vrijdag 28 februari 2014

BOETIEK SIGNOR

Disco popshow in tent op Boompjesgoed

In een grote tent, links naast het politiebureau, aan het Boompjesgoed in Veenendaal ontrolt zich vrijdagavond 19 september (1969) een popfestijn met als medewerkers Robbie (T.V.: Jam) Dale met zijn Roadshow en de tien mans soul-formatie Respect.
Het popgebeuren speelt zich af tegen de achtergrond van de opening van een nieuwe herenboetiek Signor, aan de Hoofdstraat 32.
Robbie Dale
Robbie Dale, Veronica disc-jockey en presentator van het t.v. programma Jam, verricht tevens om zeven uur de opening van de nieuwe boetiek.
Dat krijgt op zichzelf ook al een show-karakter, met een op 't trottoir uitgestalde discotheek en een modeshow, waarin de modellen worden getoond die Signor gaat verkopen.
Signor is een aanwinst van modehuis Zents, maar het regelt zelfstandig zijn inkoop.
Eigenlijk is er sprake van een boetiek-groep, want in 't hippe pand aan de Hoofdstraat worden tevens schoenen verkocht en grammofoonplaten.
Bovendien opent een kapster er haar praktijk.
De bedoeling is dat zich jong voelende mensen volledig up to date gekapt en gekleed de zaak kunnen verlaten.
De collectie van Signor wordt afgestemd op het progressieve modebeeld, en dan zo dat de prijzen binnen de grenzen van 't redelijke blijven.
Snufjes worden de specialiteit. Na de openingsfestiviteiten aan de Hoofdstraat, waar de modeshow misschien op het balkon wordt gehouden, met als speaker Bertram Terpstra, organisator van professie, verplaatst Robbie Dale zich naar 't Boompjesgoed voor de voortzetting van de popsfeer.
Volgens Bertram Terpstra is het niet uitgesloten dat in het vervolg eens in de maand een dergelijke scene in Veenendaal wordt gepresenteerd.
De popshow in de tent kost fl. 2,50.
De kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij fa. Zents, Hoofdstraat 113, fa. W. van Schuppen, Hoofdstraat 102 en cafè-restaurant Het Grote Dorp, Hoofdstraat 109 in Veenendaal.
(De Vallei, 12 september 1969)

Bertram Terpstra
VEENENDAAL: EEN UITDAGING

"Dit is een bepaalde wereld, en als je daarin verzeild bent geraakt, dan zit je goed, gewoon.
Maar je moet dus niet een arrogante eigenwijze kerel zijn, want dan maak je het gewoon niet, weet je wel".

Confrontatie met Bertram Terpstra, Veenendaals jongste (22) import produkt, organisator van professie, modieuze manager en discjockey.
Het popfestijn dat vrijdag in een tent aan 't Boompjesgoed losbarst, gekoppeld aan de opening van een nieuwe boetiek aan de Hoofdstraat, is zijn idee.
Hij heeft er meer in petto.

Mijnwerker of priester
Eerst een vlot vertelde carrière: "Samen met mijn broer, we woonden In Limburg, ben ik als veertienjarige jongen in de confectie terecht gekomen.
In Limburg hadden wij twee kansen: we konden de mijn in, of priester worden.
Ik was niet katholiek, dus priester werd ik niet en ik had ook geen zin om de mijn in te gaan.
Toen ben ik met mijn broer samen naar Holland gegaan.
Bij een groot confectiebedrijf kreeg ik een keiharde opleiding in de "prijzenkelder".
In die tijd heb ik dus de eerste boetiek-kelder opgezet, dat was in Hilversum".

Kosmopoliet
Het overige, kort samengevat:
Terpstra werkte in Düsseldorf, Spanje, Denemarken en Zweden, zette her en der boetieks op o.a. in Callafel bij Tarragona op 't strand en bij Sitges.
Bertram Terpstra
Langzamerhand groeide hij naar zijn huidige beroep dat hij omschrijft als "organisator" en dat betekent "zaken opzetten en managing".
Zo maakte hij naam, en zo kwam hij ook in contact met de directie van een modehuis-onderneming, die o.a. in Veenendaal een vestiging heeft.
"Dat was in Parijs, daar was ik op een beurs", verklaart Terpstra.
"Kijk, als je één dingetje hebt gedaan, krijg je dus je aanbiedingen".
Hij vertelt over zijn, tot dusver, meest geslaagde project, het opzetten van een Entree zaak.
"We hadden daar onder één dak een schoenenbar, een koffiebar, een vaste disc-jockey.
Dat was erg geinig. In die tent heb ik talentenjachten gehouden met een jury van vijftien man, met twee disc-jockeys van Veronica".
Noemt namen als Bob Bouber, de directeur van Phonogram, John van Setten, de manager van de Outsiders, "allemaal grote jongens dus".
We deden daar van alles. Met kerstmis lieten we een kerstman rondlopen met onder zijn rode pak een bandrecorder, en dan was het djingebel, djingelbel, en die liep dan de stad in met twee muzikanten erbij, Rikkert Zuiderveld en Boudewijn de Groot, in een ouwe auto, en maar zingen daar in Hilversum.

Bertram Terpstra over Veenendaal: "Ik ben hier dus als Amsterdammer gekomen, en ik vond het een enorm gezellig plaatsje. Het viel alleen op dat er erg weinig te doen is. In andere plaatsen kun je je vermaken in discotheeks, noem maar Amersfoort, Arnhem, Nijmegen, maar hier heb je niets. De jeugd weet hier van gekkigheid niet wat ze doet. Kijk nou maar eens naar die Lampegietersavond, dat loopt zo gewoon uit op excessen. Ik vind dat er in Veenendaal wat moet gebeuren. Er moet een leuke discotheek komen, en er moeten meer evenementen komen zodat de jeugd zich kan afreageren".

DISCOTHEEK
"Als de jeugd vrijdag zelf meewerkt, zodat het een succes wordt met die popshow, en als er geen narigheid van komt -er staat daar apparatuur van 45.000 gulden in die tent- dan ben ik van plan me hier helemaal voor te gaan inzetten, en hier elke maand zo'n festijn te organiseren. Dan wil ik ook mijn uiterste best doen om in Veenendaal een leuke discotheek te openen. Dat moet kunnen hier, ik weet het zeker. Veenendaal is eigenlijk een grote uitdaging voor me".

Confrontatie met Bertram Terpstra: vlot en gemakkelijk pratend, goed in 't pak, bril met voor de helft groenig getinte glazen, progressief montuur. Voorlopig blijft hij in Veenendaal als bedrijfsleider van de Signor-boetiek. Daarna staat eigenlijk nog niet zo veel vast.
Bertram zegt tussen neus en lippen door ook al door andere middenstanders te zijn benaderd, die een andere, heel nieuwe aanpak willen. 0f hij daar op in zal gaan weet hij nog niet.
Er hangt veel af van het slagen van zijn meest aanstaande acties.

Bertram Terpstra geeft een stevige hand. Hij blijkt zich te verplaatsen in een grote oude witte Mercedes, met voorin een bordje "pers", kennelijk zelf gemaakt; even terug naar Amsterdam.
En Veenendaal?
Veenendaal is een uitdaging.
(De Vallei, 17 september 1969)

Boetiek "Signor" na opening belegerd
BEZOEKERS POPFEEST EISTEN GELD TERUG
Enkele honderden jongelui eisten vrijdagavond hun geld terug dat ze hadden betaald voor het bijwonen van een popfestijn, dat in een grote tent aan 't Boompjesgoed werd gehouden, als vervolg op de opening van de boetiek Signor.

Respect kwam uur te laat
Het uit tien man bestaande soul-orkest Respect kwam een uur later in Veenendaal aan, dan de bedoeling was geweest. Dat was voor Bertram Terpstra, organisator en bedrijfsleider van Signor, aanleiding om mee te delen dat de gage niet volledig zou worden uitbetaald.
De musici slikten dit niet zonder meer, en wezen er bovendien op, dat er geen plankier in de tent was, waarop zij hun kostbare instrumentarium konden neerzetten.
Het publiek gaf er intussen duidelijk blijk van zich enigszins bekocht te voelen en het slot van het liedje was een massale optocht naar de, net door Robby Dale geopende, boetiek aan de Hoofdstraat.
Met luide stem eiste men terugbetaling van de rijksdaalders die voor het popfeest waren neergeteld.
Het ging steeds meer lijken op een oproer, zeker toen vanuit de massa een steen via een ballistische baan een raam van "Signor" verbrijzelde.
Het bleef rumoerig, maar een, in reserve gehouden overvalwagen van de politie, hoefde niet te worden ingezet.

Excuus
Van de zijde van "Signor" bestond ondanks het tumultueuze optreden begrip voor de situatie.
Men deelde ruim tweehonderd plastic tassen uit, op vertoon waarvan zaterdagochtend de verlangde
rijksdaalder kon worden afgehaald.
Verscheidene van de jongelui boden bij die gelegenheid hun verontschuldigingen aan voor hun gedrag van vrijdagavond.
De opening van de boetiek aan de Hoofdstraat, door TV-Jam-presentator en Veronica-disc-jockey Robbie Dale had op zichzelf een vlot en aardig verloop, compleet met modeshow, waarin uni-sex mode werd getoond uit de collectie van Signor.
Een razend optreden op de stoep van de boetiek, zorgde voor ruime belangstelling en daarom was het allemaal begonnen.
Het interieur van de boetiek werd inmiddels verrijkt met geschilderde handtekeningen en kreten van bezoekers, op twee blankgeverfde deuren in een halletje, die zo dienst deden als gastenboek.
(De Vallei, 22 september 1969)

donderdag 27 februari 2014

SNACKEN

De Luifel
Ook in de jaren zestig lustten we wel een patatje.
Het eerste verkooppunt wat ik ontdekte was in de Hoofdstraat, naast Alberts mode, eind jaren vijftig, ik herinner mij een smalle gang, waaruit patates frites verkocht werd.
Later gingen we voor- of na clubbezoek naar De Luifel, een klein restaurant met een aparte snackhoek.
De Luifel lag aan de Kerkewijk, dichtbij het spoor.
Aan de overzijde stond de kar van Bouw van de Laak, bekend van zijn Brado's (gefrituurde haring).
Draaier's automatiek aan de Patrimoniumlaan werd voornamelijk bezocht na het Soosbezoek, vooral om de jukebox met een aantal goede singles: 1 voor een dubbeltje, drie voor een kwartje, en dan had je je frikandel of patatje piccalilly, wel weer op.

BOUW GAAT MET ZIJN KRAAM DE KERKEWIJK VERLATEN
Gemeente:"Het kan daar niet langer"

Bijna vijftien jaar lang heeft de rijzige Bouw van de Laak (gewoon "Bouw" voor zijn klanten) zijn frites, croquetten en ballen gehakt in zijn oranje-witte kraam langs de Kerkewijk aan de man gebracht.
Nog anderhalve week en dan is er een eind gekomen aan deze periode.
Niet dat Bouw zijn frituurpan aan de wilgen zal gaan hangen en de mayonnaisepot voorgoed in de ijskast zal zetten.
Hij gaat verhuizen met kraam en al.
Aan de Parallelweg is een plaats voor hem gereserveerd. Bouw is zelf niet direct enthousiast over die verhuizing.
"Mijn vaste klanten zullen me daar wel weten te vinden", vertelt hij onder het patates-hakken door... "maar hem doorstromende verkeer zal ik gaan missen. Het zal me daarom hen wel in mijn omzet gaan schelen".

NIET ZO BEST
De geschiedenis die aan de verhuizingsplannen vooraf ging is nogal gecompliceerd.
Van de Laak vertelt: "M'n oude wagen was niet zo best meer. Er moest een nieuwe komen. Ik schakelde de gemeente in en kreeg pas later te horen dat ik op dezelfde plaats geen nieuwe neer mocht zetten …"
Bouw met klanten
Volgens zijn zeggen zou de gemeente bezwaar gemaakt hebben vanwege de verkeerssituatie ter plaatse. Na veel heen en weer gepraat legde Van de Laak zich bij die bezwaren neer, al kon hij ze niet altijd billijken.
Maar toch zegt hij: "Er is natuurlijk iets voor te zeggen. Met het oog op de toekomst, bedoel ik dan, want tot nu toe is er nog nooit een ongeluk in de buurt van de wagen gebeurd. Wel heb ik me soms geërgerd als schooljongens de fietsen zo maar op het trottoir gooiden zodat de mensen er niet meer langs konden".
Zijn vrouw valt hem bij: "Over een jaar of drie, vier is dat punt daar aan de Kerkewijk wel gevaarlijk. Als de auto's dan in die drukte voor de wagen stoppen, kan het misschien wel "eens mis gaan".
Ondanks de aangevoerde argumenten klinken de woorden van het echtpaar Van de Laak niet erg overtuigend.

ROEST
De nieuwe wagen, waaraan momenteel bij een carrosseriefabriek in Amerongen de laatste hand wordt gelegd, is er een, waar Bouw nu al niet trots over spreekt.
"Helemaal gemaakt van roestvrij staal," stelt hij vast, "en het interieur is met formica bekleed, zodat er geen kwastje verf aan te pas hoeft te komen."
Zowel hij als zijn vrouw vindt het, omdat het zo'n prachtige wagen wordt, wel wat jammer, dat deze niet meer langs de Kerkewijk wordt geplaatst.
"We komen nu, gerekend vanaf 't kruispunt, ongeveer 25 meter de Parallelweg in te staan en dat vinden we, om zo te zeggen, toch wei een beetje achteraf."
Van de Laak heeft zijn bezwaren tegen de toegewezen plaats aan de gemeente kenbaar gemaakt.
Hij heeft de situatie ter plaatse grondig bekeken en is tot de conclusie gekomen, dat zijn wagen best wat dichter naar de Kerkewijk toe zou kunnen worden gezet.
Hij wil beslist geen muggenzifter zijn, maar zegt hij, het gaat er voor mij tenslotte om dat ik daar aan de Parallelweg de kost moet kunnen verdienen.
Wel heeft hij toestemming om aan de Kerkewijk een reclamebord neer te zetten.

VIES
Bij de gemeentelijke dienst van Bouw- en woningtoezicht is men van oordeel dat de wagen van de heer van de Laak ook om esthetische redenen niet langer kan blijven staan.
Uitzicht vanuit de nieuwe kraam
Met hem is overeengekomen dat hij per 1 september zou gaan verhuizen, maar omdat de nieuwe wagen toen nog niet gereed was is het daar niet van gekomen.
Inderdaad bevestigt men bij Bouw- en Woningtoezicht, dat het verkeerstechnisch gezien niet langer verantwoord is dat de wagen aan de Kerkewijk blijft staan. "Als men daar gaat parkeren, wordt het verkeer in gevaar gebracht." zo zegt men.
Gevraagd naar de nieuwe standplaats aan de Parallelweg, waar de heer Van de Laak zich aanvankelijk maar moeilijk mee kon verenigen, luidt het commentaar: "Wij hebben gemeentewerken om advies gevraagd en daar vond men de nu gekozen plaats de allerbeste ……"

DE RUIF START ZATERDAG

LAAT GEWERKT

Zaterdagavond om 7.30 uur zal de QUIBUS FIVE voor het eerst in de nieuwe ontspanningsgelegenheid De Ruif aan de Nieuweweg spelen. Twee maanden geleden begonnen de 19-jarige Roel Quint en de 20-jarige Gerard Brinkman, geholpen door drie kameraden, aan een grondig herstel en een originele inrichting van het oude parochiegebouwtje nabij de roomskatholieke Willibrorduskerk.

Het betreft hier beslist geen overhaaste uitvoering en dan zo als zo vaak een snel vervliegend enthousiasme. Deze twee jeugdige organisatoren hebben hun schouders gezet onder een prijzenswaardige opzet en alleen al de wetenschap dat zij er zelf enkele duizenden guldens voor over hebben gehad, pleit voor de degelijkheid van deze nieuwe bar-dancing.

Het idee van De Ruif is ontsproten aan de inrichting van een Spaanse dancing.
Roel Quint en Gerard Brinkman vertelden dat zij vaak in Veenendaal en omgeving gingen dansen en dat hen het gebrek aan dansgelegenheden vanzelfsprekend ook opviel.
Tijdens een vakantie in Spanje bezochten ze eveneens dancings en één daarvan heeft hen dermate geïnspireerd, dat hun eerste gedachte was: als dat in Nederland, in Veenendaal eens kon.
Wel, het kon. Van het kerkbestuur van de Willibrorduskerk (hoewel de jeugdige organisatoren volkomen onafhankelijk zijn) kregen zij toestemming om gebruik te maken van het oude vervallen parochiegebouwtje.
Zij zijn aan het werken geslagen; het plafond lekte als een vergiet en kon alleen overdag gerepareerd worden, terwijl zij zelf 's avonds na hun werk tot dikwijls diep in de nacht aan de inrichting werkten. Zelfs verrees er een complete bar.
De inrichting is vrij origineel voor Holland.
Namaak-vruchten aan het plafond, zadels en andere paardenattributen aan muren, schemerlampen van hoefijzers en dergelijke.
Het gebouwtje kan ongeveer honderd jongeren bergen. Meer is ook mogelijk, maar dat zal volstrekt niet gebeuren, benadrukken beide organisatoren.
"Wij verhuren het zaaltje aan een band, die zal dan zorgen voor het innen van het entree-geld.
Als wij echter zien dat er zo'n honderd jongens en meisjes zijn, dan laten wij er niet meer naar binnen".
(De Vallei, 5 oktober 1966)

GEDAANTE- EN NAAMSVERANDERING.
De r.k.-parochie te Veenendaal had naast het kerkgebouw aan de Nieuweweg reeds lang een jeugdgebouw, destijds het Aquarium gedoopt.
Dit Aquarium is in alle opzichten veranderd.
Men heeft het gebouw gemoderniseerd en door de aankleding van het geheel is er een gezellige sfeer geschapen.
Tegelijk met deze veranderingen heeft men het gebouw ook een andere naam meegegeven, nl. De Ruif.
Niet alleen de jeugd, maar alle afdelingen van de parochie kunnen thans van het gebouw gebruik maken.
De gebruikelijke dansavonden zullen zoveel mogelijk op zaterdag en zondag gehandhaafd blijven.
De gelegenheid om er 's zondags na de mis een kopje koffie of een glaasje bier te drinken blijft bestaan.
(De Vallei, 7 oktober 1966)

THE QUIBUS FIVE SPEELT WEER
Zaterdag 22 oktober (1966) zal de beatgroep The Quibus Five weer spelen in de dancing-bar De Ruif aan de Nieuweweg. In verband met de komst van een vermakelijkheidsbelastingambtenaar moest de eerste dansavond onderbroken worden.
(De Vallei, 7 oktober 1966)

INSTUIF IN DE RUIF
Zondagavond wordt er in De Ruif, het voormalige Aquarium aan de Nieuweweg weer een in instuifavond gehouden.
De instuivers uit Elst (Gld) komen die avond op bezoek. The Sunshiners uit Gendt zorgen voor de muziek.
(De Vallei, 27 oktober 1966)

woensdag 26 februari 2014

JAZZ SOCIËTEIT DOUBLE TROUBLE OPGERICHT

Start op 20 juni

Vorige week is in Veenendaal een jazz-sociëteit opgericht.
De nieuwe boreling kreeg de naam Double Trouble mee.
Aan de wieg stonden zeven, meest jonge Veenendalers, die van mening zijn, dat er voor een dergelijke soos wel degelijk belangstelling bestaat.
Men mikt op een publiek ouder dan achttien jaar, dat met ingang van zaterdag 20 juni terecht kan in een zaalruimte bij de R.-K. Kerk aan de Nieuweweg.

Alleen voor geselecteerd publiek
De initiatiefnemers zijn de heren H. de Graaf, J. van Son en H. Korenromp.
Met dit drietal als kern is er een bestuur gevormd, dat verder bestaat uit de heren J. Hensen, W. v. d. Bijl, F. Huibers en F. Bruidsman.
Dit zevental, dat druk bezig is met de voorbereidingen om volgende week zaterdag uit de startblokken te komen, is van plan er een serieuze zaak van te maken.

BESLOTEN
Spreekbuis over ontstaan en doel is H. de Graaf: "Het plan om een jazz-sociëteit op te richten is geboren tijdens de onlangs gehouden hearing over het gebruik van de Willibrordusschool. We zijn namelijk van mening dat er een grote groep jongeren en ouderen bestaat, die niet alleen maar beat prefereren, maar ook wel eens naar andere muziek willen luisteren".
Voor die mensen is de jazz-sociëteit.
"Het wordt een besloten club. Niet iedereen kan er lid van worden en iedere aanmelding wordt in een ballotagecommissie bekeken; kortom wij willen geen kinderen en geen rotzooimakers".
Teneinde ongewenste elementen te weren, zullen er lidmaatschapkaarten worden gedrukt.
Alleen zij die een dergelijke kaart met pasfoto kunnen tonen worden toegelaten.
Het begrip jazz moet niet al te letterlijk worden opgevat.
De leden kunnen zelf jazz-platen meebrengen en die afdraaien. Men kan er ook discussiëren over allerlei onderwerpen met jazz als achtergrondmuziek.
Voorlopig zullen ook al om financiële redenen - geen bands worden gecontracteerd.
Ook zal Double Trouble, voorlopig alleen op zaterdagavond tot half twaalf 's avonds geopend zijn.
H. de Graaf: "Als blijkt dat er behoefte aan bestaat zullen we zeker niet nalaten ook vrijdagsavonds en desnoods ook op woensdagavond de tent te openen. Voorlopig kunnen we maximaal 250 personen inschrijven".

DAMES
De eerste mogelijkheid daartoe bestaat zaterdagavond 20 juni van 19.30,tot 20.30 uur.
Naar wie de heren ook nog zoeken is een tweetal dames die bet bestuur willen komen versterken.
(De Vallei, 13 juni 1970)

DOUBLE TROUBLE GAAT STARTEN
Double Trouble gaat vanavond van start in de lokaliteit bij de R-K kerk aan de Nieuweweg.
Het heeft er deze week geruime tijd naar uitgezien, dat de vorige week geannonceerde datum van 20 juni niet haalbaar zou zijn, maar dank zij de spontane medewerking van gemeente en politie kunnen de initiatiefnemers hun plan toch ten uitvoer brengen.
Het bestuur van de jazz-sociëteit heeft ook met het R-K-kerkbestuur overeenstemming bereikt over schappelijke condities waartegen het gebouw kan worden gehuurd.
De mondelinge akkoorden zullen nog schriftelijk worden bevestigd met de bepaling dat Double Trouble naar een andere behuizing zal moeten omzien als de verkoop van de Willlibrorduskerk zijn beslag zal hebben gekregen.
Na morgenavond gaat de voormalige Ruif drie tot vier weken dicht om noodzakelijke verbouwingen te verrichten. Voor dansen is nog geen vergunning gekregen.
Wel mag er vanavond een biertje getapt worden
(De Vallei, 20 juni 1970)

DOUBLE TROUBLE WIL HET VERDORDE CULTURELE JEUGDLEVEN OPVIJZELEN
In het gebouw naast de katholieke kerk aan de Nieuweweg zal op zeer korte termijn een gelegenheid verrijzen, die tegemoet komt aan een leemte in de Veenendaalse samenleving.
Voor het eerst zullen de wat oudere Veenendaalse jongeren, die nu met hun ziel onder de arm lopen of gedwongen zijn uit te wijken naar plaatsen in de omgeving voor wat amusement en communicatie, terecht kunnen in het gebouw van Double Trouble.

Op dit moment wordt er nog met alle macht gewerkt om het gebouw op tijd klaar te krijgen, want de bedoeling van het bestuur is, om de ruimte op zaterdag 14 november officieel in gebruik te nemen.

Sociëteit voor de oudere jongere
De gedachten van het bestuur gaan uit naar een soort sociëteit, waar iedereen zich zal thuisvoelen.
Er komt ook een discobar, eventueel met een discjockey, zodat er ook gedanst kan worden, maar voor de mensen die rustig met elkaar willen praten is er ruimte en mogelijkheid genoeg.
"We zullen de muziek geen overheersende rol laten spelen", aldus bestuurslid H. de Graaf, "en we streven ernaar het publiek een beter soort muziek aan te bieden. Liefhebbers van Heintje en Wilma zullen hier niet aan hun trekken komen". 

Cultureel
"De kosten van deze hele onderneming zijn voor eigen rekening, maar we willen proberen een stichting te formeren, zodat wij voor voor gemeentelijke subsidie in aanmerking komen. We zijn toch net zo goed een culturele instelling! We hebben erg veel medewerking ondervonden van de politie en de gemeente, maar die mensen zitten ook opgescheept met al die wetjes en verordeningen.
We hopen dan ook dat maandag de ruimte wordt goedgekeurd, zodat niets ons meer in de weg staat om het verdorde culturele jeugdleven op een wat hoger peil te brengen".
De organisatie bestaande uit H. de Graaf, J. van Son, H. van Manen, J. Hensen en H. Kaasjager zal proberen een vergunning te krijgen om de gehele week geopend te zijn, zodat het sociëteitsidee nog dichter wordt benaderd.

Er zijn tussen het geluid van de hamerslagen en  het spatten van de verf dus veel hoopvolle geluiden te horen uit de monden van de enthousiaste cultuuropvijzelaars, en de heren rekenen er op, dat met de medewerking van de Veenendaalse jeugd het idee een groot succes zal worden.
"Het moet lukken, want er bestaat een grote behoefte aan ruimte in Veenendaal. Eindelijk zullen de jongeren ergens terecht kunnen"

Workshop
De openingsavond is gepland op zaterdag 14 november en vanaf 16.30 uur kunnen de belangstellenden al kennis maken met de nieuwe ruimte.
Het programma begint om 19.30 uur, en voor deze eerste maal zal er een band optreden, nl. een jazzworkshop bestaande uit:
H. van Hemert - tenorsax, H. Troost - altsax, D. Schoonderbeek - bas en P. van Kreel - drums.
Verder zal er mode worden geshowd door boetiek Signor  en heeft het bestuur nog een "verrassing" achter de hand.

Deze eerste maal zal Double Trouble voor iedereen vrij toegankelijk zijn, maar daarna zal men met een ledensysteem gaan werker De leden moeten dan wel ouder zijn dan achttien jaar.
Het lidmaatschap bedraagt vijf gulden per seizoen. Alleen leden zullen worden toegelaten, maar op kleding of uiterlijk zal niet worden geselecteerd en de consumptieprijzen zullen aan de lage kant worden gehouden (in de geest van een pilsje voor een piek).
Eindelijk dus een gelegenheid voor de Veenendaalse jeugd om te laten zien, dat het "verdord culturele jeugdleven" tot het einde behoort.
(De Vallei, 6 november 1970)

Opening Double Trouble  week uitgesteld
De sociëteit Double Trouble gaat morgenavond niet van start in het voormalige home van De Ruif aan de Nieuweweg. De eisen die de brandweerinspectie stelt na de recente ramp in Frankrijk zijn verscherpt met als gevolg dat deze week nog verschillende voorzieningen moeten worden getroffen.
Het tijdstip van opening is nu verschoven naar zaterdag 21 november.
(De Vallei, 13 november 1970)

Jazzsociëteit van start
GROTE PLANNEN BIJ DOUBLE TROUBLE

De jazz-sociëteit Double Trouble gehuisvest in de lokaliteit naast de R.K. kerk aan de Nieuweweg (bij veel jongeren beter bekend als de Ruif) heeft de brandweerverordeningen overleefd en gaat vrijdagavond 4 december pas goed van start.

Op de aanduidingen "nooduitgang" na is men aan alle strenge brandweereisen tegemoet gekomen en als definitieve startdatum is vrijdag gekozen in verband met het daags daarop te vieren Sinterklaasfeest. Daarna zal ieder weekend volop kunnen worden gedanst bij Double Trouble.
Er is, zoals het driemanschap M. van Manen, J. van Son en H. de Graaf het propageren, een aardige discotheek en een "fijne bar, waar tegen schappelijke prijzen zwak alcoholische dranken worden geschonken". De afgelopen weekeinden is er letterlijk en figuurlijk al met succes gedraaid en vrijdagavond is de laatste open avond. Dat wil zeggen dat danslustigen boven de achttien dan nog de kat uit de boom kunnen kijken voor ze zich als lid aanmelden. Dat is namelijk een vereiste om in de toekomst tot Double Trouble te worden toegelaten.
Het enthousiaste trio is ondertussen al volop bezig met het contracteren van bands.
Zo wil men in de eerstkomende weken een kerstbal en een Nieuwjaarsbal gaan organiseren.
Voorlopig gaat men eens per maand een band contracteren, tijdens de overige weekeinden kan er gedanst worden op muziek uit de juke-box.
(De Vallei, 1 december 1970)

Ten overvloede, Double Trouble gaat vrijdag 4 december officieel van start. Na een paar avonden proefdraaien is deze vrijdagavond de laatste gelegenheid om, na even rond te kijken, zich als lid aan te melden. Daarna is deze sociëteit alleen nog maar toegankelijk voor leden, die zich natuurlijk ook na 4 december nog kunnen aanmelden.
(De Vallei, 2 december 1970)

DIT IS IDIOOT DIT IS HOPELOOS
Eén gast hij Double Trouble 

"Nee, dit is bepaald geen afgang voor ons, maar wel voor de Veenendaalse jeugd. 
Jarenlang heeft zij gescholden en getierd omdat er in het Veen niets te doen is in de weekends en nu is er wat en dan laat men op een krankzinnige manier verstek gaan.
Dit is idioot, dit is hopeloos. Een 'enorme sof ..."

Emotioneel commentaar dat Henri de Graaf, samen met Joop van Zon en Mense van Maanen, oprichter van de nieuwe club Double Trouble.
Vrijdagavond leverde op de laatste open-avond van hun sociëteit in het fraai verbouwde De Ruif.
Het drietal had deze avond een grote toeloop verwacht, omdat de Veenendaalse jongeren de laatste kans kregen om zich als lid aan te melden van Double Trouble, doch het werd voor de initiatiefnemers één grote deceptie.

VERWACHTINGSVOL
Volstrekt niet verwonderlijk want er kwam vrijdagavond ook maar één gast naar de nieuwe sociëteit. De oprichters met hun dames zaten verwachtingsvol de stroom jongeren af te wachten, maar het bleef bij één jeugdige danslustige.

Joop van Zon: "Op de eerste twee experimentele avonden kwamen ongeveer 50 tot 60 mensen, maar dit is te gek.
We hebben al gedacht aan het feit, dat het een sof is geworden in verband met de viering van het Sinterklaasfeest, maar ook dat lijkt onwaarschijnlijk.
Nee we zijn niet teleurgesteld of ontmoedigd. Dat zijn niet de juiste woorden. We zijn eerder boos. Boos op de Veenendaalse jeugd met haar grote mond. Ze heeft tot vervelends toe geschreeuwd over het gebrek aan ontspanningsmogelijkheden, en als het een keer zover is dat er een nieuwe tent open gaat, laten ze je barsten.
Onbegrijpelijk... "

De initiatiefnemers willen nu binnenkort extra open-avonden organiseren, want zij geven het niet op.
Voorlopig vertonen de resultaten van hun dansavonden echter een verbazingwekkend grote gelijkenis met de naam die zij voor hun sociëteit kozen: Double Trouble.
(De Vallei, 7 december 1970)

Double Trouble bepaald niet jazzy
De oprichters van de nieuwe Veenendaalse club Double Trouble wijten de finaal mislukte zogenaamde open-avonden van het afgelopen weekend aan het feit dat men de naam van de discobar te veel associeert met een jazz-sociëteit.

Dat is volgens de initiatiefnemers volstrekt niet zo, want in de nieuwe club, die vrijdag-, zaterdag- en zondagavond weer volop wil gaan draaien, wordt voor het grootste gedeelte popmuziek gedraaid die bijzonder up-to-date is.
Het trio Henri de Graaf, Joop van Son en Mense van Manen wil dan ook nog eens extra benadrukken dat de gehele Veenendaalse jeugd, die wil kennismaken met Double Trouble, het a.s. weekend welkom is in De Ruif.

Voor de maanden december en januari hebben de oprichters van de club nog enkele 'zeer speciale" avonden gepland met bekende bands.
(De Vallei, 10 december 1970)

Paradise in Double Trouble
Aanstaande zaterdag houdt Double Trouble, Veenendaals jongste jongerensociëteit in het
voormalige Ruif-gebouw aan de Nieuweweg een open avond waarop de Arnhemse beatband Paradise optreedt.
Double Trouble is open van 8 tot 12 uur.
Op Oudejaarsavond staat de deur eveneens open, dan van 8 tot 11 uur en van 12.30 tot 3 uur.
Op Nieuwjaarsdag is men weer open van 8 tot 12 uur.
Medewerking verleent die avond de groep Cast Away.
Met Kerstmis is de sociëteit gesloten.
(De Vallei, 14 december 1970)

dinsdag 25 februari 2014

CIRCUIT '67 WIL DEUR INTRAPPEN

ENTHOUSIASTE START NIEUWE JEUGDGROEP

Straks groot garagebal met Armand in Veenendaal

Gisteravond werd in Veenendaal een nieuwe jeugdorganisatie opgericht, die zich aan de bevolking gaat presenteren onder de naam  Circuit '67. Tijdens de bijeenkomst van gisteren, waar het gehele bestuur aanwezig was, werden al direct spijkers met koppen geslagen; er werd een groots plan uitgewerkt, dat, zo verwacht men, bij de jongeren van Veenendaal en wijde omgeving veel weerklank zal vinden.
Het bestuur en de adviesraad van Circuit '67
bijeen om de plannen, die al concrete vormen
hebben aangenomen, verder uit te werken.
Circuit '67, voortgekomen uit een aantal personen, dat zich in voorgaande jaren belastte met de organisatie van de R.K. Instuif zal op 15 april 'n massale dansavond organiseren, die in de garage van het automobielbedrijf fa. Hoogendoorn aan de Nieuweweg zal worden gehouden. Deze stunt waarvoor men van de diverse gemeentelijke instanties de volle medewerking heeft gekregen, moet het begin zijn van een reeks nieuwe initiatieven, die tot doel hebben, zoals een der bestuursleden het formuleerde "in Veenendaal een deur in te trappen". Enkele bekende tienersterren zullen aan dit evenement medewerking verlenen. De organiserende vereniging is al vanaf januari bezig met de voorbereiding van dit plan, dat nu definitief gestalte heeft gekregen. Wat aanvankelijk een ver ideaal leek ("in Veenendaal krijg je iets dergelijks toch nooit voor elkaar, dachten we") wordt binnenkort in praktijk gebracht.
Het bestuur van Circuit '67 is bijzonder optimistisch ten aanzien van het welslagen van dit tienerfestijn.

Gemeentebestuur gaf vlotte medewerking
Eén van de initiatiefnemers van Circuit 67 is de heer L. van Treijen, die chef is in een Veenendaalse supermarkt. Samen met nog twee andere Veenendalers van om en nabij de dertig vormt hij een soort adviesraad, die het eigenlijke bestuur, dat uit jongens en meisjes, vijf in totaal, van rond de twintig bestaat, met raad en daad van dienst is.

De heer Van Treijen zei na afloop van de officiële bestuursvergadering van gisteravond: "We willen alle jongeren bij elkaar gaan brengen, ongeacht rang, stand of kerkgenootschap. 
Eigenlijk schuilt er een soort oecumenische gedachte achter onze plannen; we willen de zaak volledig opengooien. Vandaar ook de naam die we gekozen hebben. Op een circuit komen vele wegen bij elkaar..."

WO?W
Met de oprichting van Circuit 67 Is tegelijkertijd de R.K. Instuif opgeheven.
De belangstelling voor deze laatste vorm van jeugdwerk ontwikkelde zich de laatste jaren in negatieve zin.
Het instuif-bestuur kwam toen tot de overtuiging, dat een nieuw initiatief de animo zou vergroten.
Bovendien wilde men van het etiket "Rooms-Katholiek" af. "De instuif is in feite de bakermat geweest voor de nieuwe vereniging. We willen nu in Veenendaal een nieuwe, frisse wind laten waaien", zo zei één der jonge bestuursleden.

Die frisse wind komt er in de vorm van een massaal tiener evenement, waarvoor men het impresariaat Paul Acket in Den Haag inschakelde.
Door bemiddeling van dit bureau heeft men contracten gesloten met de beatgroep WO?W en de protestzanger Armand uit Eindhoven.

REACTIES
Vanzelfsprekend heeft men beseft dat een dergelijk evenement in Veenendaal reacties van uiteenlopende aard tot gevolg zou hebben."Er zal voldoende toezicht zijn om te zorgen, dat alles binnen de grenzen van het fatsoen blijft. Wij verwachten van onze bezoekers, dat zij zich aan de spelregels zullen houden en we rekenen er ook op, dat iedereen behoorlijk gekleed zal komen."

Het bestuur heeft er rekening mee gehouden, dat er straks ongeveer zevenhonderd jongens en meisjes naar de garage van de fa. Hoogendoorn zullen komen.
In de garage zullen zeshonderd stoelen worden geplaatst, alsmede een aantal biertonnen, die als tafels zullen fungeren. "Het geheel zal zo worden veranderd, dat niemand er meer een garage in herkent". aldus een der bestuursleden. Overigens is het vinden van een geschikte zaalruimte een probleem geweest, dat veel voeten in de aarde heeft gehad.
Een zaal van een capaciteit, zoals men die wenste, was er eenvoudig niet; een garage bood toen uitkomst.
De jeugd van Veenendaal en omgeving heeft overigens met dansen in een garage al ervaring opgedaan want ook het jeugdwerk "De Instuif" heeft al verschillende jaren achtereen met veel succes een garagebal georganiseerd.
De bezoekers zuilen voor een entree-bewijs drie gulden moeten neertellen.
 "Voor een dergelijke avond lijkt ons dat niet te veel", zei de heer Van Treijen hieromtrent.
In de loop van het jaar zullen er nog meer grote evenementen op touw worden gezet en eveneens staat vast dat er regelmatig dansavonden in De Ruif aan de Nieuweweg zullen worden gehouden.
Tenslotte nog een opmerking uit het bestuur: "Je kunt in deze tijd niet meer met sjoelbakken aankomen, vinden we. Ook In Veenendaal moeten we met de tijd meegaan. U zou ons initiatief dan ook min of meer kunnen beschouwen als een soort explosie"
(De Vallei, 7 maart 1967)

Circuit '67 sluit eerste seizoen
Het bestuur van Circuit '67 organiseert weer een dansavond.
Na het optreden van Armand en Wow hebben zij nu een beatgroep The Kingbeezz uit Amersfoort uitgenodigd. Zaterdagavond 13 mei zal deze groep optreden in De Ruif aan de Nieuweweg.
Met deze dansavond sluit Circuit '67 haar eerste seizoen.
(De Vallei, 10 mei 1967)

Circuit '67 start zaterdag met This Generation
Op zaterdag 23 september zet Circuit '67 de deur van de Ruif aan de Nieuweweg weer wagenwijd open voor beat- en rhythm and blues minnenden.
This Generation uit Nijmegen staat garant voor een geslaagde openingsavond.
Na 23 september zal Circuit '67 met de regelmaat van de klok elke 14 dagen draaien.
De avond van 7 oktober zal opgeluisterd worden door de beatgroep The Actions uit Utrecht.
(De Vallei, 22 september 1967)

Circuit '67 had uitverkochte zaal
Circuit '67" startte het seizoen zaterdagavond bijzonder goed.
Met medewerking van de Nijmeegse band This Generation werd een dansavond georganiseerd, waarbij de zaal geheel was uitverkocht.
Vele tieners moesten zelfs teleurgesteld worden.
Ook de band oogstte veel succes.
Vooral de trombone gaf aan de muziek een speciaal tintje, dat door het publiek bijzonder werd gewaardeerd.
(De Vallei, 25 september 1967)


CIRCUIT '67 DRAAIT ROLLEN OM MET NIEUW PROGRAMMA
Veenendaalse jeugd verhelpt gebrek aan ontspanning, ouderen

Zaterdagavond start Circuit '67 met het nieuwe programma voor het komende winterseizoen.
Met deze start heeft de werkgroep haar terrein uitgebreid: men organiseert niet alleen meer dansavonden voor de jeugd, maar men heeft met de samenstelling van het nieuwe programma ook aan de ouderen gedacht.
Volgende week zaterdag, 23 november, organiseert Circuit '67 namelijk een toneelavond.
Hiermee heeft de werkgroep de rollen eens omgedraaid: de ouderen zorgen niet voor de jeugd, maar de jeugd voor de ouderen.

Dans- en toneelavonden
"Wij organiseren nu al ongeveer twee jaar elke zaterdagavond een dansavond voor de jeugd in de Ruif aan de Nieuweweg. Dan kan de jeugd tenminste ergens naar toe in het weekend, maar voor de ouderen is er in Veenendaal nog steeds niets te beleven. Daar gaan we nu ook wat aan doen", vertelt één van de oprichters van de werkgroep Circuit '67, Roel Quint.

Zaterdagavond 23 november speelt de toneelvereniging "Nieuw Leven" uit Krommenie de frauduleuze komedie "Salto Mortale" van Dimitri Frenkel Frank.
Deze toneelavond wordt gehouden in 't Trefpunt aan de Kerkewijk.
De toneelvereniging "Nieuw Leven" is een van de beste amateur-toneelgroepen van Nederland.
Met stukken als "Op hoop van zegen", "De Muizeval" en "Blaffen tegen de maan" oogstte men al veel succes. "Salto Mortale' is een modern stuk. Het behoort echter niet tot het experimentele toneel.
De changementen gebeuren bij open doek en er wordt veel gewerkt met lichteffecten.
Het is een komedie met een ondertoon van ernst.

Voor Circuit '67 is de toneelavond een experiment.
Als er genoeg belangstelling blijkt te zijn, zal men in de toekomst meer van deze avonden organiseren. "We hopen dat 't Trefpunt te klein wordt en dat we naar Eltheto moeten verhuizen", aldus Roel Quint. Ten bate van het Veenendaalse jeugdwerk houdt men in de pauze van de toneelavond een verloting.

Circuit '67 werd vorig jaar april opgericht. De werkgroep stelde zich tot doel dansavonden te gaan organiseren voor de Veenendaalse jeugd, ongeacht geloofs- of principiële overtuigingen.
Het bestuur bestond uit vier personen en werd bijgestaan door een enthousiaste medewerkers.
Vanaf de eerste dansavond heeft men enorm veel succes gehad.
Herhaaldelijk moesten mensen in De Ruif worden geweigerd. omdat er eenvoudig geen plaats meer was.
Wegens financiële moeilijkheden en gebrek aan geschikte krachten moest de werkgroep voor het einde van het seizoen vorig jaar haar activiteiten staken.
Nu heeft men een vrijwel geheel nieuw bestuur samengesteld, dat er als volgt uitziet:
voorzitter is de heer W. Schoor, vice-voorzitter is Roel Quint, secretaris is de heer H. Korenromp, penningmeester Eric Jacobse en verder zijn er de bestuursleden Frits Lap, Gerard Brinkman en Ab Koning.

Men heeft het bestuur in tweeën gedeeld; de ene helft organiseert de ene week de dansavond, de andere helft doet dit de andere week. Het bestuur heeft altijd voor een vrijwel perfecte organisatie gezorgd.
Dit blijkt wel uit het feit dat de werkgroep nog steeds bestaat.
Hoeveel werkgroepjes van enthousiaste jongelui zijn al niet verdwenen na de eerste tegenslag?

Toch heeft men de organisatie nog beter gemaakt dan hij al was. Men laat in het nieuwe seizoen beslist niet meer dan 150 personen per avond in De Ruif  binnen om te voorkomen dat de zaal te vol raakt. Hierbij hebben leden altijd voorrang. Men kan lid worden tegen betaling van een gulden en het inleveren van twee pasfoto's. Men moet bovendien zestien jaar of ouder zijn.

Zaterdagavond a.s. is de eerste dansavond georganiseerd.
De beatgroep Jetset uit Nijmegen speelt dan in De Ruif.
Deze groep maakte vorig jaar al een succesvol optreden in Veenendaal.
De avond begint om acht uur en duurt tot elf uur.

Zowel de organisatie van de toneelavond als die van de dansavond had het bestuur in een maand rond. "Dat komt onder andere door de ervaring", meent Roel Quint. Het is het bestuur van Circuit '67 echter ook altijd al voor de wind gegaan. De jeugd heeft nooit moeilijkheden gemaakt in De Ruif.
Over deze zaal zijn ook nooit de geruchten gegaan die destijds bijvoorbeeld over NV 't Dingetje de ronde deden."Ach, we geven de jeugd een bepaalde vrijheid. Je moet ze tegemoet komen. En voor ons is het een enorme stimulans als we de medewerking van het publiek hebben. De jeugd moet weten dat het bestuur achter ze staat, maar het bestuur moet ook weten dat ze de jeugd hebben", zegt de vice-voorzitter.

Circuit '67 heeft de jeugd mee. Op het ogenblik is men overigens nog meer vrije uurtjes kwijt omdat men bezig is de entourage van De Ruif nog gezelliger te  maken dan hij al is.
(De Vallei, 13 november 1968)

DANSAVOND WAS SUCCES
In De Ruif speelde Jetset met de charmante Jennie

Tijdens de eerste dansavond van CIrcuit '67 in het nieuwe seizoen, die zaterdagavond in De Ruif werd gehouden, heerste weer de ouderwetse, gezellige drukte.
Het maximum aantal leden werd nog niet bereikt. Het bestuur verwacht echter dat men voor de volgende dansavond jeugdige danslustigen de toegang tot De Ruif moet weigeren omdat de zaal vol zal zijn. Dat zal zeker het geval zijn wanneer men een band aantrekt van dezelfde klasse als die van zaterdagavond.
Jetset zorgde behalve voor een gezellige ook nog voor een hippe sfeer.

JetSet in De Ruif
De Nijmeegse band Jetset bracht heerlijk swingende soulmuziek. De nummers zaten goed in elkaar en technisch speelde men bijna perfect. De groep was ook homogeen, ondanks dat men in de huidige bezetting zaterdagavond voor het eerst in het openbaar optrad.
Voorheen bestond de instrumentale bezetting uit drums, basgitaar, solo-slaggitaar en tenorsaxofoon.
De sax is echter verdwenen en daarvoor in de plaats kwamen een orgel en een piano, beide instrumenten bespeeld, niet door een langharige heer maar door de charmante mejuffrouw Jennie Polak.

"Ik ben niet beroeps. Ik vind het gewoon leuk om te spelen. Vier jaar heb ik gespeeld bij "Surfin-co" uit Arnhem, daarna heb ik een half jaar niet gespeeld en nu zit ik bij Jetset. Dit is mijn eerste optreden met hen. Wij hebben drie keer gerepeteerd", vertelt de zwarte Jennie, gekleed in wit overhemd met stijve boord en donker pak.

Jennie lacht maar wat als haar gevraagd wordt of het bij die drie mannelijke collega's wel uit te houden is. Ze doet niet voor hen onder en ze verzekert dat ze ook in de gebruikelijke "band-ruzies" haar woordje weet te doen: "Ik ben eraan gewend met mannen samen te werken."
Ook de heren bevalt het best met de organiste-pianiste.
Die heren zijn Ger Bouwman, basgitarist, Eugene Arts, drummer en W. Marneef, leider en soloslaggitarist. De band bestaat ruim een jaar.
De heren zijn allen beroepsmusici en speelden, voor Jetset werd geboren, in andere bands.

Behalve soul speelt Jetset ook Undergroundmuziek, compleet met lichteffecten.
Zaterdagavond liet men hiervan een staaltje zien en horen.
Het zat allemaal goed in elkaar en bovendien viel de muziek ook bij het publiek in de smaak.
(De Vallei, 18 november 1968)

Jargoons spelen in de Ruif
Het bestuur van Circuit '67, dat normaal op iedere zaterdagavond dansavonden organiseert in De Ruif aan de Nieuweweg zorgt op zondagavond 26 januari voor een speciale attractie.
Uitgenodigd is namelijk de band The Jargoons, die zo langzamerhand voor iedere liefhebber van dit genre muziek goede bekenden zijn.
Vorige week is tijdens een dansavond in jeugdherberg de Eikelenkamp meegedeeld dat The Jargoons vrijdagavond naar Veenendaal zouden komen, maar dit bericht berust op een misverstand.
(De Vallei, 22 januari 1969)

vrijdag 21 februari 2014

MICHAEL HESSEL: OVERTUIGD PROVO

Michael Hessel is vijftien jaar, komt uit Den Haag, verblijft op het ogenblik in Overberg en bezoekt de Koningin Juliana-ULO te Veenendaal.
Tot dusver niets bijzonders.
Maar hij is ook nog hoofdredacteur van het blad Questione di Verita (Vraag de Waarheid) en een overtuigd provo.
Ondanks de zenuwachtige indruk die hij wekt, spreekt hij rustig en weloverwogen als hij zegt: "Veenendaal zit vastgeroest aan oude opvattingen en daarmee bedoel ik ook de Veenendaalse jeugd".

Michael Hessel draait een sigaret van zware tabak, klopt het gemorste van zijn paarse, ribfluwelen colbert en zegt: "Soms zou je ze wel wakker willen schudden, maar ik ben tegen geweld en dan begin je maar 'n discussie; al heeft dat vaak weinig zin".
Happenings vindt Michael zinloos. "Als je mensen van een bepaalde mening wilt overtuigen is het natuurlijk dom dat door middel van vernieling te doen of een beeld wit te schilderen dat op het moment, waarop ze nog niet van je mening zijn overtuigd, veel waarde voor hen heeft. Daarmee jaag je ze tegen je in het harnas.
Er is toch al zoveel ellende. Nee, je moet rustig met de mensen kunnen praten, alhoewel zij daar zelf natuurlijk ook bereid toe moeten zijn".

Hij is tegen geweld, tegen oorlog, beweert nooit een wapen te zullen aanraken, tegen onze huidige regering, tegen jazz, tegen de handelswijze die de politie er soms op na houdt, tegen het koningshuis.
Waartegen eigenlijk niet?
"Maar als je ergens tegen bent, moet je ook kunnen zeggen hoe het dan wel moet en niet zonder meer leuzen gaan lopen schreeuwen. Daarom praat ik over sommige dingen liever nog niet, omdat ik er zelf nog niet helemaal achter sta".

Hij is nog jong, maar is overtuigd van de dingen die hij zegt.
 "Ik heb echt niet alles zonder meer aangenomen, omdat het in de mode is. Ik heb serieus over alles nagedacht". Uit de woorden van de jonge provo blijkt wel, dat hij ervan overtuigd is, dat ieder mens in zijn opvattingen met rust moet worden gelaten, in alle opvattingen van religie tot sex".

Michael Hessel is hoofd-redacteur van het provo-blad: Questione di Verita. Volgens hem heeft het blad weinig zin, omdat het verspreidingsgebied hoofdzakelijk beperkt blijft tot Overberg maar hij blijft zijn medewerking aan het blad verlenen, omdat de mogelijkheid er in zit, dat de redaktie de toestemming krijgt de oplage te vergroten. "Het blad wordt gecensureerd, jammer, erg jammer!"

"Heel veel dingen, die er best in zouden kunnen - ik ben over 't algemeen helemaal niet fel - worden nu geschrapt. Het zou zo goed zijn als de mensen eens wat meer hoorden. We worden zo eenzijdig voorgelicht over Vietnam, Rusland en over alles". De interesse voor politiek van Michael is niet meer zo verwonderlijk, als hij vertelt da zijn moeder communiste was, eveneens fel tegen geweld en hetzelfde geldt voor zijn grootvader, die zich ook actief met de politiek bezighoudt, "Ik ben geen communist hoor, maar ik heb ook geen hekel aan die mensen. Ze zijn net zo goed als wij, maar ze hebben alleen een andere overtuiging".

Verder vindt hij Veenendaal conservatief en slap."Ook bijvoorbeeld de beatclubs. Ze durven niets te organiseren. Ook al weten ze dat ze niets hebben te vrezen, nog slikken ze alles. De Zolder gaat nog, maar 't Dingetje is verschrikkelijk".

Hij vindt dat het woord "provo" een verkeerde klank heeft gekregen: "Als de mensen een jongen met lang haar zien zeggen ze: "Kijk, daar gaat een provo". Die jongens denken trouwens meestal zelf ook dat ze provo zijn. Als ze dan ook nog ruzie zoeken met de politie worden ze zelfs "echte provo's" genoemd. Je begrijpt wel dat hier niets van klopt".

Van de honderd provo's zijn er misschien een kleine twintig "echt". De provo is echt geen zoete jongen, net zo min als iemand anders, maar hij is ook niet sexueel ontspoord, of een vechtjas.

Michael Hessel zou veel willen doen in Veenendaal, als hij er maar de toestemming voor kreeg en vooral de medewerking. "Ik zou echt niet het beeld bij het oude station in Veenendaal wit gaan schilderen. Als ons blad maar een grotere oplaag kreeg en als de mensen maar wilden praten, de waarheid wilden horen", zegt hij tenslotte.
(De Valllei, 8 april 1967)

woensdag 19 februari 2014

DAAR BIJ DIE OUDE BEATMOLEN

Sensationeel voor Beat-minnend Nederland, is wel de (oude) Beatmolen in Rhenen.
"Men had in de omgeving van Veenendaal (iets meer dan 26.000 inwoners) een nijpende behoefte aan ontspanning in de vorm 'van Beat", zei de jonge idealist Peter Engel.

Het terras van het Bergbad biedt ons een uitstekende gelegenheid een gesprek te openen.
Tegenover mij zit een beetje ongerieflijk, genietend van een glas gersten-vocht, Peter Engel.
Hij sprak over zijn problemen, die in feite zijn problemen niet zijn.
"Waar kan men heen op de zaterdag- of zondagavond, waar kan men onbelemmerd en gezellig dansen?"
Piet Engel
Hij vertelde destijds, mede-oprichter te zijn geweest van de "Narrenclub", maar het, vanwege zijn werk in Amsterdam, verliet.
De problemen bleven echter met hem worstelen, zij overrompelden hem en  een Beat-gelegenheid kwam tot stand.
"De enige oplossing was de oude molen in Rhenen. Ik heb met de eigenaresse gepraat en na enige tijd konden we, zij het sporadisch van deze gelegenheid gebruik maken. De eerste keer was het aantal bezoekers ontzettend meegevallen.
We hadden zo'n groot aantal niet verwacht. De "Magic Strings" uit Nijmegen verzorgden het programma."
De "Molen" is inderdaad voor dit evenement zeer geschikt.
Het heeft een romantisch uitzicht en plaats aan 300 danslustigen.
Beneden is een parkeerterrein gelegen, dat na vele éénrichtings-verkeerstraatjes te bereiken is.
Het interieur, stuntelig in elkaar gezet, is een beetje nauw en het aanwezige bandje wordt dan ook regelmatig in de hoek gedrukt.
Maar daar trekken zij zich niet zoveel van aan, want wanneer de Beat klinkt, vergeet men alles om zich heen.
"Met het oog op het komend toeristenseizoen, heb ik - gelijk geïnspireerd door het succes - besloten de Molen wekelijks voor Beat-liefhebbers te openen, zodat men de gelegenheid krijgt elke week te dansen.
De Beat begint vervolgens vanaf de 22ste mei in de Molen te draaien.
Mijn bedoeling is niet, elke keer een Beat-bandje uit te nodigen.
Integendeel, ik wil elke zondagavond een discotheek laten horen waarop men dus kan dansen", zegt Peter.
Hij staart over het water naar de zwemmende menigte en kijkt dan naar de giechelende badmeesters, die zich op de "brug" hadden opgesteld.
Alleen in de weekends, had deze jonge Veenendaler de tijd om zijn ideeën, samen met zijn vrienden uit te voeren.
Het resultaat is er nu  een Beat-club voor iedereen toegankelijk!"
"De mensen, die de Narrenclub op 21 mei bezoeken, hebben zondag eveneens de gelegenheid te dansen.
Ik wil de organisatoren van de Narrenclub niets in de weg leggen, want als zij hun avond houden, sluit ik de Molen,"
"Wat voor mensen bezoeken of gaan de Molen bezoeken?"
"Wel, het is de bedoeling, dat we het publiek voordat het binnenkomt selecteren.
Ik denk verder dat het hoofdzakelijk studenten en scholieren zullen zijn die onze gelegenheid zullen bezoeken."

Exclusief, Regui M. Flohr, de Vallei 27 mei 1966

vrijdag 14 februari 2014

TEACH-IN ALS BEGIN VAN NIEUWE AANPAK JEUGDWERK

Eerste stap op weg naar jeugdraad?

Een groots opgezette teach-in, die maandagavond 13 november (1967) in de bovenzaal van de brandweerkazerne gehouden zal worden, gaat het begin worden van een nauwere samenwerking, tussen de diverse organisaties die zich in Veenendaal met het jeugdwerk, in welke vorm dan ook, bezig houden.
Al enkele weken is er door een aantal personen, die nauw bij het jeugdwerk betrokken zijn over een nieuwe aanpak van het "jeugdprobleem" gesproken.
Vooral nu de jeugd de laatste tijd nogal eens in het nieuws is geweest, werd deze zaak actueel.
De heer M. G. H. Hendriks, maatschappelijk werker, heeft nu het initiatief tot de een teach-in genomen, waarbij het jeugdwerk in al zijn facetten besproken zal worden.
Hij zal zich de komende dagen in een open brief tot de Veenendaalse jeugd wenden, waarin hij aandacht voor de hedendaagse problematiek die de jeugd met zich meebrengt, vraagt.

ANTWOORD
De heer Hendriks heeft in principe al een forum, geformeerd dat de aanwezige jeugd op de desbetreffende avond antwoord zal geven op de gestelde vragen.
In dit forum hebben onder meer zitting de heer W. C. H. Dekker, hoofdinspecteur van politie, de heer G. v.d. Schee, jeugdwerkleider van de Instuif, drs. H. Hiensch, con-rector van het Chr. Lyceum, de heer S. van Offeren, leider van de jeugdkelder onder de Sionskerk en de heer C. S. M. Geurts, directeur van Kamp Overberg.
M.G.H Hendriks
Daarnaast zal ook de Veenendaalse jeugd zelf vertegenwoordigd zijn.
De beer F. Bruitsman, bestuurslid van de beatclub N.V. 't Dingetje en de heer L. van Treijen, voorzitter van het R-K jeugdwerk, hebben hun medewerking toegezegd.
De heer Hendriks, die zelf ook zitting in het forum heeft, is van plan er ook nog enkele andere jongeren aan toe te voegen."Het gaat erom eens te peilen wat er nu eigenlijk bij de Veenendaatse jeugd leeft en wat haar wensen zijn", zo gaf de heer Hendriks gisteren als toelichting op zijn initiatief, dat hij overigens geheel los wil zien van zijn functie als gemeenteraadslid.
"Door de ontwikkeling van de laatste tijd is bij mij de overtuiging gaan leven, dat een dergelijke teach-in, die zal leiden tot een nieuwe aanpak van de jeugdzorg, noodzakelijk is. Het is belangrijk als de krachten in dit opzicht gebundeld kunnen worden. In het verleden is er altijd maar over de jeugd gesproken. Het wordt nu tijd dat de jeugd zelfs eens een woordje gaat meespreken ...."

BASIS
De heer Hendriks hoopt, dat de bijeenkomst de basis zal leggen voor de oprichting van een soort jeugdraad, althans van een overkoepelend orgaan, waarin alle instanties die zich nu op een of andere manier met het jeugdwerk bezig houden, in verenigd zullen zijn.
"Zo'n jeugdraad moet uit deskundige mensen samengesteld worden. Natuurlijk moet ook de jeugd er zelf zitting in hebben en misschien ook enkele vertegenwoordigers van de gemeente".
Hij heeft in zijn open brief aan de Veenendaalse jeugd, die hij de komende dagen op grote schaal wil laten verspreiden onder meer gesteld "dat het ook in onze Veenendaalse gemeenschap steeds duidelijker wordt dat de jeugd een eigen groepering is met eigen inzichten, eigen levensstijl en eigen wensen".
De brief vervolgt; "In de afgelopen maand in het bijzonder zijn er in de plaatselijke pers al dan niet juiste berichten gepubliceerd, welke de jeugd op een of andere wijze in een speciaal daglicht hebben gesteld". Volgens de heer Hendriks, is een teach-in de meest geschikte vorm om op alle vragen, die de jeugd bezighouden en die wellicht ook naar aanleiding van de genoemde publikaties zijn gerezen, een antwoordt te vinden.

WEINIG
"Ik vind het beschamend dat er in Veenendaal door maar zo weinig mensen iets voor de jeugd op touw wordt gezet. Veel meer mensen zouden hier mee bezig moeten zijn en het feit, dat ik nu met de medewerking van vele anderen iets ga ondernemen is op zichzelf helemaal niet belangrijk. Want het gaat er niet om wie dat doet, maar wel dat er iets gedaan wordt".
Hedda Buys
De heer Hendriks heeft enige kritiek op de wijze, waarop met name het gemeentebestuur het probleem van de jeugdzorg de laatste jaren heeft benaderd. Hij vindt dat er wel over een aantal facetten is gesproken, in de gemeenteraad bijvoorbeeld, maar dat er nadien te weinig uit de bus is gekomen. Het eerste initiatief, dat verband hield met de jeugd, nam de gemeente in '62. In dat jaar werd aan 2705 jongeren een enquêteformulier gezonden, waarop de meest uiteenlopende vragen werden afgedrukt.
In juli 1964 werden de resultaten hiervan bekendgemaakt. Een van de conclusies van de heer A. H. van Pijpen, een der samenstellers van jeugdenquête was toen, dat de jeugd van Veenendaal een "vrij dorpse instelling heeft".
In Veenendaal heeft zich de laatste jaren echter een soort verstedelijking gemanifesteerd en de conclusies van de enquête zijn nauwelijks meer van betrekking op de tijd, waarin we nu leven. In de gemeenteraad Is het"jeugdprobleem" in het recente verleden, zij het bescheiden, ook aan de orde gekomen. In 1965 pleitte de PvdA-fractie tijdens de algemene beschouwingen voor een speciale commissie voor jeugdzaken.
Een jaar later herhaalde de heer Hendriks (KVP) dit pleidooi. Hij kwam toen met het voorstel een jeugdraad in te stellen. In de raadsvergadering van 17 november 1966 haakte wethouder C. N. van Kuyk hierop in met de woorden:
"Een dergelijke instelling kan inderdaad nuttig zijn. We zullen deze zaak serieus gaan bekijken" ...

WOORDEN
In dezelfde vergadering zei burgemeester Hazenberg over het jeugdwerk: "Zo lang de jeugd zich blijft bewegen binnen het vlak van wet en orde aan de ene kant en fatsoen aan de andere kant is er alle reden om bij bepaalde activiteiten zo veel mogelijk medewerking te verlenen ...."
Ondanks de vele woorden die er gesproken zijn, was de jeugd voornamelijk op eigen kracht aangewezen als het aan kwam op het organiseren van ontspanningsactiviteiten. Daarnaast vervulde het gerichte jeugdwerk in dit opzicht een belangrijke functie.
De aangekondigde teach-in wil een stap zetten naar een nieuwe ontwikkeling; de samenwerking bevorderen om aldus het jeugdwerk een belangrijker plaats in de gemeenschap te kunnen laten innemen.
(De Vallei, 31 oktober 1967)
"Als je jong bent wil je de wereld veroveren en popel je om scheve zaken recht te zetten.
Wat valt er echter veel tegen als je bewust in de wereld gaat rondkijken."
Dit is een uitspraak van de Veenendaalse hoofdinspecteur van politie, de heer W. C. H. Dekker, die samen met nog negen andere forumleden tijdens een teach-in, die maandagavond in de bovenzaal van de brandweerkazerne wordt gehouden, zijn visie zal geven op de diverse problemen die de hedendaagse Jeugd omringen.

Ook zijn collega-forumleden hebben hun gedachten inmiddels over de jeugdproblematiek laten gaan en in kort bestek geven zij vandaag hun visie weer.

G. v. d. Schee
Jeugdwerkleider van De Instuif:
Dat er een reuze grote belangstelling voor deze teach-in zal bestaan is nu zeker. Het is bijna overal onderwerp van gesprek, waar je ook komt.
Of iedereen, die er over praat nu wel zo'n juiste kijk op de zaak heeft is voor mij de vraag. Natuurlijk betekent het meedoen van de verschillende groepen en forumleden helemaal niet dat iedereen het nu bij voorbaat met elkaar eens is.
Of deze teach-in het begin zal worden van een regelmatig overleg of een mogelijke samenwerking zullen we maar moeten afwachten. Wanneer iemand mij vraagt: "Wat verwacht je dat deze avond voor concreets zal opleveren?, dan moet ik zeggen dat ik het niet weet. Maar ik geloof dat de forumleden dat ook niet bij voorbaat moeten weten. De jeugd van Veenendaal zal door eigen inbreng het belang van deze avond moeten waarmaken".

F. Bruitsman
Bestuurslid van de beatclub NV 't Dingetje:
De accommodatie van bijvoorbeeld de Instuif en de Ruif is beslist onvoldoende om aan de vraag naar gezonde ontspanning voor de jeugd te voldoen. Onze plannen, die al in een vergevorderd stadium zijn, gaan uit naar een jeugdsociëteit, groot genoeg voor iedereen en met een 'elck wat wils' accommodatie, waar men elke dag terecht kan. Men moet er alles kunnen organiseren waar de belangstelling van de jeugd naar uit gaat. Mijn vraag aan alle leden van 't Dingetje en aan de hele Veenendaalse jeugd is: "Bestaat er behoefte aan een dergelijke sociëteit? Zo ja, kom dan naar de teach-in op maandag 13 november.
Het gaat hier niet alleen om de belangen van 't Dingetje, maar om die van de hele Veenendaalse jeugd. Toon de mensen hoe de jeugd in werkelijkheid is, dus anders en beter dan men de jongeren zo vaak afschildert".

Evelien van Aller
Gymnasiaste van het Chr. Lyceum:
Ik geloof zeker dat er wat moet gebeuren in Veenendaal. Er is al lang behoefte aan iets eigens, wat dan ook al gebleken is met 't Dingetje. Maar er moet meer komen van dat soort dingen, want het is nog maar een kleine groep die daar naar toe gaat.
En laten we ook de culturele kant niet vergeten, Waarom is er wel het U.S.O. en nooit eens een toneelstuk? Kom allemaal naar deze avond toe, doe mee, wees enthousiast en positief,

W.C.H. Dekker
Hoofdinspecteur van politie te Veenendaal:
"Als je jong bent wil je de wereld veroveren, popel je om scheve zaken recht te zetten. Wat valt er veel tegen als je bewust in de wereld gaat rondkijken.
Je vraagt je af waarom de ouderen er niets aan doen. Zien zij al dat onrecht niet of zijn ze het er mee eens. Dat waren de vragen uit mijn jeugd! De tijden zijn veranderd... Zijn de vragen anders?"

Drs. H. Hiensch
Conrector Cbr. Lyceum:
De jeugd, en ik denk met name aan de wat oudere jeugd, die door de langdurige opleidingen vrij afhankelijk blijft, is zich 'n eigen plaats bewust geworden. Gestimuleerd door bijzonder veel aandacht van de zijde der teenager- en twen industrie verloopt dit proces der bewustwording in sommige opzichten nogal spectaculair en houden de bezadigde ouderen dikwijls hun hart vast (en soms terecht!).
Persoonlijk sta ik met veel begrip tegenover deze ontwikkeling. Wij ouderen, moeten de jeugd aanhoren, zo veel mogelijk verantwoordelijkheid geven, maar tegelijkertijd er bij zijn!
Daarom sta ik positief tegenover de te houden teach-in en van harte hoop ik dat op zijn minst meer begrip zal komen voor de jonge mens, die zich een eigen weg wil banen naar de volwassenheid".

M. G. H. Hendriks
Maatschappelijk werker:
Met verbazing heb ik me afgevraagd of die teach-in nu echt we zoiets bijzonders is voor Veenendaal. Ik persoonlijk dacht van niet. Onze Veenendaalse jeugd is naar mijn idee precies zo als de jeugd elders in het land.
Voor de jeugd in haar geheel hoop ik dat deze avond de start zal worden voor een eigentijdse en nieuwe aanpak van hun eigen zaak. Maar, dan zal de jeugd ook zelf hiervoor de handen uit de mouwen moeten steken.
Stoom afblazen op een teach-in als deze kan bijzonder nuttig zijn en verfrissend werken, maar hierbij alleen kan het niet blijven. Samenwerking tussen jong en oud, begrip hebben voor elkaars plaats in deze samenleving kunnen nuttige bouwstenen gaan vormen om een hecht fundament te maken".

C.J M. Geurts
Directeur van kamp Overberg:
"Onwillekeurig vraag je je af wat de zin kan zijn van een ongestructureerde bijeenkomst, zoals deze nu op handen is. De ervaringen op dit gebied geven op z'n minst te denken. Iedereen kent wel het uitzichtloze en verwarrende gepraat van forums e.d van de televisie.
Dat ik mij desondanks heb laten verleiden om aan deze bijeenkomst van 13 november mee te werken moet dan ook verklaard worden uit de hoop dat dit het begin kan zijn van een meer geordend samenkomen van de jeugd en volwassenen. Dit laatste zou dan een verbetering kunnen bewerken van de gebrekkige communicatie  tussen deze groepen. Dat het een oplossing zou zijn voor het probleem jeugd-volwassene geloof ik niet, Dit is ook niet gewenst.
Door een te weinig kennen van elkaar over en weer ontstaat het wantrouwen.
Beide groepen bezien elkaar argwanend. Op grond van dikwijls aanvechtbare vooroordelen volgt dan een veroordelen.
De enige weg om de argwaan, het wantrouwen en het daardoor ontstane onjuiste oordeel weg te nemen, lijkt mij een zorgvuldig werken aan de verbetering van de communicatie.
Het instellen van een jeugdraad zou dit proces op gang kunnen brengen en versnellen".

Cobie v. d. Pol
Keurturnster van Sparta:
Volgens mij wordt er in Veenendaal nog veel te weinig voor de jeugd gedaan. Veel jongelui hangen, vooral op zaterdag op straat rond. Waarom is er geen gebouw waar iedereen zich kan ontspannen op een manier die ieder voor zich het fijnst vindt?
Deze teach-in is een prachtige gelegenheid voor de jeugd hun wensen kenbaar te maken. Ik verwacht dan ook dat door het overleg tussen ouderen en jongeren op deze avond veel bereikt kan worden".

L.C.P. van Treijen
Voorzitter R-K Jeugdraad:
"Zouden we dan eindelijk zo ver zijn, dat we, na elkaar eerst eens de waarheid gezegd te hebben het terrein hebben geëffend om samen, ja samen, achter één tafel te gaan zitten om over het jeugdwerk te praten en hier in Veenendaal 'n oplossing voor te vinden?
Ik ben van mening dat we bij de oplossing van de problemen die er zijn een middenweg moeten zoeken in positieve zin. We moeten de jeugd laten organiseren met ons begrip en vertrouwen op de achtergrond, hen helpen met onze adviezen die van deze tijd moeten zijn, dus niet moraliserend of pratend vanuit onze eigen jeugd, zodat de jongeren de gelegenheid krijgen uit te groeien tot zelfstandigheid.
Ik ben blij met dit grootse initiatief, deze teach-in, waardoor we zouden kunnen en moeten komen tot een gemeenschappelijke jeugdraad, waarin ouderen - niet te oud - en jongeren - niet te naïef - zitting zullen nemen om gezamenlijk het jeugdwerk te organiseren met een volledige inzet, op een positieve basis en in volle begrip en samenwerking"

J. v. Offeren
Lid commissie kelder Sionskerk:
"De Veenendaalse jongeren zouden, dacht ik, best in staat zijn om een aantal heilige huisjes in onze samenleving te slopen. Alleen je moet ze eerst uitnodigen ons het te doen. Stel je voor dat je van plan bent om zo'n huisje in te trappen, dan ga je toch niet eerst aanbellen of het wel gelegen komt, laat staan dat je ervoor blijft staan wachten tot de eigenaar je komt vragen om het karwei op te knappen.
Dat idee zit voor mij ook een beetje achter die teach-in. De jongelui doen het niet uit zichzelf. Eerst moet er een uitnodiging komen van een of andere notabele heer en dan komen ze pas met hun wensen, kritiek en klachten bij een forum voornamelijk opgebouwd uit bezadigde gezinshoofden met slechts hier en daar een stukje jong leven er tussen,
Het lijkt me voorlopig nog te veel op een ouwelui's zaakje, die wat te weten willen komen. Ik tart de jeugd misschien wel een beetje maar ze kunnen de avond zelf anders uit laten pakken. Dan kan er wat mij betreft ook nog met een bloemetje gekwispeld worden. Alles binnen de grenzen van wet, orde en weet-ik-wat-nog meer… natuurlijk!"
(De Vallei, 10 november 1967)

BEGINNETJE VAN JEUGDRAAD IS ER

Teach-in bracht in ieder geval de tongen los...

De vele woorden die gisteravond op de teach-in die onder het motto "De Veenendaalse jeugd legt de kaarten op tafel" werden gesproken en de gebeurtenissen die er zich hebben afgespeeld, kunnen teruggebracht worden tot enkele conclusies.

• De bovenzaal van de brandweerkazerne aan de Industrielaan, waarin de bijeenkomst werd gehouden, was veel te klein voor de naar schatting driehonderd aanwezigen.
• Het uit tien personen samengestelde forum is naar verhouding te weinig aan het woord geweest, voorzitter M. G. H. Hendriks uitgezonderd.
• Uit de aanwezigen werd tenslotte een soort werkcommissie geformeerd die tot taak heeft op korte termijn een vorm te zoeken, waarin een jeugdraad zal kunnen worden gerealiseerd.

"Jongelui, spaar ons niet, probeer vanavond spijkers met koppen te slaan" zei de heer Hendriks in zijn openingsbetoog.
De jeugd reageerde met een aantal opmerkingen, die in de eerste periode van de avond met name de beatclub N.V. 't Dingetje betroffen.
Uit de zaal kwam het verwijt dat er in deze club  'dingen gebeurd waren, die niet door de beugel konden". Hoofdinspecteur van politie, W. C. H. Dekker, bestreed dit,
"Er is hier een groep van jongelui, die vertier vindt op een wijze, die afwijkt van wat men elders doet", zo zei hij, en stelde vervolgens vast dat er "niets in strijd was geweest met de openbare orde en de goede zeden..."
De heer F. Bruitsman, bestuurslid van de beatclub, reageerde enkel met de woorden: "Ik heb nooit iets gezien dat niet door de beugel kon".

De vraagstelling concentreerde zich vervolgens rond de relatie, die er tussen jongeren en ouderen dient te bestaan. Enkele aanwezigen zeiden van mening te zijn dat zij de inmenging van ouderen in bepaalde activiteiten van de jeugd als ongewenst beschouwen.
"De verantwoordelijkheid hiervoor hoort bij de jeugd zelf te liggen", zo luidde een opmerking.
De reactie van forumlid C. J. M. Geurts, directeur van Kamp Overberg, was:
"Inmenging van ouderen is noodzakelijk. De wijze waarop dit dient te gebeuren is vers twee."
De mening van drs. H. Hiensch, conrector van het Chr. Lyceum:
"De jeugd moet begrip hebben met haar wensen voor de constellatie van Veenendaal"
De heer J. v. Offeren, lid van de commissie Sionskelder:
"De ouderen blijven verantwoordelijk, daarom ben ik het niet eens met de bestuursvorm van 't Dingetje."

Raadhuis
Via problemen en probleempjes als "dansen op het lyceum", "meer ontspanning voor de oudere jeugd" werd de avond gaandeweg veel overzichtelijker en kwamen er uit de zaal meer positieve opmerkingen. Diverse malen werd er aangedrongen op betere accommodatie voor diverse vormen van (jeugdige) ontspanning.
Er was iemand die pleitte voor "een grote zaal die ze best aan het dure raadhuis hadden kunnen vastbouwen", een ander vond "een cultureel centrum" in Veenendaal een bittere noodzaak.
Toen het woord "raadhuis" eenmaal gevallen was kwamen er veel reacties los die vrijwel unaniem iets met de kostprijs van dit bouwwerk te maken hadden.
Een opmerking uit de zaal: "De gemeente heeft zogenaamd geen geld ter beschikking voor de jeugd, maar men kan wel een raadhuis van bijna 6 miljoen laten bouwen...!"
Voorzitter Hendriks concludeerde dan ook dat het raadhuis in de ogen van vele Veenendaalse jongeren een "steen des aanstoots" moet zijn.
De actie voor de bouw van het overdekte zwembad kwam terloops ook ter sprake en de heer J. v. Offeren maakte de jeugd in dit verband het verwijt dat "er met geen enkel hip petje is rondgegaan om voor dit doel geld bijeen te brengen...".
De heer G. v. d. Schee, jeugdwerkleider, vond dit echter geen zaak van belang omdat hij het - zoals hij zei - niet eens is met de wijze waarop het geld bijeen wordt gebracht. "Maar in ieder geval mis ik het initiatief bij de jeugd", zei de heer Van Offeren nog even nadrukkelijk.

Niets
Voorzitter Hendriks nodigde de aanwezigen vervolgens uit eens een kijkje te komen nemen in de raadszaal als daar woensdag de gemeenteraad bijeen komt.
Iemand uit de zaal reageerde met de opmerking:  "Laat de gemeenteraad eens met de jongeren gaan praten... tijdens een raadsvergadering mag je nu eenmaal niets zeggen en bovendien kent de raad de emoties van de jeugd niet, zoals wij die hier vanavond wel beleven".
De heer Geurts verwierf daarna een klaterend applaus met de woorden:
"Het bezoeken van een raadsvergadering heeft geen zin. Je mag er geen stom woord zeggen en je ergert je maar aan al die hamerstukken..."
De heer Hendriks, zelf raadslid voor de KVP, deed daarop alvast uit de doeken dat hij in die bewuste raadsvergadering met een concreet plan op tafel zal komen, dat in de bouw van een soort ontspanningsruimte voor de jeugd voorziet. Hij zei al vaker in de raad de aandacht op de problemen rond de jeugd gevestigd te hebben zonder overigens veel succes te boeken, gezien de reacties van het college van B. & W. "Ik sta als eenling in de raad", zei de heer Hendriks in dit verband.

Nog enkele opmerkingen die in de loop van de avond door de aanwezigen werden gemaakt:

• De jeugd is een stuk van de commercie geworden. Jongens, probeer zelf iets in elkaar te zetten, laat je niet opjutten door de ouderen, die van jullie profiteren.
• We hebben vastgesteld dat er in Veenendaal te weinig ontspanning is. Vier jaar geleden was dat ook al zo. Onze conclusie is dus alleen maar oud nieuws...
• Er moet meer onderling begrip komen om bepaalde dingen in het groot te kunnen organiseren.

Tenslotte werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld zich op te geven voor de al eerder genoemde werkcommissie. De heer Hendriks noteerde 14 namen, waaronder die van enkele forumleden. De aldus ontstane commissie zal binnenkort bijeen komen om de oprichting van een jeugdraad voor te bereiden. Alle forumleden zeiden het initiatief tot het oprichten van een dergelijke raad te onderschrijven, al bleven er nog wel wat vragen over de vorm waarin zo'n college moet worden gegoten.

De teach-in duurde ruim drie uur en verliep bijzonder ordelijk.
't Forum bestond uit mej. C. v. d. Pol, mej. J. v. d. Brink, drs. H. Hiensch, G. v.d. Schee, C. J. M. Geurts, W. C. H. Dekker. L. v. Treijen, F. Bruitsman, J. v. Offeren, M. G. H. Hendriks.
(De Vallei, 14 november 1967)


JEUGDRAAD WORDT IN MEI SAMENGESTELD

Happening voor kapitaal

In mei aanstaande zal een "Jeugdraad Veenendaal" in oprichting worden samengesteld.
In deze jeugdraad zullen zitting hebben: vijf jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 20 jaar en vijf leden van 21 tot 30 jaar. Daarnaast zullen een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen worden, die ouder kunnen zijn dan de genoemde leeftijden. Deze jeugdraad in oprichting zal officiële verkiezingen voor een definitieve jeugdraad gaan voorbereiden.

De voorbereidingscommissie die de laatste 4 maanden hard heeft gewerkt aan het leggen van de fundamenten voor de "Jeugdraad Veenendaal".  De heer A. H. van Pijpen, Jaap Buddingh, de heer J. Roelofs. Henriette Wiessing, Evert Diergaarde, Jan Vroon, Gerda Jansen, de heer Hedda Buys, Hanneke de Kleuver en Willy Drost, dec hoofdinspecteur van politie, de heer W. C. H. Dekker die ook lid is van de voorbereidingscommissie ontbreekt op deze foto. 
Dit werd gisteravond meegedeeld tijdens een persconferentie van de voorbereidingscommissie, die vorig jaar 13 november is samengesteld als resultaat van een teach-in voor de Veenendaalse jeugd in de bovenzaal van de brandweerkazerne.
Op initiatief en onder leiding van de maatschappelijk werker M. O. M. Hendriks werd toen die teach-in gehouden, met als doel te weten te komen wat de plaatselijke jeugd miste in Veenendaal.
Na ongeveer vier maanden vergaderen heeft de commissie de statuten en het huishoudelijk reglement van de Jeugdraad Veenendaal opgesteld.
Verder heeft men vergaderingen besteed aan de vraag op welke wijze verzekerd kon worden, dat de jeugd van Veenendaal in de leeftijd van 15 tot 30 jaar werkelijk een eigen inbreng zou kunnen hebben in deze raad. Eveneens werd bekeken in hoeverre de op te richten jeugdraad werkzaam zou kunnen zijn voor de gehele jeugd van Veenendaal.

Het ligt in de bedoeling dat de "Jeugdraad Veenendaal" in oprichting, begin 1969 kandidaatstelling zal laten plaatsvinden door de jeugd van 15 tot 30 jaar.
In een grote teach-in zullen dan tien leden van de jeugdraad gekozen kunnen worden.
Deze opzet geeft naar de mening van de voorbereidingscommissie de mogelijkheid van een zo groot mogelijke inbreng van de jeugd in eigen gemeente.
Om contact te houden met de jeugd van Veenendaal zullen jaarlijks teach-in's, hearings en dergelijke worden gehouden, waarin het mogelijk is van gedachten te wisselen over alles wat ligt op het terrein van jeugdontwikkelingswerk, het voorzien in accommodaties daarvan en het organiseren van activiteiten.

Met het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal is een gesprek gevoerd over de samenstelling en werkwijze van de"Jeugdraad Veenendaal". De plannen hebben voorlopig een gunstig onthaal gevonden bij het college van B. en W. is tevens een brief verzonden met het verzoek een gebouw beschikbaar te willen stellen als jeugdsociëteit en als werkruimte voor de jeugdraad.
Dit gebouw zal het vaste adres voor de jeugdraad worden, waar men met problemen en suggesties naar toe kan gaan. Bovendien moet het een trefpunt voor de jeugd worden, waar men elke behoefte aan ontspanning kan vinden. De voorbereidingscommissie heeft dit gebouw het liefst in het centrum van Veenendaal. Het is echter nog de vraag, of het gemeentebestuur een gebouw in het centrum ter beschikking kan en wil stellen.

De "Jeugdraad Veenendaal" zal een stichting zijn. De geldmiddelen van de stichting zullen worden gevormd door het stichtingskapitaal, de baten van georganiseerde activiteiten, de renten van belegde gelden en subsidies en overige baten. Het startkapitaal zal moeten worden gevormd uit een grote manifestatie die op vrijdag 31 mei aanstaande zal worden gehouden.
Het tweede doel van deze manifestatie is de presentatie van de stichting aan de jeugd van Veenendaal. Deze manifestatie zal een gezellige happening worden waaraan waarschijnlijk topartiesten uit de Nederlandse showwereld zullen deelnemen.
De Veenendaalse kunstenaar Hedda Buys, lid van de voorbereidingscommissie, heeft de plannen voor deze manifestatie ontworpen.
Hij denkt eraan om enkele Edison-winnaars van het laatste Grand Gala du Disque naar Veenendaal te laten komen. Met zekerheid kan hij nog niets zeggen. Men heeft nog geen enkele artiest kunnen benaderen, omdat men wacht op antwoord van het gemeentebestuur betreffende een garantiestelling en een ruimte waar de manifestatie gehouden kan worden.

Het juiste doel van de stichting kan als volgt omschreven worden:
het op onafhankelijke wijze bevorderen van de belangen van de jeugd van Veenendaal.

De jeugdraad zal niet politiek georiënteerd zijn. Men moet de jeugdraad ook niet verwarren met een jeugdgemeenteraad, zoals die bijvoorbeeld in Ede bestaat. Dat wil ook weer niet zeggen dat de "Jeugdraad Veenendaal" zich niet met de plaatselijke politiek zal bemoeien. "Als er bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan komt, zal de jeugdraad met het gemeentebestuur overleg plegen om in dat plan ook aan de jeugd te denken. Heeft dit geen effect, dan zal men zeker tot invloedrijke instanties wenden, om de problemen nog eens naar voren te laten brengen in een raadsvergadering", lichtte de voorzitter van de voorbereidingscommissie heer A. H. van Pijpen gisteren toe.

Volgens hem zal de jeugdraad in eerste instantie niet een organiserende maar een stimulerende taak hebben. Om op een gegeven moment iets in Veenendaal te hereiken zal men wel tot organisatie kunnen overgaan. Hiervoor zullen de tien jeugdraadleden een onderlinge taakverdeling hebben in werkgroepen, namelijk: een groep muziek en dans, een groep toneel, cabaret en film, een groep sport, een groep verenigingswerk (algemeen) en een groep kunstmanifestaties.
In elke werkgroep zullen twee jeugdraadleden zitting nemen, een in de leeftijd van 15 tot en met 20 jaar en een in de leeftijd van 21 tot 30 jaar. Deze werkgroepen worden aangevuld met minimaal twee personen in deze leeftijdsgroepen die niet in de jeugdraad zitting hebben. Zij zullen wel in overleg niet de gehele jeugdraad worden benoemd.

A.H. van Pijpen
Het bestuur van de jeugdraad zal uit 13 leden bestaan: de al eerder genoemde tien leden, van wie vijf in de leeftijd van 15 tot en met 20 jaar en vijf van 21 tot 30 jaar en verder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De leden van de jeugdraad hebben een zittingsperiode van vijf jaar. De tien leden zijn daarna nog eenmaal herkiesbaar in dezelfde leeftijdsgroep. De leden van de jeugdraad, die tijdens hun zittingsperiode de leeftijd van 21 of 30 jaar bereiken, blijven aan tot het einde van hun zittingsperiode. Ook de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn eenmaal herkiesbaar.

Behalve het zelf ontwikkelen en bevorderen van activiteiten zal de jeugdraad ook op ander gebied werkzaam zijn. Zo zal men bijvoorbeeld culturele paspoorten gaan uitgeven. Financieel hangt het slagen van de jeugdraad nu grotendeels af van de feestavond op vrijdag 31 mei. "We willen niet dat de gemeenschap deze zaak betaalt", zei de heer A. H. van Pijpen gisteravond.
"We willen een startkapitaaltje vormen van die feestavond en aan de hand daarvan subsidie aanvragen bij de gemeente".
(De Vallei, 2 april 1968)

WILLIBRORDUSSCHOOL WACHT AL EEN JAAR OP VEENSE JONGEREN

Commissie houdt nu toch maar hearing met jeugd

M. G. H. Hendriks: "We hebben ons gewoon belachelijk gemaakt"

Op 28 april wordt de jeugd van Veenendaal 's avonds verwacht in de brandweerkazerne aan de Industrielaan om nu eindelijk zelf haar mening te geven over de beste bestemming van de al een jaar leegstaande St.-Willibrordusschool aan de Nieuweweg.
Het wordt een hearing die eigenlijk uit nood geboren is.

Willibrordusschool
Een raadscommissie heeft nu een jaar lang gelegenheid gehad om burgemeester en wethouders een advies uit te brengen, maar ze is er niet uitgekomen. "We hebben ons gewoon belachelijk gemaakt", vindt K.V.P.'er M. G. H. Hendriks, die van de commissie deel uitmaakt; samen met vertegenwoordigers van alle gemeenteraadsfracties.

Tegen de hearing stemden mevrouw Buddingh (VVD), en de heren De Kievied (Binding Rechts) en v. d. Berg (SGP). Een en ander is nu voor de heer Hendriks aanleiding om te stellen: "Het is gebleken dat de mensen die, ook in de raadsvergaderingen, het meest de mond vol hebben van "inspraak" daar in werkelijkheid niets voor voelen. Naar mijn smaak is dat voor de jeugd in feite een brevet van onvermogen. Men verwacht er gewoon niets goeds van".

Het hearing-idee dat nu dan toch maar wordt uitgevoerd is bijna even oud als de commissie.
Er was eerst echter geen meerderheid voor te vinden, en men wilde eerst wel eens praten met vertegenwoordigers van verenigingen.
Ook is er een bespreking geweest met De Instuif, terwijl ook van andere zijde deskundige voorlichting werd ingewonnen.

NIET DESKUNDIG
"De commissie is nu eenmaal niet bij uitstek deskundig op dit gebied", verklaart de heer Van Wagensveld."En we wilden met een goed gemotiveerd, advies bij B. en W. kunnen aankomen. Op tal van manieren hebben we ons georiënteerd. Wij hebben bijvoorbeeld een jeugdsociëteit bezocht, en er zijn contacten geweest met iemand die ons een voorstel zou doen over de wijze van exploitatie van het schoolgebouw".
Na een jaar is de commissie, zij het met bloed, zweet en tranen, tot de conclusie gekomen dat de jeugd zelf maar ideeën moet leveren.
Een enquête onder de plaatselijke verenigingen, waarbij werd geïnformeerd naar de behoefte aan zaalruimte, leverde ook al weinig aanknopingspunten op, en, aldus de heer Van Wagensveid, de verschillen van mening bleven binnen de commissie bestaan.
"We waren het er bepaald niet over eens of het gebouw nu voor de zogenaamde actieve, of de passieve recreatie bestemd zou moeten zijn", verklaart hij. Een van de weinige dingen waar men het wèl zo ongeveer over eens was, is dat het schoolgebouw geen verlengstuk moet worden van De Instuif.

GEEN POLITIEK
Het is allemaal erg moeilijk geweest voor de commissie, maar voorzitter Van Wagensveld tilt er niet zo zwaar aan: "Het is niets bijzonders dat er verschil van mening bestaat. Dat zie je in de gemeenteraad
van Wagensveld
ook. Het punt is dat we ons advies aan B. en W. behoorlijk gemotiveerd willen geven. Toch kan ik me wel voorstellen dat men vindt dat het allemaal wel wat lang duurt..."

Intussen staat het schoolgebouw aan de Nieuweweg vol gebroken ruiten te wachten op een nieuw leven.
Heeft de politiek een rol gespeeld in de vertraging van de besluitvorming, vooral met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen?
"Welnee, daar is geen sprake van", stelt Van Wagensveld namens de commissie, in aanwezigheid van de heer Van Hal die het beaamt.
"De politiek staat er helemaal buiten. We hebben juist, in november van het vorige jaar mevrouw Buddingh van de VVD en de heer De Kievid van Binding Rechts in de commissie gehaald, om elke schijn van politieke aspecten te vermijden. De hele raad is in onze commissie vertegenwoordigd".

De jeugd komt nu aan het woord, en haar stem kan een doorslaggevend effect hebben.
De hearing op de 28ste in de brandweerkazerne zal, zo hoopt de commissie, bruikbare suggesties opleveren, op grond waarvan een advies aan het dagelijks bestuur van de gemeente moet worden gegeven, waarna mogelijk een voorstel aan de raad wordt gedaan.
Verder gaat de verantwoordelijkheid van de commissie niet.

Volgens commissielid Hendriks is het hearing-idee niet nieuw."Al in een van de eerste vergaderingen hebben de heer Van Hal en ik het voorgesteld, maar toen bleek het niet haalbaar. Eigenlijk had ik toen al zin om ermee op te houden, omdat het zo lang ging duren. Dinsdagavond, op de laatste vergadering van de commissie hebben we gezegd: "nu willen we haring of kuit, of we stappen eruit,.."
De bedoeling is, dat de hearing geleid wordt door een "neutraal buitenstaander", ook alweer om de politiek er zoveel mogelijk buiten te houden. "We zijn niet van plan om veel te zeggen," legt de heer Van Wagensveld uit, "We gaan om te luisteren. In de zaal komen microfoons te staan, en iedereen dit wat te zeggen heeft kan dat doen. Als er voorstellen worden gedaan kan daarover worden gestemd. Als voor 't een of ander een meerderheid bestaat, zal dat ongetwijfeld in ons advies aan B. en W, tot uitdrukking komen".
De heer Van Wagenveld acht het niet raadzaam veel uit de doeken te doen over de ideeën die inmiddels binnen de commissie omtrent de Wililbrordusschool tot uiting zijn gebracht,"We willen niet de situatie krijgen dat de jeugd denkt dat zonder haar over haar al is beslist".

Min of meer vers in het geheugen van Veenendaal liggen nog de ervaringen met het inmiddels afgebroken jeugdhonk 't Dingetje" op de hoek van de Hoogstraat en de Nieuweweg.
Gesteld dat de hearing de mening oplevert dat een vergelijkbaar onderkomen in de Willibrordusschooi moet worden gecreeerd?
"Als de jeugd dat wil, dan komt dat ook in ons advies", zegt Van Wagensveld.
De heer Van Hal vult aan: "We zijn niet bang voor een nieuw "Dingetje" - ik weet trouwens niet wat er waar is van de wilde geruchten die daarover indertijd de ronde deden - maar als het zo iets moet worden, dan moet er een niet merkbare, maar strak georganiseerde leiding zijn".

Het heeft een jaar moeten duren, maar de jeugd van Veenendaal heeft kans op het laatste woord.
De hearing begint op dinsdagavond 28 april om acht uur.

Of dan nog voor de verkiezingen een definitief voorstel aan de raad kan worden gedaan, zodat het schoolgebouw een functie in het Veense gemeenschapsleven krijgt die wel nodig is, maar kennelijk moeilijk ie omschrijven, of dat het nog een jaar moet duren voordat de jeugd een eigen accommodatie krijgt, blijft een vraag.

De St. Willibrordusschool, al een jaar lang een nutteloos object, dat al even lang voorbestemd is onderdak te bieden aan de Veenendaalse jeugd in haar vrije tijd. Een raadscommissie heeft het niet kunnen klaarspelen om binnen die periode een bestemming te bedenken waarmee iedereen het eens is. De jeugd mag het nu zelf zeggen.
(De Vallei, 16 april 1970)

Hearing nu op 14 mei
De hearing waarbij aan de ongeorganiseerde jeugd inspraak wordt verleend over de bestemming van de Willibrordusachooi zal nu gehouden worden op donderdagavond 14 mei in het NVV-gebouw.
Het panel dat vragen zal beantwoorden en suggesties gaat beluisteren bestaat uit de raadscommissie, die vorig jaar in het leven werd geroepen en wordt gepresideerd door de heer R. Dekker, chef sport- en jeugdzaken van de gemeente Ede.
Uitgenodigd wordt de jeugd van 16-25 jaar.
De aankondiging van de hearing zal onder meer geschieden in fabriekskantines, scholen, enz.
(De Vallei, 14 mei 1970)

Verhitte inspraak in 't N.V.V.-gebouw:
GEEF ONS DIE SCHOOL, WE MAKEN ER IETS MOOIS VAN

Een vette kluif voor de raadscommmissie is het resultaat van de hearing die gisteravond duidelijk moest maken wat de wensen zijn van de Veenendaalse jeugd voor het toekomstige gebruik van de leegstaande St. Willibrordusschool aan de Nieuweweg.
Een kleine honderd jongeren waren present in het NVV-gebouw om hun eigen voorstellen daar eerst te poneren, en vervolgens met hand en tand te verdedigen.
Aan de commissie ad hoc de taak om een, voor alle partijen aanvaardbaar advies aan burgemeester en wethouders te destilleren.

Hearing NVV gebouw, Hendriks noteert, op de voorgrond Kees Brederveld,
Gerard Davelaar. Ook aan tafel: Henk Sukkel
In de twee uren tijd was voorzitter Dekker, door de commissie van raadsleden aangetrokken als neutrale figuur - hij is directeur van sportzaken in Ede - getuige van de keiharde manifestatie van zich duidelijk als eigen belangen vertegenwoordigende groepen.
In eerste instantie leek het allemaal vlot te verlopen maar allengs, ook naarmate de temperatuur in de zaal steeg, bleek het niet overbodig dat op de blocnote van schoolbord formaat een oproep dat "verdraagzaamheid" verscheen, door toedoen van KVP-raadslid Hendriks, die uitblonk in ijver door alle geuite wensen uit de zaal daar in telegramstijl levensgroot te noteren.

Voorzitter Dekker kondigde aan het begin van de zonder meer ludieke hearing aan, dat de raadscommissie - die tot taak heeft het verlossende woord tot B. en W. te spreken, zodat uiteindelijk ook eens een voorstel aan de gemeenteraad kan worden gedaan -, juist gisteren haar eerste verjaardag vierde. Het werd een verjaardagspartijtje zoals Veenendaal ze nog maar weinig heeft beleefd.

HOE ZIT DAT?
Het jeugdige publiek moest er eerst toch een beetje aan wennen dat nu zomaar naar zijn woorden werd geluisterd. De enige interrupties kwamen op den duur van leeftijdgenoten.
Het begon al direct goed met een onthulling van Henk van de Berg (een van de organisatoren van de popfestivals tijdens de feestdagen): Vorig jaar al hebben we een verzoek met vijfhonderd handtekeningen ingediend om zaalruimte, en we hebben er nooit meer iets van gehoord. Hoe zit dat?
Niemand wist het, en later verklaarde mevrouw Buddingh (VVD) dat dit verzoek nooit de raadsleden heeft bereikt, waarmee zij suggereerde dat wethouder Anton de Ruiter dit persoonlijk heeft afgehandeld.
Om een indruk te geven van het verloop, even een kaleidoscopische doorsnee van de microfoonsolo's die te beluisteren waren:
- Henk v.d. Berg: "De Willibrordusschool moet een gebouw worden voor de jeugd, langharig of niet. Maak er een leuke bar-dancing van, zodat Veenendalers niet meer naar Scherpenzeel of Rhenen hoeven om te dansen".
- Een meneer Heijkamp: "Maar dan onder voorwaarde dat er colbert en stropdas wordt gedragen, en dat ook ouderen dan 25 jaar binnen mogen".
- v. d Berg: "Kleding is niet belangrijk, en ouderen moeten er niet in. Die hebben geld genoeg om ergens anders heen te gaan".

COMPROMIS
Zo dwaalde men telkens af van het kernpunt, door zich nu al vast bezig te houden met ondergeschikte vraagstukken. Uiteindelijk bleven twee concrete voorstellen over:
- de school wordt een dancing, en:
- er moet ruimte komen voor andere, ludieke activiteiten.

Er ontstond nog even strijd over de vraag of één van de drie beschikbare lokalen een foto-hobbyzaal moet worden, maar op den duur groeiden de verhitte breinen enigszins naar een compromis dat een combinatie van de diverse standpunten mogelijk maakt.
M.G.H. Hendriks
Een, naar later bleek, aanvechtbare, maar daarom niet minder puntige suggestie kwam van de actiefste spreker Henk v. d. Berg:
"Geef ons de Willibrordusschool, dan zullen wij er iets moois van maken".
Later werd hij aangevallen toen bleek dat hij het woordje "ons" letterlijk als zijn bekende driemanschap bedoelde, en dat was weer zo'n moment waarop de onderscheiden achterbannen luidkeels van hun stemming blijk gaven.
Zo'n hearing is een pracht van een gelegenheid om meteen maar een aantal hete hangijzers op tafel te leggen, en ook in dit opzicht liet men zich niet onbetuigd.
Het kwam bij herhaling tot niet mis te verstane uiteenzettingen, waarbij opnieuw Henk v. d. Berg betrokken was.
Een vertegenwoordiger van de noodlijdende jeugdsoos De Ruif ontzag zich niet keihard te stellen dat de organisatie van de popfestivals v. d. Berg een paar duizend gulden opleverde.
Van de Berg pareerde door mee te delen dat dat geld in de festijnen van dit jaar is geïnvesteerd, en dat de winst nu is afgedragen voor de jaarlijkse tocht van Veenendaalse bejaarden.
De resultaten van de avond bleken zich toch te beperken tot de twee genoemde voorstellen en een combinatie daarvan.
Weliswaar ging ook een item op om bijvoorbeeld ruimte te creëren waar jongeren aan hun brommer kunnen sleutelen, maar dit en dergelijke detail-voorstellingen vonden niet al te veel weerklank.

v.d. Berg
De raadscommissieleden zaten intussen, uiterlijk nauwelijks bewogen, achter een rij tafeltjes, met uitzondering van SGP'er G. v.d. Berg, die zijn heil zocht bij een hem na aan het hart liggende groep jongeren. Daarmee hield hij zich als enige consequent aan het uitgangspunt, dat de commissieleden zich als onopvallende luisteraars onder de jeugd zouden bevinden.
Voorzitter Dekker kon in zijn slotwoord alleen beloven dat de commissie de voorstellen zal bestuderen en iedere stroming zoveel mogelijk recht zal trachten te doen.
Wie het wilde kon voor nadere contacten met de commissie zijn naam laten noteren, waarna deze zich om de tafel schaarde om althans vast iets op papier te zetten.
In de zaal bleef het nog druk, tot de jeugd verzocht werd te vertrekken.
(De Vallei, 15 mei 1970)

Samen met Kees Brederveld was ik ook aanwezig bij deze hearing. Het ging er inderdaad heftig aan toe. Wij waren geïnteresseerd in een ruimte waar we incidendeel lokale bands op konden laten treden, en die ook als oefenruimte gebruikt kon worden. 
Al snel hadden wij door dat wij geen schijn van kans hadden.

(Gerard Davelaar)

WILLIBRORDUS-AFFAIRE "ONELEGANT OPGELOST"
COLLEGE MOET ZOEKEN NAAR ALTERNATIEVEN

B. en W. zwaar onder vuur

Een merkwaardig mengsel van wrok, verwondering, teleurstelling, ontevredenheid en begrip omlijstte gisteravond de besluitvorming in de gemeenteraad over de kwestie Willibrorduschool.
Het lege gebouw aan de Nieuweweg wordt, tegen de een jaar lang warmgehouden verwachting in, niet ter beschikking va de "ongeorganiseerde jeugd" gesteld, maar van de Stichting dagverblijven voor gehandicapten.
B. en W. kregen nogal wat kritiek te slikken van vrijwel alle fracties, met uitzondering van de S.G.P.

Men noemde de procedure die de plotselinge ommekeer teweeg heeft gebracht onelegant, maar kon niet anders dan constateren dat men met de rug tegen de muur stond: het belang van de gehandicapte mens moest prevaleren boven dat van de gezonde jongeren.
Toch werd bezwaar gemaakt tegen het feit, dat de motiveringen van het omstreden voorstel al te zeer in de emotionele sfeer waren gezocht, zoals onder andere de socialist Verkuyl opmerkte. Men stond met de rug tegen de muur en niemand zou volgens Verkuyl de moed kunnen opbrengen om tegen te stemmen. Dat bleek een vergissing, die gebaseerd was op onderschatting van het idealisme van KVP-er Hendriks.
Evenals alle overige raadsleden zei hij weliswaar zeer begaan te zijn met de nood waarin de Stichting dagverblijven verkeert, maar de hele voorgeschiedenis van de Willibrordus-zaak noopte hem "nee" te zeggen.

Zijn aversie tegen de gang van zaken bekende hij al eerder te hebben gedemonstreerd, door uit protest weg te blijven toen de commissie ad hoc die een rapport had uitgebracht over het gewenste (jeugdige) gebruik van het schoolgebouw, onlangs voor een 'spoed'vergadering met B. en W. bijeen werd geroepen om te vernemen dat de gehandicapten hard toe waren aan meer ruimte

KANS
Hendriks was en  bleef de enige die tegen stemde, ofschoon de liberale mevrouw Buddingh ook al dreigde haar stem te onthouden als het college niet zou kunnen toezeggen dat alles in het werk wordt
mevr. Buddingh
gesteld om voor de ongeorganiseerde jeugd in de volgende vergadering alternatieven op tafel te leggen. De socialist Van Hal deed evenals de heer Visser (CHU) suggesties in die richting.
Mevrouw Buddingh maakte er een voorstel van, en zei dat ze alleen voor zou stemmen als B. en W. het zouden overnemen.
Loco-burgemeester Ant. De Ruiter knikte goedmoedig.
Dit betekent dat B. en W. zullen (laten) nagaan of de kans bestaat dat de jeugd terecht kan in:
- de lege school in De Klomp
- de (wankele) eierhal,
- het (al maanden lang gesloten) Luxor theater, dat te koop is voor naar schatting f 120,000.-
- huize De Zoom - dat door de jeugd echter al in grote mate is ,"uitgebeend" en in
ruimten van de KVSW, waarover de gemeente kan beschikken.

Het is overigens nog de vraag of in de augustus-vergadering al een voorstel in deze geest kan worden gepresenteerd aldus De Ruiter, want het ambtenarenkorps dat zich in de puzzel zou moeten storten geniet in groten getale  van vakantie.

LASTIG
Diverse fractie-woordvoerders gingen nog eens uitvoerig in op de voorgeschiedenis van het algemeen als uiterst lastig "keuze-probleem" ervaren agendapunt.
De heer Verkuyl: "Ik heb er maar één woord voor: verwonder u niet maar verbaas u slechts".
Hij veronderstelde dat het bestuur van de Prinses Wilhelminaschool Oranjeschool (voor debielen en imbecielen) toch in januari ook al wist dat het ruimtegebrek nijpend zou worden, terwijl het ook wist welke plannen er volgens de nota van aanbieding der begroting voor de lege Willibrordusschool aan de kook werden gebracht".
De bedoelde school trekt nu in de noodlokalen van de stichting gehandicapten, omdat die overstapt naar de Nieuweweg.
Ook de heer Van Manen (ARP) uitte deze veronderstelling.
De heer v.d. Berg (SGP) meldde echter dat een van hogerhand verordonneerde inkrimping van aantallen pupillen de noodsituatie in juni pas in een acuut stadium bracht, waarmee hij het schoolbestuur van elke blaam wenste te zuiveren.

Het college van B. en W. moest vooral van mevrouw Buddingh forse aantijgingen slikken: "Het college heeft de neiging om moeilijke problemen af te schuiven op commissies. Als die dan met een rapport komen, distantieert het college zich ervan, wat grote verwarring tot gevolg heeft. Dit is al twee maal eerder voorgekomen, maar toen bleef de verwarring beperkt tot de raad".
Zij doelde op de aanbesteding van het openluchtzwembad en de sporthal, en op het tweede deel van Dragonder-Zuid en Industriewijk II.
"Nu is de verwarring ook buiten de raad ontstaan, vooral doordat bij het publiek verwachtingen werden gewekt".

BELEID
Mevrouw Buddingh wees er ook nog eens op dat de commissie die een jaar geleden de Willibrord-kwestie moest gaan bewerken, nooit op de hoogte is gebracht van het feit dat al in een eerder stadium een verzoek van de jeugd bij B. en W. was gedeponeerd met rond 175 handtekeningen, met de vraag om ruimte.
"Ook in dit geval distantieert het college zich weer van het advies van de commissie," aldus de liberale woordvoerdster.
Zij bond het college dan ook op het hart om "ook in moeilijke gevallen het beleid te blijven bepalen", en er niet een commissie mee op te schepen, waar toch niet naar geluisterd wordt.

Het overwegend jonge publiek hoorde het debat gelaten aan.
Al tien minuten na het begin der besprekingen, die ruim anderhalf uur in beslag namen was duidelijk dat de raad, zij het dan met oprechte tegenzin, het voorstel zou accepteren.
Een uitzondering vormde de SGP, die bij monde van de heer Van Deelen zei, zich helemaal met het standpunt van 't college te kunnen verenigen.
"De school blijft een school, en er blijft nog genoeg voor de jeugd over", vond hij.
 "Er gebeurt genoeg voor de jeugd, en ik vraag me af of die ongeorganiseerden zich niet beter bij de wel georganiseerden kunnen aansluiten. Bovendien hebben de ouders op dit gebied ook een taak".

De financiële consequenties van het raadsbesluit zijn, dat uit de gemeentekas f 9500.- komt om het herstel van de gedeeltelijk in verval geraakte school te laten uitvoeren, en het gebouw aan de stichting te verhuren voor een prijs van fl. 1200.- per lokaal per jaar.
(De Vallei, 17 juli 1970)

Ik heb 't aangeboden
"Ik ben de man geweest die de Stichting dagverblijven de Willibrordussehool heeft aangeboden", aldus de ruiterlijke bekentenis van loco-burgemeester Ant. de Ruiter, die gisteravond voor het laatst in zijn
Anton de Ruiter
23-jarige raadscarrière de kans had om de ambtsketen van de raadsvoorzitter te dragen.
"Het college staat heus niet afwijzend tegenover de verlangens van de jeugd", verzekerde hij de raadsleden die kritiek zonder eind leverden op de plotselinge wending in de slepende lege-school zaak.
"Op 23 juni verzocht het schoolbestuur mij om een onderhoud, en ik wist nog niet waar het over ging.
Op 24 juni hebben we gepraat, en men vroeg om een paar lokalen. Toen heb ik het gezegd".
Hij vertelde erbij dat de Stichting over een kleine twee jaar waarschijnlijk de beschikking krijgt over een volledig nieuw eigen gebouw, zodat dan de Willibrordusschool weer vrijkomt.
"Trouwens, we hebben de laatste jaren al heel veel voor de jeugd gedaan", reageerde hij op diverse verwijten die het tegendeel suggereerden. Hij noemde zwembad, sporthal, sportpark, hemdsmouw concerten en andere festiviteiten.
"Ik geloof niet dat we wat dit betreft achterlopen in Veenendaal".
Dit kwam hem te staan op een verwijt van de socialist Van Hal:
 "Die zelfgenoegzaamheid is in tegenspraak met de opdracht die de commissie indertijd kreeg, namelijk om de school met name voor de ongeorganiseerde jeugd een bestemming te geven".
Ds. Van Enk (ARP) vroeg nog of men wat de voorlopige huisvesting der gehandicapten betreft eigenlijk wel zo strikt gebonden is aan de Nieuweweg.
Volgens hem zou elders ook nog wel ruimte te vinden kunnen zijn.
De heer De Ruiter antwoordde echter dat de ruimte overal ruimschoots wordt benut, vooral door kleuterscholen, ook de jongste groep jeugd van Veenendaal verkeert namelijk in ruimtenood er zijn zeker tien nieuwe kleuterscholen nodig.
(De Vallei, 17 juli 1970)

BROMMERS ZULLEN NU WEER KNALLEN IN DE HOOFDSTRAAT EN PORTIEKJES WORDEN STEEVAST WEER OVERBEVOLKT.
DE JEUGD MOET HET WEER OP STRAAT GAAN ZOEKEN

Vechters voor jeugdcentrum geloven er al niet meer in

Henk van de Berg: "Een zielige vertoning met Willibrordus-school"

"Natuurlijk staan wij er volledig achter dat de gehandicapten altijd voorrang moeten hebben boven de gezonde jeugd en het stoort ons dan ook bepaald niet dat deze groep nu gebruik gaat maken van de Willibrordus-school.
Maar wij zijn onbeschrijfelijk boos over de manier waarop dat allemaal is gebeurd hij de gemeente Veenendaal".
"Aan de lopende band heeft men ons toezeggingen gedaan dat de school zou worden bestemd voor de plaatselijke jeugd en het is aan een kant nog maar gelukkig dat we zo sceptisch tegenover al die beloften zijn blijven staan, anders was de klap nog harder aangekomen.
Twee jaar lang hebben we bij de gemeente aangeklopt en besprekingen gevoerd om eindelijk de beschikking te krijgen over een jeugdcentrum en wat blijkt nu? Men heeft ons al die tijd gewoon aan het lijntje gehouden.
Werkelijk het is belachelijk de hele situtatie. 
Veenendaal zit deze winter nog steeds zonder jeugdhonk, zodat de jeugd zoekende blijft.
Maar ja, de gemeente heeft het zelf gewild. De brommers zullen nu weer knallen in de Hoofdstraat en de portieken worden steevast weer overbevolkt, want de Veenendaalse jeugd moet het weer eens in andere plaatsen en op de straat gaan zoeken!"

Henk van de Berg
Een keiharde confrontatie met de heren Henk van de Berg en Han op de Woert, organisatoren van enkele zeer geslaagde popfestivals in Veenendaal en vechters voor de lokale jeugd die zoals onlangs werd beslist - wederom zonder centrum komt te zitten.
Het duo is bijzonder verontwaardigd en in het gesprek blijkt dat dan ook overduidelijk door ontelbare stemverheffingen, desperate gebaren en woedende vuistslagen op de leuningen van de bank, eigendom van de vader van Op de Woert, die even steeds weer stiekem naar die gedeelten van het meubelstuk loert waarop de vuisten van zijn zoon en vriend Van de Berg zijn neergekomen.
Het tweetal dat twee jaar lang heeft geknokt voor zijn leeftijdgenoten - Jan Veenhof, ook een organisator van popevenementen en goede vriend van v.d. Berg en Op de Woert, is verhinderd bij  het gesprek aanwezig te zijn - gelooft er, nadat de Willibrordus-school een bestemming kreeg voor de gehandicapten - niet meer in en dat defaitisme is niet verwonderlijk wanneer men weet wat de jongelieden allemaal hebben gedaan om de jeugd een eigen honk te bezorgen.

GEWELDIG
Henk van de Berg wil het dolgraag nog even in het kort vertellen:
"Tientallen malen hebben we over deze kwestie contact gehad met het gemeentebestuur en de raadsleden.
In die lange periode hebben we popfestijnen georganiseerd in de garage van Schoonhoven, in het NVV-gebouw, eenmaal in een grote tent en een keer in jeugdherberg "De Eikelenkamp" in Eist en steeds klonk het als een klok. Bij het organiseren van de festivals kregen we bijzonder veel medewerking van burgemeester Bode en hoofdinspecteur Huiskamp en de vroede vaderen en de raadsleden vonden het allemaal geweldig. Men deed ons allerlei toezeggingen dat het spoedig voor elkaar zou komen met de ruimte, maar het vreemde is dat we, toen de gemeenteraadsverkiezingen eenmaal achter de rug waren, niets maar dan ook niets meer hoorden. Voordien zat men beleefd ja te knikken, maar toen was het plotseling afgelopen", aldus een weinig vrolijke v.d. Berg.

Han op de Woert vraagt zich hierop aansluitend af wat de gemeente toch met het geld doet, want men laat een commissie een jaar lang onderzoeken wat er met de Willibrordusschool moet gaan gebeuren, de betreffende mensen gaan aan het werk en krijgen tout a coup te horen dat het gebouw een geheel andere bestemming krijgt.
"Men heeft zelfs een hearing belegd met de jeugd, iets dat ook waardeloos is geweest op deze manier", meent hij.
Een commissielid heeft hem zelfs toevertrouwd dat de gemeente helemaal geen commissie in het leven had behoeven te roepen als een lijst van 500 handtekeningen van de Veenendaalse jeugd bij B. en W. terecht was gekomen met het verzoek om een eigen ruimte doch die lijst "raakte zoek".

"Maar de Veenendaalse jeugd is door de hearing en de zielige vertoning met de Willibrordus-school wakker geworden en zij slikt het niet," waarschuwt Henk van de Berg en hij zegt deze woorden te baseren op bijzonder veel reacties die hij van leeftijdsgenoten heeft gehad.
"We hebben nu niets meer, geen bioscoop, geen... och, wat is er eigenlijk wel voor ons? We moeten weer naar Rhenen, Amerongen en Scherpenzeel. En dat voor een plaats van 30.000 inwoners... belachelijk."

PERPLEX
Bij de gemeente had volgens hem een licht moeten opgaan toen bleek, dat ruim vierduizend mensen de beatfestijnen hadden bezocht. Men had toen voor een geschikte ruimte moeten zorgen om deze evenementen te kunnen herhalen en daardoor de jeugd van de straat te houden.
"Maar wat moeten de jonge mensen nu deze winter weer gaan doen?", roept Han op de Woert wanhopig uit.
"Wij staan perplex dat dit heeft kunnen gebeuren. Er zijn zelfs raadsleden geweest die tegen ons zeiden, dat we ons maar vast moesten voorbereiden, omdat het zeker was dat de school voor ons was. 
En dan dit…"

Het trio v. d. Berg - Op de Woert - Veenhof wil het wel van de daken schreeuwen:
Geef ons alsjeblieft ruimte!

De jeugd wil gewoon een fijn centrum hebben om te dansen, om op doordeweekse dagen creatief bezig te kunnen zijn en om gewoon te praten en samen te zijn, volgens v.d. Berg.
Hij is furieus over de opmerking van 'n raadslid, die hem als vermaakscentrum het Valleibad aan de hand deed, want dat zou toch in oktober opengaan op zondag?
Een "zoethoudertje" waarom Henk van de Berg knallend hard en wat geforceerd lacht.
"De raad moet maar eens inzien dat men iets moet doen voor de jeugd, waarop men zo frequent zit te schelden. Zelfs toeristen klagen steen en been over het feit dat er totaal niets is in Veenendaal waar men wat vertier kan vinden."

BEJAARDEN
Het tweetal zegt heel Veenendaal reeds te hebben afgestroopt, maar men kan eenvoudig zonder hulp niets vinden. Wij hebben nagenoeg alle Nederlandse topgroepen naar Veenendaal gehaald en nooit schulden gemaakt (wel duizend gulden geschonken aan de bejaarden), dus waarom zou men ons niet op weg helpen om te komen lot de realisering van een jeugdcentrum, dat voor deze gemeente zo onontbeerlijk is? "We hopen nu vurig op een ruimte voor nood, maar geloven doen we er al niet meer in…"
Tot slot tonen de jeugdige organisatoren er zich verbaasd over dat de gemeente wel alle medewerking verleent aan relatief kleine groepjes die wat ondernemen, doch niet aan hen die het grote jeugdpubliek vertegenwoordigen.
Bij ons vertrek horen we nog de opmerking "'t is om wanhopig van te worden". 
De stem klinkt zeer vermoeid.
(De Vallei, 14 juli 1970)

Staphorst
Op de hearing voor de jeugd, die onlangs is gehouden, schijnt een import-Veenendaler de historische woorden"Het lijkt hier voor de jeugd wel Staphorst" te hebben gesproken.
Henri Bruitsman
En daarmee is volgens Henk van de Berg en Han op de Woert de plaatselijke situatie raak getypeerd.

Volgens hen wordt er veelvuldig gescholden op de jeugd, maar zij heeft dat niet verdiend.

Men moet zeer voorzichtig zijn met kritiek wanneer de jonge mensen hun vertier op straat zoeken, want er is namelijk niets anders, aldus v. d. Berg. "en daar komt ook nog lang geen verandering in".

Hij vraagt zich niet zonder angst af boe de Lampegietersavond zal verlopen, want hij en zijn vrienden zijn geenszins van plan iets te organiseren voor de jeugd.
"Wij worden door de gemeente niet geholpen, dus op eigen houtje doen we ook niets.
Dan maar Staphorst-taferelen…"