dinsdag 11 maart 2014

BEAT-MUZIEK, EEN TIJDSVERSCHIJNSEL ZONDER WEERGA

MENINGEN IN DE OMGEVING LOPEN VER UITEEN

The Beatles, The Rolling Stones, The Motions en vele anderen, allemaal namen die doen denken aan bandjes met lawaaierige- of misschien zelfs wel met zalige muziek.
Zoals het al vele muziekfenomenen is gegaan, zo is het dit keer ook de schepper van de Beat-muziek weer gelukt, om binnen de kortst mogelijke tijd deze muziek tot een complete rage te maken.
Jongens en zelfs ook meisjes die muzikaal totaal geen capaciteiten blijken te bezitten, verdienen miljoenen door deze muziek op een bepaalde geraffineerde wijze te brengen.
Het aantal aanhangers, dat deze muziek over de hele wereld heeft is schrikbarend groot en kan zelfs wel enkele miljoenen bedragen. Om nu een kleine indruk te krijgen hoe de jeugd in onze omgeving over genoemde muziek denkt en wat haar oordeel hierover is hebben enkele jongelui ons hierover bun visie gegeven.

VOLLEDIGE MEDEWERKING
Het hoofd van de openbare ulo-school te Rhenen, de heer Altena, verleende volledige medewerking om enkele vraaggesprekjes tot stand te kunnen brengen.
Om tot de openhartigste uitspraken te komen werd een soort gepreksgroepje gevormd, waarin enkele voorstanders en tegenstanders waren vertegenwoordigd.

Een werkelijk persoonlijke uitspraak werd gegeven door Piet de Vries uit Rhenen, die zei:
 "Het geluid dat wordt geproduceerd lijkt mij meer op de muziek uit Donker-Afrika en dan ben ik nog van mening dat ze het daar beter kunnen. Ook vind ik dat de Beat met muziek niets te maken heeft en dat dit te danken is aan het eentonige ritme, dat deze muziek kenmerkt. De reden dat ik de Beat niet mooi vind is, geloof ik, omdat ik me er te nuchter voor voel".

FIJN DANSEN
De mening van deze tegenstander verwekte nogal enige opschudding onder de voorstanders.
Roel Rosbag zag een goede toekomst voor de Beat tegemoet.
Hij vond het vooral zulke fijne muziek omdat je er zo heerlijk op kon dansen.
Op feestjes word je gewoon door deze muziek in de stemming gebracht.
Karel Schee daarentegen veronderstelde dat genoemde muziek het niet lang meer zal maken.
De jeugd wil immers steeds iets anders, zei hij.
Op de vraag of de Nederlandse bandjes evengoede resultaten kunnen behalen als de diverse buitenlandse werd door de voorstanders positief geantwoord.
Men wil het alleen maar niet zien omdat de buitenlanders altijd schijnbaar zoveel interessanter lijken, aldus hun mening.

HUISWERKMUZIEK
Joke van Olderen vond het steengoede muziek en bijzonder geschikt om er je huiswerk bij te maken. De direkteur bleek dit nogal sportief op te vatten en begon zich, ook in dit voor de jongelui hoogst interessante gesprek, te mengen.
Hij meende dat de beat-rage een oorzaak is van de massa-psychose en dat het daarom ook mogelijk is dat zich iedere dag een verandering in deze wereld kan laten gelden.
Ook vond hij het moeilijk om in deze tijd een exclusieve mening te krijgen van de jeugd.
Gelukkig dat enkele leerlingen van zijn school een dergelijke mening nog wel konden geven, iets waar de heer Altena trots op kan zijn.

NIET OM PERSONEN
Alet Pilon
Heel andere meningen waren de meisjes van de Chr. Huishoudschool te Veenendaal toegedaan.
Alet Pilon, 16 jaar, bracht haar mening als volgt onder woorden:
 "ik vind het gezellige muziek om naar te luisteren en hier komt nog bij dat het ritme zich heel erg goed aanpast bij de zang. Bij de beat-muziek gaat het mij niet om de personen, die deze muziek ten gehore brengen, maar om de manier waarop dit gebeurt. De personen zijn soms zelfs lelijk en te vies om aan te pakken. Enkele favorieten van mij zijn, The Kinks en The Dave Clark Five".
Mieke Jansen, 16 jaar, daarentegen kon deze mening niet respecteren en verzette zich dan ook uitdrukkelijk tegen deze beweringen.
Zij gaf te kennen dat zij de muziek veel te rumoerig vindt en de manier waarop erbij gedanst wordt is mee dan erg en zo nu en dan gewoon aanstootgevend.
"Er zit trouwens geen enkele melodie in en daarom prefereer ik het Franse chanson en niet te vergeten de klassieke muziek", aldus Mieke Jansen.

UITING VAN VROLIJKHEID
Op de muziek van de verschillend beatgroepen kun je je heerlijk uitleven en daarvoor zou ik deze
Nelly Hootsen
muziek ook willen gebruiken, temeer omdat muziek toch in feite een uiting van vroljkheid is.
Dit zei Nelly Hootsen, 17 jaar en afkomstig uit Veenendaal.
Verder hoorden we nog van haar:
"De lange haren van die kerels vind ik verschrikkelijk". 
Ook dit meisje vind slechts alleen de muziek goed en kan niet begrijpen hoe iemand hysterisch kan worden van een paar van die lange haren en dat gekke gedoe". 
Nelly Hootsen opperde de suggestie, dat door meermalen op te treden voor de TV, de Nederlandse bandjes, die net zoveel capaciteiten bezitten als hun buitenlandse collega's, meer in de belangstelling zouden komen.
Als laatste werd ons een mening gegeven door Frieda Kooy, 17 jaar en wonende te Leersum.

TERUGVALLEN OP KLASSIEKE MUZIEK
Zij zei: "Het ergste vind ik, dat als men uitgeput is met het vinden van variaties dan terugvalt op de thema's van de klassieke muziek. Bij dit woord muziek denk je aan "muze" en dit vind ik een lieflijk woordje, maar als je dan per ongeluk eens zo'n plaat opzet, dan schrik je erg. 
Ook houd ik niet van deze muziek omdat het onmogelijk is hier behoorlijk op te dansen en de manier die gebruikt wordt om op deze muziek te dansen gaat je zo gauw tegenstaan."

Dit waren enkele meningen van de jongeren uit onze omgeving.
Het enthousiasme voor deze muziek ligt aanmerkelijk lager dan werd verwacht.

Men hoeft er dan ook niet van op te kijken als binnen niet al te lange tijd voor de zoveelste maal in de geschiedenis door de Beat plaatsgemaakt moet worden voor een ander soort muziek.
Wat deze muziek dan weer zal brengen weet nog niemand.
(De Vallei, 14 december 1965)

Geen opmerkingen: