maandag 25 september 2017

OPUS X

OPUS X (Rhenen)

Gert van Manen
Harry Coumans †
Chris Budding
Godfrey Simons (eerder in Quibus 5)

Over deze groep is niet veel te vinden.
Een eerste bericht verscheen in april 1967, waar Os-Ka-Di uit Scherpenzeel een grandioze Rhythm & Blues show aankondigde, met maar liefst vier bands: La Clique (Tiel), The Vipers (Utrecht) en Opus X (Rhenen) treden ’s middags op en ’s avonds The Sharks uit Wageningen.
De avond-opbrengst komt ten goede aan een bejaardentocht.

Talentenjacht in Eigen Gebouw
Muziek- en songfestival van Arena in Rhenen
De organisatoren van het jubilerende "Arena" zijn er ook nu weer in geslaagd om een voor Rhenen en omgeving unieke gebeurtenis te realiseren, namelijk een muziek-en zangwedstrijd op vrijdag 2 juni 1967 in de bioscoopzaal van het”Eigen Gebouw" aan de Eikenlaan.
Voor deze talentenjacht kwam een groot aantal inschrijvingen binnen, daar de platenmaatschappij Phonogram-Philips uit Hilversum (de grootste in ons land) op deze avond aanwezig is om van eventuele goede nummers een plaatopname te vervaardigen.
Een dergelijke kans is voor menige groep of solist het begin van een succesvolle carrière geweest.
Tijdens de voorselectie moesten er helaas verscheidene inschrijvingen komen te vervallen.
Men had anders wel een programma voor een hele dag kunnen samenstellen.
De inschrijvingen van de Rhenense ingezetenen werden alle in het programma opgenomen, onder andere de bekende zanger en gitarist Jan Ophof, het teenagerkoor van de "Roodborstjes", de "Tiroler Kapel" en de Beatgroep "Opus X".
Zij zullen zich in deze muziek-en zangwedstrijd gaan meten met groepen uit Den Haag, Doorn, Wageningen, Bilthoven, Wijk bij Duurstede, Tiel, Rotterdam en zelfs uit Italië.
Er zijn drie afdelingen, namelijk muziek, volkszang (zanggroepen) en solisten of duo's.
Een deskundige jury, bestaande uit de heren Leo van Stempvoort, toonkunstenaar, K. Goedings, dirigent en A. Postma van Philips zal elk gebracht nummer naar klasse en op diverse punten beoordelen.
oor alle afdelingen zijn enkele mooie prijzen beschikbaar.
De voorverkoop van plaatskaarten voor dit unieke evenement wordt vrijdagochtend 2 juni aan de zaal gehouden.
Er zijn slechts 300 plaatsen in de versierde zaal.
(25 mei 1967)

Veel talent op jacht naar de prijzen
Tegen alle verwachtingen van de organisatoren in, is de talentenjacht, die vrijdagavond door de korfbalvereniging "Arena" in het kader van de eerste lustrumviering werd gehouden in het "Eigen Gebouw" een succes geworden.
De zaal was goed bezet, en de jury had geen gemakkelijke taak.
Talrijke uitvoerenden brachten goede nummers ten gehore.
Er waren vier afdelingen, namelijk beat, ensembles, volkszang en solisten.
De jury-voorzitter Leo van Stempvoort maakte na afloop de uitslagen bekend terwijl hij tevens de prijzen uitreikte in de vorm van bekers en enkele platen van Philips, die ook opnamen maakte en straks de beste resultaten op de plaat hoopt uit te brengen.
Aan het slot van de avond volgde nog een geanimeerd bal waarbij het orkest van Jaap van Veenendaal zorgde voor de muzikale omlijsting.

De uitslagen waren als volgt:
Beat:
1e prijs Opus X, Rhenen;
2e prijs Sharks, Wageningen;
3e prijs Destructions, Doorn.

Ensembles:
1e prijs Vanguars, Tiel;
2e prijs La Chique, Tiel;
3e prijs Mothers Love, Tiel;
4e prijs Tiroler Kapel, Rhenen.
(5 juni 1967)

Beat-succes op lunapark
De Beat & Rhythm & Blues Groep Opus X heeft op het lunapark in Rhenen zoveel succes geboekt met haar optreden dat de enorme danstent van de firma van Thuyl bijkans te klein was om de liefhebbers te bergen. Het orkest kan op een zeer geslaagde avond terugzien.
(7 juli 1967)

Dans en spel in Amerongen 
De voetbalvereniging DVSA te Amerongen organiseert een aantal ontspanningsavonden en middagen ten behoeve van de Amerongers alsmede voor de vele gasten, die in Amerongen en omgeving vertoeven.
Zaterdagavond, 15 juli 1967 vindt op de Burgwal, op de reeds aanwezige dansvloer een
beat avond plaats.
Dit grote beat festijn wordt in twee delen gesplitst, n.l. zaterdag 15 en zaterdag 22 juli a.s.
Aan dit grootse openlucht beatbal werken mede de groepen VAT '69 uit Rotterdam, The Sharks uit Wageningen, de groep Mussle Camps en de Sioux.
Ook de groep Opus X uit Rhenen, welke de laatste tijd bijzonder in de belangstelling staat van de jeugd zal aanwezig zijn.
Wanneer de weersomstandigheden het dansen in de open lucht niet toelaat, zullen de dansavond en de beat avonden plaatsvinden in de grote zaal van het Dorpshuis te Amerongen.
(12 juli 1967)

De enige keer dat ik Opus X zag optreden was in het voorprogramma van Ferre Grignard in ’t Dingetje in Veenendaal.
Hier werd de band aangekondigd als Veenendaalse band en behalve dat er hard gespeeld werd viel het optreden niet erg in goede aarde.
Waarschijnlijk ook omdat er lang gewacht moest worden voordat Ferre het podium opkwam
(oktober 1967)

Het laatste bericht over Opus X verscheen 29 januari 1968.
De stichting Jeugdzorgwerk in Rhenen organiseert zaterdag 3 februari in het Eigengebouw een beat avond. De muzikale medewerking wordt verleend door het orkest Opus X.

zondag 17 september 2017

1967 - DE WEERWOLF, DE EERSTE MAANDEN

Beatclub opgericht 
Dezer dagen hebben enige ondernemende jongelui in Leersum een beatclub opgericht.
Reeds 60 jongelui hebben zich als lid aangemeld.
De beatclub heeft als naam gekregen "DE WEERWOLF",
Het voorlopig bestuur wordt gevormd door: J. Kampen, H. van Geitenbeek, R. Broos, M. J. Lagemaat en R. Meerbeek.
Dit bestuur stelt pogingen in het werk om de beschikking te krijgen over de schuur van boerderij De Lange.
Als dit plan lukt, zullen reeds op korte termijn beatavonden worden georganiseerd.
(6 april 1967)

Wethouder ongerust over beatavonden
Wethouder De Vries is nog niet helemaal gerust over de goede organisatie bij een eventueel te organiseren beatavond door de Leersumse beatclub "De Weerwolf".
Is hier wel voldoende toezicht?
In “Panorama" las ik een artikeltje over vrijend dansen, of dansend vrijen, aldus de wethouder.
De burgemeester: "Was dat niet iets van de Hervormde Kerk?... "
(14 april 1967)

Waar eerst kalfjes blèrden, loeit straks de beat 
Zeventig jaar geleden sprak iedereen in Leersum over de boerderij "de Hof”, gelegen aan het eind van de Hoflaan.
Toen stond deze boerderij waarschijnlijk nog meer in de belangstelling dan nu.
Architect A. Versteegh, schrijver van het interessante boekje "Leersum in de loop der tijden" weet hierover veel te vertellen.
Als het gaat om zaken, dii de Leersumse historie betreffen, dan slaat hij daarover iedereen graag te woord.
Hij laat er zijn eten zelfs voor staan.
"De Hof" was een van de Hofsteden van de oorspronkelijke Saksische nederzettingen, zo weet de heer Versteegh te vertellen.
"De gronden strekten zich uit vanaf de Gooyerwetering tot over de heuvels, een afstand van ongeveer drie kilometer.
Het landbouwterrein ten zuiden van de Rijksstraatweg werd gekocht door de landbouwer C. de Lange uit Woudenberg.
Hij ging op 15 april 1897 in deze boerderij wonen, nadat deze boerderij openbaar was verkocht.
In het laatst van de vorige eeuw ontstond er een geschil over een tiend tussen twee grote landbouwers, namelijk J. van de Geer en W. van de Broek.
De een wilde geen 1/10 deel van zijn koren op het onderhavige perceel afstaan en de ander wilde 't door hem op een openbare verkoping gekochte koren ontvangen.
Het werd procederen, jarenlang.
Als de een bij een uitspraak van een gerecht had gewonnen, ging de ander in beroep.
Van de Broek had een duurdere advocaat of was minder vermogend dan zijn tegenstander, in ieder geval de hofstede van Van de Broek werd openbaar verkocht".
Over het tiendrecht vertelt de heer Versteegh nog het volgende.
"In het laatst van de achtste eeuw had Karel de Grote voor de katholieke kerk, de algemene tiend plicht als rechtsplicht opgelegd, ten behoeve van kerken en geestelijken.
In 1798 werden de tienden, onder invloed van de Fransen buiten werking gesteld, doch in 1838 weer ingesteld, echter met het recht van afkoop, zelfs tegen het recht van de tiendheffer. Tenslotte werd bij de wet van 16 juli 1907 alle tiend plichtigheid vervallen verklaard.
Voor 1907 werden de schoven afgemaaid koren op de nog tiendrecht plichtige percelen grond gemerkt, die openbaar zouden worden verkocht.
Dit merken geschiedde door telkens de 10e schoof van elke rij te tooien met een goed zichtbaar bebladerde boomtak".
Tot zover architect Versteegh.
Jammer dat hij hier zijn gesprek moest beëindigen, want het is interessant naar hem te luisteren.
Reeds in 1897 werd er dus voldoende gepraat over boerderij De Lange; toen over een 19e eeuws probleem, het tiendrecht, nu over een hedendaags modeverschijnsel: de Beat.

Vervallen boerderij wordt beatcentrum
Enkele weken geleden hebben enige Leersumse jongelui een beatclub opgericht "De Weerwolf".
De naam Weerwolf is juist zo goed gekozen omdat in Leersum het verhaal de ronde deed, dat het in deze boerderij spookte.
Om de spoken buiten de boerderij te houden werd een gevelsteen met een afbeelding voorstellende een weerwolf, boven de ingang van het achterhuis gemetseld.
De boerderij "de Hof”, in Leersum beter bekend als de boerderij van De Lange staat nu leeg.
De gemeente heeft de boerderij met omliggende landerijen aangekocht voor het uitbreidingsplan.
Men wilde iets met de leeggekomen boerderij gaan doen, maar wat?
Het gemeentebestuur wist en weet het ook nu nog niet definitief.
In de raadsvergadering van 29 maart werd een enquête-commissie ingesteld bestaande uit de raadsleden A. van de Bogert, J. C. C. Dell, H. Slijkhuis en A. Takken.
Deze commissie heeft inmiddels niet stil gezeten.
Op 10 april hebben de burgemeester, secretaris Dam, de heer Van de Wild, de enquête-commissie en drs. Scheefhals van de Provinciale Stichting voor Maatschappelijk Werk een bezoek aan de boerderij gebracht. Allen kwamen toen tot een en dezelfde conclusie: Het is een vervallen boel.
Het dak is slecht, de muren hellen naar buiten over, enz.
Alles zou vernieuwd moeten worden.
De commissie in haar totaliteit ziet de hele boerderij verdwijnen.
Er worden nu drie begrotingen opgemaakt: de boerderij tegen de grond gooien en een nieuw dorpshuis bouwen of de boerderij verbouwen of 'n provisorische verbouw.
Het laatste lijkt voorlopig de beste oplossing.
Raadslid A. van de Bogert zegt er dit van: "Laat de boerderij voorlopig staan en maak er iets van voor de jongelui".
Met de jongelui bedoelt hij de enthousiastelingen van de beatclub "De Weerwolf".
Deze jongens willen door zelfwerkzaamheid de boerderij zodanig opknappen dat zij er hun avonden kunnen houden. We moeten de jeugd gelegenheid geven om haar ontspanning te vinden".
De ouders van de jongeren zijn zelf net zo enthousiast.

De jongens willen de deel en de stallen omtoveren tot een beatgelegenheid.
Inderdaad is hier veel van te maken.
Voor de andere verenigingen zijn er weinig mogelijkheden.
Voor hen is er weinig van te maken.
Dit zou te veel kosten.
"We kunnen voorlopig beter wachten tot er een nieuw dorpshuis komt in Leersum", aldus de heer Van de Bogert.
Er bestaan in Leersum nogal veel misverstanden over de plannen met de boerderij.
De een weet het nogal mooier te vertellen dan de ander.
"Waarom krijgt deze beatclub alle medewerking.en waarom krijgen wij nog niets?"
De heer Van de Bogert: "De beatclub krijgt niet allerlei medewerking want de gemeente steekt in hun plannen geen centen.
Zij krijgt van ons wel de nodige medewerking.
Voor andere verenigingen zijn er echt geen mogelijkheden in".
Waar nu nog kalveren staan, waar nu nog mest ligt wordt binnenkort waarschijnlijk gedanst.
Door hun enthousiasme en doorzettingsvermogen verdienen deze jongens een kans te krijgen, zo zegt men in Leersum.
Dat alles netjes en ordelijk zal verlopen leidt geen twijfel want naast de gemeente houdt de weerwolf de spoken en het gespook buiten de deur.
(22 april 1967)

UIT DE LEERSUMSE RAAD 
Het voorstel om een krediet van fl. 15.000,- ter beschikking te stellen voor de verbouwing van de aangekochte boerderij van de heer H. de Lange aan de Hoflaan, vond geen genade in de ogen van de heer De Lange.
De gemeente is van plan van de boerderij een jongerensociëteit te maken.
Het initiatief hiertoe is uitgegaan van de beatclub De Weerwolf.
"Ik vind het voorstel onvolledig”, zei de heer De Lange.
Hij vond dat de andere verenigingen nu min of meer achter het net visten.
Bovendien was hij van mening, dat die verenigingen eerst gevraagd zou moeten worden of zij eventueel belangstelling voor de verbouwde boerderij hadden.
Hoewel hem de toezegging werd gedaan dat er alsnog een enquête gehouden zou worden vond hij dat deze als mosterd na de maaltijd kwam.
Hij wenste dan ook aantekening te hebben tegengestemd.
(1  juni 1967)

Dertig gulden huur voor achterhuis
Het ligt in de bedoeling om het achterhuis van de boerderij die aan de heer De Lange behoorde en nu eigendom is van de gemeente Leersum, te verbouwen en in te richten als jeugdsociëteit.
Woensdagavond is dit voorstel reeds door de Leersumse raad behandeld en aangenomen met een stem tegen van de heer C. de Lange.
De vereniging “De Weerwolf", die aanvankelijk is opgericht onder de naam van een beatclub, zal hiervan op vrijdag- en zaterdagavond gebruik maken.
De vrijdagavonden zullen een min of meer cultureel karakter dragen.
Voorlopig zal de ruimte alleen op zaterdagavonden worden gebruikt en wel voor het houden van dansavonden voor de jeugd.
De kosten van het aanpassen van de deel bedragen naar schatting fl. 15.000,-.
Voor de vrijdagavonden zal, gezien het karakter van het gebruik, geen zaalhuur worden geheven.
Voor de zaterdagavonden is een huurprijs van fl. 30,- per avond overeengekomen.
De commissie uit de raad inzake het dorpshuis, kan zich hiermee verenigen.
Er zal nog worden onderzocht of ook van de zijde van andere verenigen belangstelling voor het gebruik van de ruimte bestaat.
Voor openbare uitvoeringen zal eveneens een huur van fl. 30,- per avond verschuldigd zijn.
Het is nog niet zeker in hoeverre andere verenigingen gebruik van het achterhuis kunnen maken op vrijdag- of zaterdagavond.
(3 juni 1967)

"DORPSHUIS" COMMISSIE PEILT DE BEHOEFTE 
Het is een algemeen bekend feit, dat Leersum niet ruim in zijn zaalaccommodatie zit.
Er zijn voldoende hotels, cafés enz., maar het ontbreekt aan een ruimte waar verenigingen hun avonden kunnen houden.
De gemeenteraad besloot op 12 april 1967 tot het instellen van een commissie ad hoc met als opdracht de bestudering van de mogelijkheden om te komen tot de stichting van
een dorpshuis in de gemeente Leersum.
De commissie kreeg de opdracht de gemeenteraad hierover rapport uit te brengen.
Tot leden van de commissie werden benoemd de heren: A. van de Bogert, J.C.C. Dell, A. Takken en H. Slijkhuis.
Deze commissie heeft zich mede ten doel gesteld de mogelijkheid te onderzoeken van de realisering van een dorpshuis.
Met dit Dorpshuis wordt uitsluitend beoogd aan de verenigingen en instellingen in Leersum gelegenheid te geven tot het houden van bijeenkomsten, vergaderingen enz. en ruimte te bieden tot het houden van repetities, uitvoeringen enz.
Het gaat er om alle verenigingen in Leersum in staat te stellen hun activiteiten te ontplooien in een daarvoor geschikte ruimte.
Uiteraard is het van belang dat bij de eventuele bouw en inrichting van het dorpshuis zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de eigen behoefte van de verenigingen.
Teneinde deze beter te leren kennen meent de commissie er goed aan te doen een eenvoudige enquête te houden onder alle verenigingen.
Het enquête-formulier bevat twaalf vragen.
Op de laatste raadsvergadering werd fl. 15000,- uitgetrokken voor de verbouw van het achterhuis van boerderij "De Hof".
Hiervan mogen de leden van de beatclub "De Weerwolf' op vrijdag- en zaterdagavond gebruik maken, want deze ruimte is nu reeds aan het bestuur van deze jeugdsociëteit verhuurd op vrijdag en zaterdag.
Het is nog niet bekend of andere verenigingen ook tijdelijk van deze ruimte op een vrijdag of op een zaterdag' gebruik mogen maken.
De enquête-formulieren moeten voor 27 juni worden ingezonden bij het secretariaat van de enquête-commissie.
Uit de ruime opzet van deze enquête blijkt dat de commissie al veel werk heeft verzet om zo gauw mogelijk in Leersum tot een dorpshuis te komen.
Een wens die velen ongetwijfeld graag invervulling zullen zien gaan.

"De Hof" gaat 7 oktober open
Voor de verbouwing van het achterhuis van boerderij "De Hof” heeft de Leersumse raad enige maanden geleden een krediet beschikbaar gesteld van f 15.000,-.
The Bintangs
De verbouwing werd flink aangepakt om de boerderij zo gauw mogelijk in gebruik te kunnen nemen.
Het bestuur van de beatclub “De Weerwolf” heeft 7 oktober als datum voor de opening vastgesteld.
's Middags zal de burgemeester van Leersum de opening verrichten, waarna een cabaretgroep voor de genodigden zal optreden.
's Avonds komt de beatgroep "The Bintangs" de stilte aan de Hoflaan verstoren.
(18 september 1967)

Metamorfose van boerderij 
Tehuis voor De Weerwolf, rozen voor burgemeester 
De talrijke genodigden die zaterdagmiddag aanwezig waren bij de opening van de beatclub aan de Hoflaan, konden hun ogen nauwelijks geloven.
"Is dit nou de boerderij waar in maart nog koeien stonden?"
Wat hier in enkele maanden gepresteerd is, lijkt haast ongeloofelijk.
Het achterhuis van de boerderij is omgetoverd tot een sfeervolle zaal die uniek is in Nederland
De verbazing en de waardering voor het harde werken werd dan ook niet onder stoelen of banken gestoken en het bestuur van “De Weerwolf” werd overladen met complimenten.
Vooral door de zelfwerkzaamheid kon hier iets groots worden gemaakt.

De voorzitter van “de Weerwolf", de heer J. Kampen, richtte een speciaal woord van welkom tot de burgemeester mevrouw 's Jacob des Bouvrie, wethouder Van der Valk, de raadsleden en verschillende vertegenwoordigers van verenigingen.
Hij bracht speciaal dank aan B.enW. voor de vlotte medewerking om in Leersum zo gauw mogelijk iets voor de jongelui tot stand te brengen.
De firma Zwolsman bood een pick-up aan, wat door het bestuur enorm werd gewaardeerd.
Mevrouw Takken-Geerling werd ook in de dank betrokken omdat ze de typisch vrouwelijke aankleding van de zaal verzorgde.
De heer Kampen was vooral verheugd over het vertrouwen dat in de Leersumse jongelui gesteld wordt.
Het bestuur van "de Weerwolf”, de heren J. Kampen, R. Broos, H. Geijtenbeek en R. Meerbeek zullen hun uiterste best doen dit vertrouwen niet te beschamen.
Hierna ging de burgemeester over tot de officiële opening.
Ze liet nog even de totstandkoming van deze zaal de revue passeren.
"We hebben in Leersum geen voetbalvelden, geen tennisbanen, geen dorpshuis, geen zwembad en zelfs geen raadzaal", aldus de burgemeester.

Toen deze jongeren op het gemeentehuis met hun plannen kwamen, wilden ze meteen beginnen.
De critici uit Leersum hebben ongelijk gekregen.
Men stond schoorvoetend tegenover de plannen aan de Hoflaan maar wat nu is gepresteerd verdient ieders waardering.
Leersum mag er bijzonder trots op zijn.
Het vertrouwen dat wij in deze jongens hebben gesteld is nooit beschaamd", aldus de burgemeester.
Namens het college en de secretaris overhandigde zij twee platenbonnen.
R. Meerbeek stelde hier iets tegenover.
Hij overhandigde de burgemeester 15 rozen.
Voor elke fl. 1000, die de gemeente ons beschikbaar heeft gesteld een roos.
Een zeer origineel cadeau dat door de burgemeester erg werd gewaardeerd.
Tenslotte deed de burgemeester een beroep op andere verenigingen:”Laat hetgeen hier tot stand is gebracht, in goede staat achter".
Ook andere verenigingen kunnen nl. gebruik maken van deze zaal, behalve op zaterdag en vrijdag.
De vrijdagavonden worden gebruikt om wat cultureels te doen, bijvoorbeeld plaatjes draaien, film of gewoon maar wat praten.
De heer Dell wilde het bestuur van “de Weerwolf” een oude stallantaarn overhandigen, maar de eigenaar van de lantaarn wilde voor dit doel geen lantaarn verkopen.
De heer Dell vroeg het bestuur nog even geduld te hebben.
Verder werden cadeaus of financiële bijdragen aangeboden door de vrijwillige brandweer, de VVV, EMM het Nut en Larsheim.
Na de pauze trad een cabaretgroep uit Utrecht op.
Het cabaret “Rondomdeine" dat uit 3 jongelui bestaat, heeft een uur lang voor een goed programma gezorgd.

Het bestuur van "de Weerwolf" heeft met deze keus blijk gegeven over een goede smaak te bezitten.
's Avonds begon het pas “echt”.
“De Weerwolf" was er in geslaagd voor deze openingsavond "The Bintangs" uit Beverwijk te contracteren. Liefst 200 jongelui waren aanwezig om op de muziek van deze geweldige band te dansen.

De beatclub zag op de eerste avond het ledental van 110 verdubbeld tot 220.
Bij de aanmeldingen waren veel leden van buiten Leersum.
Tot de leden behoren jongelui uit Utrecht en zelfs een uit Groningen.
Volgende week zaterdag treden twee bands op namelijk “Incredible" uit Nieuwkoop en als klap op de vuurpijl komen uit Enschede The Honest Men.
Deze band trad vorige week nog op voor de televisie.
(9 oktober 1967)

Kort nieuws uit Leersum 
Vrijdagavond gaat het bestuur van "De Weerwolf’ een avond beleggen die speciaal bedoeld is voor degenen die zich te oud voelen voor de beat.
Voor leden boven de 18 jaar en ook voor niet-leden zullen deze avond optreden “The Intros" uit Amsterdam.
Deze folk sing group heeft reeds een bekende naam en zal dus ook in Leersum wel in de smaak vallen.
Verder treden op het Quintet van Pim Meydam.
Zaterdagavond kunnen de beatliefhebbers weer aan hun trekken komen, want op veler verzoek komen "The Honest Men" uit Enschede weer naar Leersum.
(9 november 1967)

Honest Men in Leersum 
Zaterdagavond speelde in de Leersumse beatboerderij “Het Hof” de bekende Nederlandse band The Honest Men.
Deze band trad voor de tweede maal op in Leersum.
The Honest Men
Enkele weken geleden vulden The Honest Men een halve avond.
Zaterdag waren ze van acht uur tot half twaalf 's avonds te beluisteren.
De beatclub was voor de eerste maal tot half twaalf geopend.
Voorheen sloot men om elf uur.
"The Honest Men" arriveerde later dan men verwachtte omdat de band onderweg pech aan de auto had gehad.
Het sextet bracht een goede show, met muziek waarbij vooral het vocale gedeelte een grote rol speelde.
Met een in de beatwereld ongebruikelijke bezetting, waaronder twee zangers en een fluitist werkten zij een repertoire af dat hoofdzakelijk bestond uit "ballads".
Hierdoor en omdat het volume van de band minder sterk was dan normaal bij beat het geval is reageerde het publiek nogal verdeeld op het optreden. De een zat stil te luisteren, voor de ander was het niet wild genoeg.
Muzikaal stond de band echter op een hoog peil.
Hun "close-harmony-singing" was smaakvol toegepast en zuiver.
Niet te veel, maar wel op de juiste plaats.
Bovendien gaf de dwarsfluit nog een speciaal tintje aan de meestal eigen composities.
Het geheel was opvallend goed afgewerkt, iets waar het bij vele beatbands aan ontbreekt. Geen slordige foutjes maar zuivere, verantwoorde en onderhoudende muziek.
(13 nov. 1967)

dinsdag 12 september 2017

1969 - HET LAATSTE JAAR VAN DE WEERWOLF

GOLDEN EARRINGS IN DE WEERWOLF


Dit weekeinde is voor beat minnend Leersum onvergetelijk geworden.
In de boerderij aan de Hoflaan traden The Golden Earrings op.
Dat deze band een goede naam heeft is bekend, maar dat er zoveel belangstelling zou bestaan had het bestuur van beatclub De Weerwolf niet verwacht.

Reeds om acht uur was de boerderij propvol en zeker honderd fans moest de toegang worden ontzegd, omdat op last van de Leersumse politie niemand meer mocht worden toegelaten.
Vele jongelui gingen mopperend weg en moesten hun zaterdagavond ergens anders gaan doorbrengen.
(14 januari 1969) 

WEERWOLF IN GEVAAR
De heer C. de Lange (SGP) heeft het college van B.en W. in Leersum gevraagd of het waar is dat de beatclub "De Weerwolf" zal gaan sluiten. In Leersum werd hierover in de volksmond reeds veel gepraat, maar het juiste wist men er niet van. Wethouder Schapenk (CHU) ging tijdens de jongste raadsvergadering verder op de vraag van het SGP-raadslid in.
"De problemen zijn ontstaan tijdens het optreden van "The Golden Earrings", er zijn toen 600 mensen in de zaal toegelaten, terwijl er volgens de voorschriften maar 300 in mogen.
Het bestuur van de beatclub is dus buiten haar boekje gegaan.
Aan de hand hiervan is bij het college een rapport binnengekomen van de politie.
Ook was die bewuste avond van het optreden van The Golden Earrings de geluidshinder sterker dan normaal".
“Het college heeft gereageerd op de eis: 300 toelaten en niet meer", aldus wethouder Schapenk.
Het college kon, moeilijk onmiddellijk opdracht geven de boerderij te sluiten, want er waren nog contracten met diverse bands, o.a. met de FREE, die zaterdag 8 maart zullen optreden.
Als de zaal voor dit optreden door het college zou worden gesloten, zouden de ouders van het bestuur, dat uit jongelui bestaat, de kosten moeten betalen die voortvloeien uit het verbreken van de contracten.
Het antwoord van het college aan het bestuur van de beatclub is dan ook geweest: "Jullie mogen doorgaan tot zaterdag 8 maart en na die datum zal het college zich verder beraden o.a. met het adviescollege van "HET HOF".
Inmiddels wacht het bestuur van de beatclub de hele kwestie maar rustig af.
(1 Maart 1969) 

Beatclub Weerwolf weer open op Koninginnedag
Samenwerking met redactie Perfume Garden
Beatclub "De Weerwolf" heeft toestemming gekregen om op Koninginnedag te heropenen.
Zij kan in de toekomst weer gebruik maken van beat-boerderij "Het Hof" in Leersum.
The Bintangs
Dit werd dezer dagen besloten tijdens een bespreking tussen het gemeentebestuur, de uit de raad gevormde Hofadviescommissie en het bestuur van "De Weerwolf".
Een maand geleden werd de beat-boerderij op last van het gemeentebestuur gesloten, omdat er bij een optreden van de "Golden Earrings" teveel bezoekers waren binnengelaten.
In de afgelopen maand is er veel overleg geweest tussen het gemeentebestuur en het bestuur van "De Weerwolf".
Dankzij deze besprekingen kan "De Weerwolf" haar werk nu weer voortzetten.
De gemeente heeft echter uitdrukkelijk de voorwaarde gesteld dat er voortaan maximaal 350 bezoekers worden toegelaten.
"Aan die regel zullen we ons deze keer zeker houden", zegt bestuurslid Rudi Broos.
"Bij de bespreking donderdag was er een erg fijne sfeer.
Het resultaat van die bijeenkomst overtrof dan ook alle verwachting; niemand had durven denken dat we al zo vlug weer zouden kunnen openen".

Programma
Het bestuur van "De Weerwolf" is nu druk bezig om voor de komende maanden een programma samen te stellen.
Op Koninginnedag (30 april) is er 's middags een optreden van de Bintangs in boerderij "Het Hof", en 's avonds een optreden van "Flagham".
Oscar Benton Blues Band
Het programma voor de daarop volgende weken is nog niet bekend.
Er wordt nog onderhandeld met o.a. de Oscar Benton Blues Band en de Engelse groep The Pretty Things.
Verder zijn er plannen voor een hechte samenwerking met de redactie van het Veenendaalse blad "Perfume Garden".
Het eerste resultaat van deze samenwerking zal zijn het gratis verspreiden van 150 exemplaren van dit blad bij de heropening op Koninginnedag.
(16 april 1969)

Heropening De Weerwolf uitgesteld 
De heropening van beatclub "De Weerwolf' is voor onbepaalde tijd uitgesteld.
Het aangekondigde programma voor Koninginnedag en voor zaterdag 3 mei komt hierdoor te vervallen.
"De Weerwolf’, die enige tijd geleden op last van de gemeente moest sluiten, zou op koninginnedag op feestelijke wijze heropenen.
Rudi Broos, bestuurslid van de beatclub, noemt als voornaamste oorzaken van het uitstellen van de heropening moeilijkheden bij het contracteren van groepen.
"De contracten die wij hadden voor Koninginnedag en voor 3 mei bleken niet in orde te zijn.
The Pretty Things
Het is ons niet gelukt andere groepen te contracteren. De bekende bands zijn allemaal voor de eerste tijd volgeboekt.
Daardoor kunnen wij op korte termijn nog geen programma brengen”.
Er is nog geen nieuwe openingsdatum vastgesteld.
Rudi Broos: "Maar ik kan nu al wel zeggen dat het zeker niet eerder dan over een maand zal zijn”.
(29 april 1969) 

Beatboerderij "Het Hof" wordt ernstig vernield 
Beatboerderij "De Hof” in Leersum wordt de laatste tijd door onbekenden ernstig vernield.
Deuren zijn ingetrapt en ruiten ingeslagen.
Kortom, het wordt tijd, dat er nu eindelijk eens een definitieve beslissing over de toekomst van het voormalige jeugdhonk wordt genomen.
Dit alarmerende geluid liet gisteravond de heer H. Slijkhuis (VVD) horen tijdens de raadsvergadering in Leersum.

Illegale feestjes 
Burgemeester C. M.  s' Jacob des Bouvrie antwoordde, dat enkele dagen geleden het rapport was ontvangen van de commissie van onderzoek die destijds naar aanleiding van de sluiting
van "Het Hof" was ingesteld.
De burgemeester kondigde voorts aan, dat tijdens de komende raadsvergadering het rapport aan de orde zal worden gesteld.
De raad zal dan een definitieve beslissing over het lot van de beatboerderij moeten nemen.

"Ik zie maar een oplossing: de boerderij slopen of de gehele zaak zo gauw mogelijk radicaal opknappen".
Deze uitspraak is van de oud-eigenaar van de boerderij aan het einde van de Hoflaan, de heer C. de Lange.

De beat-boerderij, is het doelwit van vandalen.
Over de boerderij zijn in Leersum al heel wat woorden gesproken.
Ook tijdens de raadsvergaderingen kwam dit onderwerp vaak ter sprake.
Toen de beatclub "De Weerwolf” op zaterdagavonden in de verbouwde boerderij dansavonden organiseerde, verliep alles naar wens. Sinds de laatste beat-avond op 8 maart is het stil geworden rond dit "dorpshuis",
Beatclub “De Weerwolf" is, volgens voorzitter Jaap Kampen, ontbonden.
Er zijn nog wel pogingen ondernomen om de club op poten te houden, maar 't is niet gelukt.
 oorzaak van de sluiting ligt in het feit dat het bestuur van de beatclub een flinke belastingschuld heeft.
Geruchten hierover in Leersum spreken van fl. 1000,- tot fl. 14.000.-.
Jaap Kampen geeft toe dat de aanslag van het belastingkantoor niet betaald  kan worden.

Sinds de achtste maart wordt de boerderij alleen nog gebruikt door de Volksdansgroep Karar.
Deze vereniging is er wegens vakantie de laatste maanden niet meer in geweest.

De Vereniging voor Openbaar Onderwijs wilde a.s. vrijdagavond een bloemententoonstelling organiseren in de boerderij.
Toen het bestuur van deze vereniging er een kijkje ging nemen kwam men tot de ontstellende ontdekking dat er bij de boerderij enorm was huisgehouden en een tentoonstelling niet mogelijk was.
Raampjes waren stukgegooid, een venster was doormidden gebroken, zijdeurtjes kapot geschopt enz.
De gemeente heeft aan de opknapbeurt van de boerderij minstens fl. 20.000,- ten koste gelegd en om dit op een dergelijke manier te laten vernielen is wel een bedje erg.
Volgens buurtbewoners worden er in de weekeinden clandestiene feestjes gegeven door jongelui.

De volgende maand valt de definitieve beslissing

Door de gebroken ruiten hebben wind en regen vrij spel.
Net als de jeugd trouwens als men de buurt moet geloven.
(21 augustus 1969)

Brief aan gemeenteraad 
Werkgroep wil in Leersum beatstichting
In Leersum is een initiatief geboren om de (beat-) boerderij van De Weerwolf "Het Hof” te redden van de slopershamer.
Het initiatief is van de, sinds juli als zodanig bestaande "werkgroep beatconcerten'.
In een brief aan de gemeenteraad ontvouwt dit vijfmanschap een plan, dat enerzijds kan worden gezien als bestendiging van een in Leersum gerenommeerd jeugdrecreatie en anderzijds als een hechter fundament waarop de organisatie ervan moet worden gebouwd.
Het moet een stichting worden, waarin zowel jongeren als volwassenen op bestuurszetels zitten.

Niet meer praten over slopershamer 
In de brief stellen de leden van de werkgroep dat ze graag zouden weten of B.enW. in principe bereid zijn de boerderij in het vervolg weer beschikbaar te stellen voor de beat-liefhebbers, die sinds het financieel (lees: fiscaal) fiasco van de vorige organisatoren van hun dans- en luisteravonden verstoken zijn gebleven.
De initiatiefnemers zijn drs. J. A. M. Verbeek, mevrouw E. G. Schenk-Klein Kranenberg, Henk van Ginkel, Rudy Broos en Henk v.d. Geytenbeek.
De werkgroep wil door middel van de stichting voorkomen dat het bestuur zich persoonlijk aansprakelijk stelt voor een financiële nasleep, zoals het geval was bij de vorige "Weerwolven" die de fiscus nog ruwweg vijftienduizend gulden schuldig zouden zijn.
De werkgroep stelt zich voor, als de gemeentelijke overheid meewerkt, per jaar twintig beat-concerten te organiseren, en twintig disco-avonden, waarbij ze belooft op loyale wijze gevolg te geven aan aanwijzingen van de overheid.
Ook belooft men rekening te houden met de belangen van omwonenden.
Als de stichting een feit is zullen de jongeren-bestuursleden belast zijn met de organisatorische werkzaamheden.
De ouderen verzorgen de financiële aspecten.
Jongeren en ouder samen zullen het contact met de autoriteiten onderhouden.
De brief die zondagavond op de post is gedaan, is bedoeld als pure informatie van de raadsleden die, aldus mevrouw Schenk, helemaal niet weten dat er nog iets door wie dan ook wordt gedaan, om de beat in Leersum, en met name in "Het Hof” te houden.
"We hopen nu dat men dit in elk geval zo belangrijk vindt, dat verder niet over de slopershamer zal worden gepraat.
De beatsociëteit heeft altijd veel belangstelling getrokken en is erg populair.
Nu is er ineens niets meer."
(27 augustus 1969)

"Een dorpshuis is de beste oplossing... " 
BOERDERIJ "HET HOF" WORDT AFGEBROKEN
De veel besproken  boerderij Het Hof in Leersum wordt gesloopt.
Volgens een deskundig onderzoek is het uit veiligheidsoverwegingen niet langer verantwoord de boerderij voor publiek toegankelijk te stellen.
Enigszins teleurgesteld heeft de gemeenteraad zich gisteravond bij het technisch advies neergelegd.
De inmiddels vervallen boerderij bood in het nabije verleden onderdak aan de beatclub De Weerwolf en enkele plaatselijke verenigingen, zoals EHBO, volksdansgroep Karar en de plattelandsvrouwen.

Als troost merkte burgemeester C. M. s' Jacob des Bouvrie gisteravond op, dat bij bet college goede hoop bestaat, dat elders in de gemeente een nieuw onderkomen voor de verenigingen zal worden gevonden.
Daarover worden momenteel onderhandelingen gevoerd.
"Een dorpshuis in onze gemeente blijft de beste oplossing", verzekerde de burgemeester nogmaals.
De VVD-er J. F. Benink was één van de vele raadsleden die de afbraak van boerderij “Het Hof” betreurde.
"Het is jammer, maar we moeten ons als raad helaas bij het advies neerleggen.
Er is geen andere uitweg meer".
De heer J. van Doorn (PvdA) was het daar helemaal mee eens.
"We moeten nu niet langer met de sloop wachten en er zo spoedig mogelijk aan beginnen.
Het is in en rond de boerderij een verschrikkelijke troep en afbraak verfraait het aanzicht van het dorp", aldus het PvdA-raadslid.
Naar aanleiding van suggesties om op de plaats van de boerderij een dorpshuis te bouwen merkte wethouder A. G. W. Schapenk op: "Een dorpshuis is een zaak voor particulier initiatief.
Als college zouden wij alleen de bestaande dorpshuiscommissie tot meer activiteit kunnen aansporen".
De burgemeester vulde ten slotte aan:
"Hoe eerder het dorpshuis van de grond komt, hoe beter het is".
En daar was de raad het roerend mee eens.
(23 september 1969)

HONK VAN "DE WEERWOLF" ZOU ZIJN AANGESTOKEN
Boerderij Het Hof in Leersum afgebrand 
De veel besproken boerderij "Het Hof" in Leersum, voormalig domicilie van beatclub "De Weerwolf" is in de nacht van zaterdag op zondag tot de grond toe afgebrand.
Er bestaat een ernstig vermoeden, dat de boerderij is aangestoken.
In Leersum gaat zelfs het gerucht, dat het een represaillemaatregel betreft naar aanleiding van het raadsbesluit de boerderij te slopen.

Brandweer moest machteloos toezien 
De brand in Het Hof moet zondagochtend omstreeks drie uur zijn uitgebroken.
De brandweer werd om half vier gealarmeerd, maar toen zij bij de brand arriveerde was er geen redden meer aan.
Het droge rieten dak vormde een gemakkelijke prooi van de gretige vlammen.
Binnen korte tijd stond de beat-boerderij in lichterlaaie.
De brandweer, die zich voornamelijk moest beperken tot het treffen van veiligheidsmaatregelen, moest toezien hoe de boerderij tot de grond toe afbrandde.
Vele nieuwsgierigen sloegen in het nachtelijk duister de brand gade.

Slopen
"De Hof" is de laatste jaren in Leersum veel in het nieuws geweest.
Beatclub "De Weerwolf" organiseerde er tot ver in de omtrek bekende beat avonden in.
In verband met belastingschuld moest de club haar activiteiten staken.
Tijdens een recente raadsvergadering werd een verzoek behandeld om de boerderij opnieuw voor de jeugd open te stellen.
In een rapport van de technische dienst werd echter aangeraden de boerderij te slopen.
De raad legde zich hierbij neer en besloot de boerderij te laten verdwijnen.
Eén van de raadsleden suggereerde zelfs om er de brand in te steken om op die manier de sloopkosten te besparen.

Winst 
De rijkspolitie in Leersum stelt thans een onderzoek in naar de oorzaak van de brand.
De boerderij, die eigendom is van de gemeente Leersum was tegen brand verzekerd.
Omdat de boerderij op de nominatie stond gesloopt te worden, was de schade tijdens het weekeinde moeilijk vast te stellen.
Sommigen beweren zelfs, dat de brand voor de gemeente voordeliger is dan wanneer men de boerderij had moeten slopen.
In dat geval zou er dus wel eens sprake kunnen zijn van winst in plaats van schade.
(20 oktober 1969)dinsdag 5 september 2017

EUTERPE 1964

Jazz-avond "Euterpe" groot succes 

Samenwerking tussen Instuif en Jazz-club

Zaterdag j.l. vond voor het eerst in 1964 weer een jazz-avond plaats.
De initiatiefnemers hiervan: Frits Thoomes, Leo Coïni en Sjoerd de Jong hadden in samenwerking met Veenendaals jeugdleider, de heer van der Schee, deze avond goed voorbereid.
De jazzclub leek in Veenendaal geen bestaansmogelijkheid te hebben.
Nu er een sympathieke samenwerking plaatsvindt tussen liefhebbers van goede jazz-muziek en mensen van het jeugdwerk is er misschien een reëele kans, in Veenendaal in de directe toekomst goede jazz-muziek te horen.
Het schept tevens de gelegenheid voor jonge mensen hier samen te spelen.

GOEDE OPKOMST
De eerste avond mag wat de opkomst betreft een succes genoemd worden.
Er waren ongeveer 90 enthousiaste luisteraars.
Allereerst traden op de Wheel Town Six uit Wageningen.
Deze groep die oude jazz speelde, bleek deze stijl aardig te beheersen.
Er waren leuke soli van de lead-trompettist, alhoewel hij het in de hogere registers liet afweten.
De andere blazers kwamen af en toe ook tot aardige prestaties.
Van de ritme-sectie is alleen de pianist het vermelden waard.
De drummer leverde een vrij zielloze begeleiding.
Het ontbrak in dit gezelschap aan goede arrangementen, en de nummers werden te lang uitgesponnen.

MODERN
Na de pauze trad op het Peter Bennink Kwartet met de plaatsgenoten Frits Thoomes, drums en Leo Coïni, bas.
Deze groep, die de nieuwste stromingen in de jazz tracht te volgen, slaagde daarin beslist niet.
Het ontbrak hen aan muzikale ondergrond en beheersing van instrumenten.
Jammer was het dat alleen blues-thema's ten gehore werden gebracht, m.u.v. het moeilijke "Night in Tunesia", dat ondanks goede pogingen van de, in deze groep uitblinkende tweede tenorist, niet uit de verf kwam.
Deze laatste bekoorde overigens het meest op sopraan-sax.
Van de leider Peter Bennink is helaas niet zoveel goeds te zeggen.
Het ontbrak hem aan toonvorming en zijn improvisaties waren erg vlak.
Zijn enthousiasme echter geeft hoop voor de toekomst.
De bassist Leo Coïni staat sterk onder invloed van de overleden bassist Scott Lafaro.
Het blijft echter te veel kopiëren.
De drummer Frits Thoomes "stuwde" aanmerkelijk meer dan voorheen, maar zat vast in enkele "figuurtjes", terwijl zijn "breaks" nog slecht getimed zijn.
Zijn tekort aan ervaring viel op in het onvoorbereide spelen van het eerdergenoemde "Night in Tunesia".
De bezetting van deze groep was niet ideaal door het logge geluid van de twee tenoren, dat slechts één keer doorbroken werd in het nummer "Blues Minor" van John Coltrane, door het gebruik van de sopraansax.

OASE
Juist het bestaan van zo'n groep rechtvaardigt ten volle het bestaan van gelegenheden, waar musici in direct contact staan met het publiek.
Kritiekloos luisteren is echter uit den boze.
De totaalindruk van deze avond was positief, omdat iedereen duidelijk bij deze avond betrokken was, wat zo bepalend is voor de sfeer en dus ook voor het "werkklimaat" van de musici.

(De Vallei, 20 maart 1964)


Theo Loevendie
JAZZMUSICI
IN DE INSTUIF
BRACHTEN
MODERNSTE JAZZ
TEN GEHORE


Criticus Michiel A. de Ruyter introduceerde kwartet

De Jazzclub Euterpe is er kennelijk op vooruitgegaan sinds haar associatie met De Instuif.

Was in maart een aardige avond met een dixieland orkest en een kwartet zeer jeugdige musici in de moderne stijl te beluisteren, zaterdag j.l. zette het bestuur  de aanwezigen iets zeer bijzonders voor.

Onder meer bekend uit de programma's "Jazz in Aanbouw" van de televisie, traden voor de vereniging op Theo Loevendie, Nedley Elstak, Maarten van Rechteren Altena en Leo de Ruiter, tesamen vormend het Workshop Quartet.
Door bemiddeling van de spil waar het Nederlandse jazzleven om draait - jazzcommentator Michiel A. de Ruyter die persoonlijk op deze avond aanwezig was - had het bestuur deze vermaarde musici voor hun Veenendaalse optreden kunnen uitnodigen.

Nedley Elstak
Nieuwe wegen
Zoals de naam Workshop (werkplaats) al zegt zoeken deze musici naar nieuwe wegen en mogelijkheden in de jazz.

De meeste gespeelde stukken waren dan ook composities van Theo Loevendie en Nedley Elstak.

Het spelen in een kwartet stelt andere eisen dan aan musici en arrangeurs van een groot orkest.

Er bestaat veel meer mogelijkheid zich in de solo's uit te leven en tot "compositie te plaatse" te komen.

De geweldige beat van drummer Leo de Ruiter en het inventieve basspel van Maarten van Rechteren Altena maakten het de blazers in dit opzicht gemakkelijk.
Beide blazers begeleidden elkaar bij hun solo's afwisselend aan de piano, welk instrument zij beiden eveneens beheersen.

Succes
Ondanks de hinder voor goede concentratie van de solisten door een ergerlijk rumoer dat een klein
Leo de Ruiter
deel van het publiek maakte, mag worden vastgesteld dat het overgrote deel van de aanwezigen genoten heeft van deze zeer moderne jazz.

Deze geanimeerde avond was een groot succes en de jazzliefhebbers zien met spanning uit naar de volgende verrassing die hen door het bestuur worden

Waarschijnlijk zal in mei het trio Pim Jacobs voor de jazzclub "Euterpe"optreden.
Deze avond wordt weer georganiseerd in samenwerking met De Instuif.

(De Vallei, 28 april 1964)
Foto's: Jan Hendriks

dinsdag 15 augustus 2017

POPFESTIVAL LAMMELIET IN GARAGE


Blue Planet (Den Haag), Mr. Albert Show (Eindhoven) en de groep Earth and Fire (Den Haag).
Dat zijn de bands die de jeugd uit Veenendaal en omgeving op Lampegietersavond, maandag 14 september, gaan bezighouden in de grote garage van Van Schoonhoven aan de Industrielaan.
De Stichting Jeugdwerk “De Instuif” heeft het programma van 14 september (1970) voor de oudere jeugd rond, terwijl over de lampionnenoptocht nog enkele besprekingen moeten worden gevoerd.
Het muziekfestijn in garage Van Schoonhoven, dat om half acht begint, word gehouden onder de naam Popfestival Lammeliet.
De organisatoren verwachten hiervoor een grote belangstelling.

UITVERKOCHT
DE hal aan de Industrielaan, gratis beschikbaar gesteld door de fa. Van Schoonhoven, biedt plaats aan ongeveer 1500 personen en het is niet uitgesloten dat het deze avond een uitverkocht huis wordt.
De kaarten voor deze avond zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor vier gulden, terwijl de toegangsbiljetten aan de zaal een gulden meer kosten.
Bij muziekhandel Van Heesch op de Markt en aan de Patrimoniumlaan en bij deze firma in Rhenen zijn de kaarten in de voorverkoop.
De instuif-leiding verwacht veel van de optredens van de drie bekende formaties.

Blue Planet in de garage
(De Vallei, 28 augustus 1970)

De optredens werden bijgewoond door “een paar honderd” jongelui, dus van uitverkocht was geen sprake.
De meeste jongeren hingen rond in het centrum van Veenendaal. Rond negen uur werden dranghekken geplaatst en verscheen ook de mobile eenheid uit Ede. Tot in de kleine uurtjes moest de politie patrouilleren, vooral in de Hoofdstraat, waar baldadigheid en vernielzucht de overhand had.
Er werden een aantal arrestaties verricht, maar door de regen liep het niet echt uit de hand.

maandag 8 mei 2017

SNOWY WOODSNOWY WOOD - 1e bezetting: Bram van Soest - Zang, 
Kees van de Klift - Sologitaar
Kees van Hardeveld - Basgitaar, Peter van Dijk - Orgel, zang, Jan Pilon 
Omschreven als de 'Veenendaalse Blues- en Countrygroep' werd de formatie opgericht in 1968, als een voortzetting van de Overbergse groep Kriterium.

Bassist Paul Niesing van Kriterium werd vervangen door Kees van Hardeveld (ex - As2O3), en er werd geoefend in de opslagruimte achter de winkel van Van Hardeveld aan de Hoofdstraat.

In eerste instantie werden er obscure West Coast covers gespeeld van Quicksilver Messenger Service en The Doors, maar ook van nog onbekendere artiesten als de eerste band van Jerry Jeff Walker, Circus Maximus, en 31th of February.

In de gang van De Instuif, Veenendaal
Enthousiaste bandleden streven naar eigen stijl

Al kent het muziekwereldje tijden van mineur en majeur, aan deze stemmingen wenst de sterk opkomende Veenendaalse blues en country groep Snowy Wood niet toe te geven.

Het blijkt echter ook niet nodig te zijn, nu zij ieder weekend gevuld zien met een optreden, voornamelijk in plaatsen in de Achterhoek en in en om Utrecht.

Optreden in Veenendaal kan als een zeldzaamheid beschouwd worden.
Die tijd hebben we al gehad.

"In het eerste jaar, dat we deze formatie hadden, werden we nog al veel gevraagd door verenigingen om op bepaalde feestavonden te komen spelen.
Nu treden we meestal in dancings op", licht een Snowy Wooder toe.

Op de solo-gitarist, na, komen de leden van de band uit Veenendaal.

Henk de Haas, de slaggitarist (scholier en 18 jaar oud), is nieuwkomer bij de groep.

De overige leden van de band zijn: Jan Pilon, de 16-jarige drummer en nog scholier ("ik krijg nog steeds wat drumlessen"), de 19-jarige Bram van Soest, zanger en in het dagelijkse leven gemeente-ambtenaar, Kees van de Klift, de 19-jarige Overberger als solo-gitarist en de 20-jarige HTS-student Kees van Hardeveld als bassist.

Deze vijf-man sterke groep bestaat nu ruim 3 jaar en is in wezen voortgekomen uit de indertijd geformeerde hand Kriterium.

Snowy Wood werkt nu driftig aan een repertoire, dat een eigen gezicht zal moeten geven aan de groep.

Blues en country-stijl zijn ruim vertegenwoordigd.
"Af en toe gooien gooien we er wat commerciële nummers tussendoor. 
Dat hangt eigenlijk af, hoe de reacties van het publiek zijn.
Wanneer we in Gelderland of Overijssel spelen, verschilt het genre nogal eens met een optreden in Utrecht", zegt Bram van Soest.
Hij is ook de man, die zorgt voor eigen teksten, samen met solo-gitarist Kees.

"Vaak is een vrij actueel gebeuren aanleiding om een tekst voor een liedje te maken. 
De romantische stijl van schrijven is nu totaal voorbij. De tekst wordt nu wat directer gesteld".

De muziek bij de zelf gecreëerde liedjes, wordt gemaakt door Kees van de Klift.

Overige inspiratiebronnen vinden de leden van Snowy Wood in de klanken van Cuby & the Blizzards,
waarvan de meeste leden fervente aanhangers zijn.

De drummer blijkt meer de voorkeur te geven aan de Amerikaanse groep Crosby, Stills & Nash.

Snowy Wood denkt er sterk over om zo langzamerhand op deze stijl over te gaan.
Dit zal meer vocale bijdragen vereisen.

Naast slaggitarist zal dan ook Henk vocaal meer aan bod komen.

Nu nog goede repetitie ruimte in Veenendaal

De bandleden betreuren het echter, dat zij nog niet de beschikking hebben over een goede repetitieruimte.
In Veenendaal hebben zij bij diverse instanties geprobeerd iets geschikts te krijgen, maar vele pogingen hebben nog tot niets geresulteerd.
Momenteel moet er om te repeteren naar Rhenen gereisd worden, waar gemusiceerd kan worden in een ruimte die belangeloos is afgestaan door een clubhuis.

Alle bandleden hopen echter dat hun wens om een ruimte in Veenendaal te krijgen, nu eens in vervulling kan gaan.

De belangen worden, voorzover dat zelf niet kan worden gedaan, behartigt door een theaterbureau in Zeist.
Mede door deze bemoeienissen speelde de groep enkele weken geleden op de vliegbasis Soesterberg. Nog enthousiast is Snowy Wood  over een optreden in Loosdrecht, dat ruim twee uur mocht duren.

Optreden in De Instuif, Veenendaal

De jonge musici zijn overigens van mening, dat zij voor een ondergang zijn behoed, doordat zij al hun instrumenten en installaties niet op afbetaling hebben gekocht.
Dit in tegenstelling met vele andere groepen.

Financiële zorgen hebben zij nog niet, gezien de honorering voor hun optreden vrij redelijk is.
"Nu nog een billijke ruimte om te repeteren, dan hebben we wat minder zorgen voor de drukke winterperiode", meent Jan Pilon.

Maar deze voorlopige handicap zal een verhoogde concentratie op hun blues-, country- en soul-stijl niet verstoren.
(De Vallei, 25 augustus 1970)

Repetitie opnames:

- Oops I Can Dance (Circus Maximus)
- We could be so good together (Doors)
- Pride of Man (Quicksilver Messenger Service)
- Sandcastles (31th of February)
- Inspiration (Snowy Wood)
- Inspiration #2 (Snowy Wood)
1e bezetting 1968/69, opgenomen bij Cees van Hardeveld.
Kees v.d. Klift - sologitaar, Cees van Hardeveld - basgitaar, Bram van Soest - zang, Jan Pilon - drums, Peter van Dijk - orgel.- Judy wants a new love (Snowy Wood)
- Experimental (Snowy Wood)
- Reason to Believe (BrainBox)
- Sound of you and me (Ernst Kraft van Ermel)
- Appleknockers Flophouse (C+B)
- Sinner’s Prayer (BrainBox)
- I’m a Man (Chicago Transit Authority)
2e bezetting - minus Peter van Dijk

Snowy Wood in Overberg

Vrijdagavond werd in het cultureel centrum van Kamp Overberg  door het bestuur van de personeelsvereniging - hiertoe in staat gesteld dank zij de welwillende medewerking van de directrice een beatfeest georganiseerd.
Waren de verwachtingen dagen van te voren hoog gespannen, muziek, zang en versiering van de zaal hebben er niet in het minst toe bijgedragen, dat aan deze verwachtingen ruimschoots werd voldaan.

Voor deze avond had men de beatband Snowy Wood geëngageerd, bestaande uit
solo-gitarist Kees v. d. Klift (leider) uit Overberg en verder uit Veenendaal basgitarist
Kees v. Hardeveld, drummer Jan Pilon en zanger Bram van Soest.
Zij speelden o.a. in Almelo, Hilversum, Amersfoort en Utrecht.

Op voortreffelijke wijze bracht deze hard werkende groep o.m. nummers van Led Zeppelin, Brainbox en Cuby and the Blizzards.
(De Vallei, 25 mei 1970)

Hieronder een paar tracklists van tapes die tijdens optredens zijn opgenomen:SNOWY WOOD - Arcade, Schiedam, 7 maart 1970
(2e stem Jan Pilon)
Steppin' To My Shoes
Willin'
Wild Horses
She's Got It
Brand New Day
Have Mercy (Brainbox)
Jumpin' Jack Flash
I'm A Man
Pretty Woman
Snowy Wood

SNOWY WOOD - Veenendaal, mei 1971
Reason to Believe
Heartbreaker
Jazzy eigen nummer
The Sound of You and Me
Bluegrass
Sweet Little Sixteen
Go Down Sunshine
Don't Want You No More

SNOWY WOOD - Otterlo, juni 1971
My Back Pages
She's Got It
Questions of a Thousand Dreams
I'll Be Wondered
Peter, Kees en Kees
White Room
Wild Horses
Wee Wee Baby
Sweet Little Sixteen
The Sound of You and me
Willin'
Heartbreaker (+ drumsolo)
Five Long Years
I'm A Mover
Back Street (arr. van de Klift)
My Back Pages/Baby What You Want me To Do?
Midnight Mover
Since I've Been Loving You
Summertime
Wang Dang Doodle
The Sound of You and Me
Questions
Pride of Man
Five Long Years

Kees van de Klift - gitaar
Kees van Hardeveld - bas
Jan Pilon - Drums
Bram van Soest - zang
Henk de Haas - gitaar.
Laatste optreden met Jan Pilon

Kees en Jan
Het laatste optreden van Snowy Wood vond plaats in Otterlo, op 4 augustus 1971.
Daarna trad de groep op onder de naam Sabah.

(De kleurenfoto's werden gemaakt door Paul Niesing, de super-8 film werd in Otterlo gemaakt, I'm A Man is een opname gemaakt tijdens een repetitie).

vrijdag 14 april 2017

JEUGDRAAD WERKT HARD AAN ORGANISATIE

Officiële programma van Stick to Sticks bekend

Het officiële programma van Stick to Sticks, het beat festijn dat de financiële basis voor de Veenendaalse jeugdraad moet gaan worden is bekend.
Topartiesten uit de Nederlandse popwereld zullen meewerken aan het feest, dat uiteindelijk door de Veenendaalse bevolking tot een succes moet worden gemaakt.

Het programma is aantrekkelijk; evenals de opzet van de avond.
Het is de eerste stap die de jeugdraad (in oprichting) onderneemt om in Veenendaal wat te laten gebeuren.

Het publiek zal nu moeten bewijzen of hieraan werkelijk behoefte is.

Het festijn, waaraan veel topartiesten deel zullen nemen, geniet al de aandacht van de radio.
25 mei zal Michiel de Ruiter aandacht besteden aan het programma in zijn Radio Jazz Magazine, dat om 15.00 uur begint op Hilversum 1.
Ook het programma "Tijd voor Teenagers" schijnt belangstelling te hebben.
Mik Thoomes zal Stick To Sticks volgende week vrijdagavond zelf aankondigen in het programma "Hé" om 19:00 uur eveneens via Hilversum 1.

Het punt waar het om gaat is volgens jeugdraadlid Hedda Buys: "De Veenendalers moeten nu zelf bewijzen dat ze in Veenenedaal eens wat willen zien gebeuren. De jeugdraad organiseert dit gebeuren helemaal op eigen risico. Maar dat is niet het ergste als het mislukt.
Het ergste is dat er dan helemaal niets meer gebeurt hier.
Dan hoeft het schijnbaar niet".

Het programma begint op vrijdag 31 mei aanstaande om negen uur 's avonds met een optreden van de Veenendaalse band As203, gevolgd door een optreden van de Utrechtse band Full House van manager Jaap van de Klomp.
De liedjeszanger Theo Snijders uit Amsterdam zet het programma voort met enkele voorbeelden van het puur Nederlandse chanson.

De avond bereikt vervolgens een cultureel hoogtepunt door een optreden van The New Acoustic Swing Duo, Dit duo bestaat uit de gebroeders Peter en Han Bennink.
Han Bennink wordt algemeen als de beste jazzdrummer van het ogenblik in Nederland aanvaard.
Vorig jaar won hij de Wessel Ilcken-prijs, de jaarlijkse Nederlandse jazzprijs verbonden aan het Prins Bernhard fonds. Onlangs kon men van hem nog een televisie-portret zien.
Zijn broer Peter Bennink was al eerder in Veenendaal te beluisteren.
Hij speelde op tweede kerstdag dit jaar 's morgens in de Petrakerk tijdens een speciale kerkdienst.

Na dit intermezzo van eigentijdse jazz is het woord aan de oude rhythm and blues-muziek.
Bert Jansen uit Groningen zingt een aantal songs en begeleidt zichzelf op z'n mondaccordeon.
Bert is het grootste talent in zijn genre in Nederland op het ogenblik, volgens één der organisatoren van Stick to sticks, Mik Thoomes. Hij bereikt vreemde effecten op zijn instrument en beheerst dit volkomen.

De avond wordt besloten met een optreden van de bekende beatgroep uit de hoofdstad Dragonfly.
De beatorkesten worden alle omringd door Beatgirls, bekend van de televisieprogramma's Waauw en Moef Ga Ga.

De situatie-schets van de Eierhal op 31 mei aanstaande.
Midden in de zaal de lichttoren
waarop de projectoren en filmcamera's van
Hans Dukker worden geplaatst.
Lichtmachine

Gedurende het gehele programma draait de nieuwe show van Harry Dukker.

Midden in de Eierhal staat zijn lichtmachine, die "The complete crazy light machine" projecteert op de wanden, het plafond en het publiek.

Volgens Harry Dukker is dit programma, nog nooit eerder vertoond. Hij werkt met diaprojectoren en filmcamera's. In de diaprojectoren plaatst hij vloei- en injectiedia's. Vloeidia's zijn van te voren met verf vervaardigde dia's. De verf gaat door de warmte van de lamp bewegen. Sterk vergroot geeft dit continu wisselende kleurenspel prachtige effecten. Injectiedia's geven een plotselinge explosie in vorm en kleur, omdat men tussen de diaglazen verf spuit. Een wand van de Eierhal wordt helemaal bedekt met projectieschermen. Naar de andere kanten projecteert men op de aanwezige ondergrond.

Aan de organisatie van de productie van de jeugdraad in oprichting Stick to sticks wordt hard gewerkt door de gehele jeugdraad, inclusief de hoofd-inspecteur van politie W. C. H. Dekker en de heer A. H. van Pijpen.
Allen zijn zij enthousiast om ervoor te werken dat er in Veenendaal in de toekomst wat te doen zal zijn. De politie is overal van op de hoogte. Om de avond zoveel mogelijk volgens schema te laten verlopen maakte Mik Thoomes een situatie-schets van de Eierhal.
Hij werkt samen met Hedda Buys avond aan avond aan de organisatie van Stick to sticks, het gebeuren dat de stoot moet geven tot de ontwikkeling van een culturele recreatie voor Veenendaal.

donderdag 13 april 2017

Wout Blauwkous over Stick to Sticks


Het waren allemaal"sticks voor niks",  afgelopen vrijdagavond in de eierhal.

De Veenendaalse jeugdraad ging met zijn uitbundige start de mist in.
En de eierhal bijna in de fik.
Ik constateer dit alleen maar.
U moet hierachter geen vorm van leedvermaak zoeken.
Dat kun je bij personen van mijn generatie nog wel 'es bespeuren.
Ik ben d'r zo een tegen het lijf gelopen van de week.
Het is niet een van de plezierigste mensen die mij van tijd tot tijd tot staan brengen om - meestal onverzocht - hun mening op het plaatselijke gebeuren te lozen.
Eén van de mensen die zich meestal ergeren aan wat anderen op poten zetten.
Omdat ze het zelf wel tot woorden brengen, maar de daden aan hun medemensen over laten.
Hij had het allemaal wel voorzien: de afgang van de jeugdraad bij het eerste optreden naar buiten.

En hij vond het maar goed ook.
"Als we alles maar laten begaan, maken de wilden op den duur de dienst uit en komen de bezadigde, goedwillende, mensen niet meer aan bod" was zijn mening.

Ik meende zelfs enige verkneuteringen bij hem waar te nemen over het mislukken van de happening in het aangevreten gebouw in het Achterkerk, waar wekelijks nog slechts de productie van enkele Barnevelders wordt verhandeld en dat verder zo af en toe dienst doet als weegplaats voor varkens die gekeeld moeten worden.
Zichtbaar demonstreerde hij een dosis leedvermaak over het mislukken van de jeugdbijeenkomst.
In gedachten heb ik hem dan ook maar de zegen gegeven, want met dit soort personen valt geen woord te wisselen dat toevallig niet in hun eigen mening thuishoort.
De jongelui mogen het best weten: ik heb me ook afgevraagd of dit nu wel de juiste manier was om te laten zien dat je er bent.
John vd Klift als sandwichman
Dat je bestaat.
En wat je uitdraagt.
Ik meen dat een college, dat zich jeugdraad noemt, tracht de gehele jeugd van Veenendaal te vertegenwoordigen.

Dat daarin de verschillende gezichtspunten van de plaatselijke jeugd in al haar geledingen worden gebundeld en dat men vanuit die gemeenschapsgedachte tot handelen overgaat.
Het voorgaande lijkt op een zin uit een rapport van de een of andere wijsneus in de sociologie of weet ik-wat-voor-etaleur van eigentijdse gedachten, maar ik hoop dat u het begrijpt.

Jongelui die vandaag-den-dag hun vrije tijd opofferen om ouwe karkassen met kunstvezel te behangen voor hun soortgenoten heb ik altijd nog liever dan het slag - en dat is verreweg in de meerderheid - dat op het gat gaat zitten afwachten wat een ander er allemaal wel van gebrouwen heeft.

Wat dat betreft mag ik niet anders dan de actie die de jeugdraadleden hebben tentoongespreid prijzen.
Maar was dit wel de manier om "hoi" te roepen?
Wat is hiermee bewezen?
Slechts, dat een aantal van vierhonderd hippies belangstelling hebben voor een evenement met keiharde muziek, drillende beatmeisjes en een vuurtoren met technicolor.
Dan wil ik nog buiten beschouwing laten de lummels die de aanstekers wat te los in de zak zaten en die in hun onnozelheid niet hebben voorzien wat er gebeurd zou zijn als het vuur meer vat gekregen had op het brandbare feestlokaal.
Misschien kunnen ze zich nog herinneren wat er destijds in Brussel is gebeurd.
Ik kan niet anders dan vaststellen, dat de Veenendaalse jeugd tegen deze wijze van verpozing heeft gestemd.
Er is niet voldoende behoefte aan deze vorm van ontspanning.
De jeugdraad heeft erom gevraagd om dit te laten zien.
Welnu, men is er nu achter.
We wachten met belangstelling op de democratische samenstelling van de definitieve jeugdraad.
Dat zal gebeuren door middel van verkiezingen.
Een stemming waaraan iedereen tot een bepaalde leeftijd kan mee doen.
Ik hoop van harte voor de voorlopige jeugdraad, dat men een beetje meer dan vierhonderd stembriefjes in de bussen krijgt.
Want wil het zaakje op een democratische manier van de bodem komen dan zal de jeugd zich in diverse variëteiten moeten hebben uitgesproken.
Is dit niet het geval en blijft de deelneming aan de stemming beperkt tot een paar honderd belangstellenden dan moeten we nuchter vaststellen dat een jeugdraad geen bestaansrecht heeft.
Dan zou de raad slechts een liefhebberijtje van een aantal lieden zijn.
Maak er dan maar een clubje van.
(7 juni 1968)

woensdag 15 maart 2017

“… Ik heb één illusie ...”

Het woord is aan WAYLAND KRAFT VAN ERMEL

Met een welhaast teder gebaar alsof het een pasgeboren kind is, legt Wayland Kraft van Ermel (41) de kostbare Hawaiian-gitaar op zijn knieën.
“Luister …” zegt hij, “dan hoor je orgels, klokken en violen”.
Dan komen zijn vingers in beweging. Ze glijden in soepele bewegingen over de strakgespannen snaren.
Het dode instrument komt tot leven, eerst langzaam … aftastend, dan vlugger en plotseling is de kamer gevuld met de zuiverste en mooiste klanken die dit instrument kan voortbrengen.
“Ik zal je een viool laten horen”, zegt Wayland en werkelijk, even later is het pure vioolmuziek die zijn soepele vingers uit de gitaar strijken.
Hij pakt een gewone gitaar.
“Dit is jazz …”
“Dit is rock …”
“Dit is een wals …”
Zijn vingers dansen over de snaren. Zijn voeten geven automatisch het ritme aan.
Nee … hij speelt niet op een instrument.
Hij bespeelt het.
Hij laat het zingen, fluisteren, kreunen en jubelen.
Een wonderbaarlijk man.
Een voortreffelijk musicus.

Wayland Kraft van Ermel woont met zijn vrouw en zoon aan de Westersingel 71 in Veenendaal.
Ze hebben heel wat beleefd voordat ze hier hun intrek in deze flat konden nemen.
“Mijn vader was assistent-resident en een volbloed Nederlander. Hij was van adel, vandaar ook die dubbele achternaam. Later trouwde hij met een Sumatraanse vrouw. Eén van zijn kinderen werd eerste violist van de Java-kunstkring en dát was mijn vader. Eerlijk, wat die man uit zijn viool kon halen, dat was onvergetelijk. Zijn viool heb ik nog. Mijn moeder leeft nog … ja, ze is ook in Holland. Maar weet u wat ik nooit vergeten zal? Mijn vader is één van de beste violisten geworden, maar hij heeft nooit gestudeerd. Alles heeft hij zichzelf aangeleerd"
Toen Wayland veertien jaar was kwam de vraag die zijn moeder al lang verwacht had: hij wilde een gitaar hebben.
“Moeder zei nee. Ze wilde niet hebben dat ik straatmuzikant werd of zo. Een poosje later zag ik bij mijn vriend in de kelder een gitaar liggen zonder achterblad. Ik kreeg ‘m en timmerde er een stukje triplex tegen. Niemand gaf mij les en toch bleef ik oefenen”.

Vierentwintig was Wayland toen hij een ensemble vormde. Bij de eigenaar van het grootste restaurant in Batavia ‘Gardenhall” vroeg hij of hij mocht optreden. “Toon je kunsten maar", zeiden ze daar. Een paar uur later werden we eruit geschopt. Het klonk zo vals … iedereen lachte ons uit, maar dat was juist het moment waarop ik precies wist wat mij te doen stond.
Ik moest en ik zou doorgaan. Ze zeiden: “Schei er toch mee uit”. Ik zeg: “nee … ik kom hier terug!
Wayland kwám terug!
Vijf jaar later stond hij weer op de stoep van de Gardenhall en hij kreeg het langste contract wat ooit getekend was: 2 jaar lang!
Hij speelde vaak met George de Fretes van de beroemde “Royal Hawaiian Minstrels” en verdiende veel geld.

Totdat de politieke verwikkelingen het gezin Kraft van Ermel noodzaakten hun geboorteland te verlaten en naar Holland te vertrekken. Ze kwamen hier met niets.
In één slag was hun toekomst in dat land verloren.

“We mochten niet meer dan 10 kilo aan lijfgoederen meenemen”, zegt Wayland, “en dus had ik ook geen versterkers, gitaren en zo meer”.
Ze zwierven eerst van het ene contract-pension naar het andere en kwamen pas twee jaar geleden in Veenendaal terecht.
Zijn muzikale verlangens had hij steeds naar de achtergrond weten te dringen, maar ook hij wist dat een enorme liefde, in dit geval voor de muziek, eens toch de overwinning zou behalen.
Die dag kwam toen hij bij een muziekhandel een prachtige versterker zag staan.
De herinneringen overspoelden hem en voordat hij het wist, stond hij binnen.
“Ik vroeg wat kost die? Vijfhonderd gulden zeiden ze. Ik had geen geld en toch hebben ze mij geholpen. Ik mocht hem in gedeelten betalen”.
En zo kwam de muziek weer volop in het leven van deze man.

Op het ogenblik doet hij verschillende dingen.
Hij geeft les aan voornamelijk jongelui die van gitaar houden.
Hij heeft een eigen band “The Royal Hawaiians”.
Kortgeleden nog trad hij op voor de Veenendaalse bejaarden.
Kosteloos en met enorm succes.
Je kunt uren met hem over de muziek praten. Hij laat platen horen en legt uit hoe je Hawaiian muziek moet beleven. Natuurlijk speelt hij ook het moderne genre, zoals jazz, rock, kortom alles.
Eén grote wens heeft Wayland: weer beroepsmusicus worden. Zijn plan is om met de gitaar gewijde muziek te gaan maken. Hij heeft al een auditie-zitting van een grote platenmaatschappij aangevraagd.
Zij gevoelens onder woorden brengen gaat hem moeilijk af. Hij praat liever met zijn gitaar. Zodra hij het instrument aanraakt gaat het leven.
In feite is hij van adel maar “ik ben een gewone jongen” zegt hij.
Inderdaad “een gewone jongen” maar dan met een muzikale vakmanschap die zijn weerga vrijwel niet kent.
(5 april 1963)donderdag 9 maart 2017

DE ‘COMEBACK’ VAN JOHANNES FACTOTUM

Voormalige Veenendaalse bluesband komt na dertig jaar weer in actie

Zo rond 1970 waren ze ‘wereldberoemd in Veenendaal en omstreken’.
Populair bij de jeugd, verguisd door de oudere en zeker in die tijd nog overheersende Calvinistische medeburgers.
Beticht weren ze van rebellie, bacchanalen en seksuele uitspattingen.
De bandleden van Johannes Factotum vonden de roddels juist prachtig, maakten hun muziek en genoten van het leven.
Afgelopen zaterdag zagen ze elkaar na bijna dertig jaar terug bij een ‘geheime oefensessie’.
Want morgen treed Johannes Factotum weer op.

In de oefenruimte van jongerencentrum Escape dromt zaterdagochtend in alle vroegte een stukje vergane glorie uit een grijs Veens muziekverleden bij elkaar.
Zanger Jaap Pilon, drummer Peter van Tuil en Rob de Vos genieten als voormalige leden van Johannes Factotum van het weerzien, slaan elkaar op de schouders en halen verhalen van vroeger op.
Het gezelschap word gecompleteerd door de geamuseerd toekijkende Peter van Dijk (toetsenman bij de tegenwoordig populaire Blues Company) en Kees van de Klift (in de beginjaren zeventig gitarist bij bands als Kriterium en Snowy Wood).

“Kom op jongens, ’s kijken of het wat wordt, we beginnen in “g”, roept toetsenist Van Dijk.
Prompt weerklinken de eerste akkoorden in de kleine ruimte, om even zo snel weg te sterven nadat de eerste muzikale miskleun is gemaakt.
vlnr: Peter van Tuil, Rob de Vos, Kees van de Klift, Jaap Pilon
Toch blijken ze het niet verleerd, al bij de derde poging wordt het nummer “It’s All Over Now” (what’s in a name) op redelijk geslaagde wijze ten gehore gebracht.
Als Pilon zowaar een knappe imitatie van de, met nicotinedampen en whiskey walmen omfloerste stem van Eric Clapton weet te produceren, gaan alle registers open.
De ellenlange raads- en commissievergaderingen van de afgelopen jaren blijken de stem van de voormalig wethouder en huidig raadslid weinig geweld te hebben aangedaan.
Ook van Tuil timmert deskundig op zijn drumstel en De Vos beroert de gevoelige snaren als in zijn beste dagen.
Toegegeven het klinkt allemaal zeker niet beroerd.

Boerderij
Het idee van de ’comeback’ van Johannes Factotum is afkomstig van de leden van de Blues Company.
Dit is de huisband van theatercafé Hofplein, waar regelmatig op donderdagavond wordt opgetreden.
“Ter variatie leek het ons wel geinig om zo af en toe wat Veense musici uit het verleden te vragen voor een gastoptreden”, verklaart Peter van Dijk het initiatief van zijn band.
Pilon: ”Prachtig toch. Ik heb al die jaren alleen maar onder de douche staan blèren, nu sta ik weer als vanouds achter de microfoon. Maar het is en blijft een geintje hoor, er is niets serieus bij. Al doen we natuurlijk wel ons best om bij dit éénmalige optreden zo goed mogelijk voor de dag te komen, zoveel eergevoel hebben we nog wel”.
Na de sessie komen de verhalen in hoog tempo los.
Centraal staat daarbij staat ‘de boerderij’, een vervallen bouwsel dat eind jaren zestig aan het einde van de Middellaan stond, op de plek waar tegenwoordig twee kunstwerken staan geposteerd.
“Die boerderij, dat was wat in die tijd. Dat ding stond op de nominatie voor de sloop, en werd aan ons ter beschikking gesteld als oefenruimte. En dat in een tijd dat hier  echt nog helemaal niets was op het gebied van kroegen en muziekruimtes”, grijnst Pilon.

Schande
“Ons domein dus, en daar werd in het dorp schande van gesproken. Niet dat we daar mee zaten, want juist in die tijd was het prachtig om je wat af te zetten tegen de gevestigde orde.
Daartoe greep je op die leeftijd van alles aan.
Neem allereerst onze naam maar. Johannes Factotum.
Vrij uit het Latijn vertaald betekent het ‘duvelstoejager’.
Maar samen met nog een drietal andere Veense bands hebben we in die tijd wel een trend gezet.
Het sein gegeven voor de verandering”.
Veranderd is er veel in Veenendaal gedurende de laatste dertig jaar.
Destijds bleven de muzikale expressies van Johannes Factotum beperkt tot wat kleine optredens zoals in Het Trefpunt en een enkel uitstapje naar Driebergen.

Morgenavond gaan ze iets doen wat in die tijd niet tot de mogelijkheden behoorde, simpelweg omdat een dergelijke locatie niet voorhanden was: optreden in een kroeg.
Johannes Factotum speelt dan vanaf circa 21:30 uur een sessie van acht nummers in theatercafé Hofplein.
Het omlijstende programma wordt verzorgd door de Blues Company.

Ron Broersma, 3 maart 1999