dinsdag 17 december 2013

VEENENDAALSE JEUGD ZOEKT NAAR DANSGELEGENHEDEN

Nu reeds dansen op een zolder en in een kelder

"Op een feestje van Hans Hiensch, gitarist van The As2O3 Group, werd het idee geopperd om iets te maken van de vroegere wijnkelder in de Hoofdstraat, onder het pakhuis van de firma F. Diepeveen. Hans Hiensch en Cees van Hardeveld, de laatste bassist bij The As2O3 Group, wisten van het bestaan van deze kelder af en direkt waren wij allen één en al oor. Onze gedachten gingen uit naar een dansgelegenheid, het zwalken over straat trok ons niet aan en daarom waren wij blij dat hier een kans opdook om op gezellige wijze vertier te zoeken".
Dit zijn de woorden van Jan Slagman, general-manager van The As2O3 Group.
The Group is een nog vrij onbekende Veenendaalse band, waarvan de leden veelvuldig bijeen komen om te oefenen.
Jan Slagman zit in het schemerdonker van de kelder van ongeveer vier bij tien meter, en licht toe wat er de laatste tijd zoal georganiseerd en uitgewerkt is door het bestuur van deze danskelder.

Aktief
Dit bestuur is niet het enige dat de organisatie van een dansgelegenheid op zich heeft genomen, want boven het pakhuis van de firma Diepeveen bevindt zich de "Kolder-Zolder", waar ook geshaked, getwist en gerock-and rolled wordt, en ook dat wordt geleid door enkele jongeren.
Hiermee houd het niet op, want er gaan zelfs al weer geruchten dat enkele andere jeugdige organisatoren met een leegstaande boerderij aan de Prins Bernhardlaan bezig zijn.
Het blijkt dus wel dat de Veenendaalse jeugd aktief is wat betreft het zoeken naar dansgelegenheden, hoe bouwvallig en klein die ook zijn en daarom zullen er vermoedelijk in de toekomst wel her en der nieuwe gelegenheden (hoewel zonder veel tam-tam) geopend worden.

Straat
Het pakhuis van Diepeveen is te bereiken via een pad dat tussen Hoofdstraat en Fluiterstraat loopt.
De toegangswegen zijn niet geplaveid, de ingang is niet helder verlicht, maar daar gaat het volgens de dansliefhebbers niet om.
"Het gaat om het vertier, en de wegen die daar naartoe leiden doen niet ter zake".
acnter vlnr: Cees van Hardeveld, Jacob Brederveld, Jan van de Wolf
voor vlnr: Ynze den Hengst, Hans Hiensch
Het bestuur van de beatkelder bestaat uit Frans Albers, Jacob Brederveld, Hans Hiensch, Cees van Hardeveld en Jan Slagman. De laatste zegt: "We hebben nu zo'n vijftig ingeschreven leden, die één gulden betalen. Daarmee bedoelen we niet dat anderen niet mogen komen, hoewel we een grote toeloop, gezien de ruimte, onmogelijk kunnen hebben".
Jan Slagman vervolgt: "We zijn blij dat de eigenaren van dit pakhuis ons gelegenheid hebben gegeven om gebruik te maken van de kelder en de zolder. We  bekostigen alles zoveel mogelijk zelf, hoewel we gratis stroom mogen aftappen voor de pickups en bandrecorders. De heren Diepeveen vinden het blijkbaar een prima idee, want zij zijn eens persoonlijk komen kijken".
Eén van de andere bestuursleden zegt:"De mensen denken gauw iets slechts hiervan, dat is niet waar, het is alleen maar een kwestie dat wij niet door de straten willen zwerven, wij willen niet in een kroeg zitten en daarom zijn wij hier mee begonnen".

Selecte groep
"Is het een selecte groep die hier mag komen en worden anderen geweerd?"
"In het begin was dat wel zo, je zou het een besloten kring kunnen noemen, tegenwoordig mag iedereen komen, mits het aantal maar niet te groot wordt, want de beschikbare ruimte is maar gering".
Jan Slagman: "De meesten die hier komen zijn nog op school, enige tijd geleden werden er ook doordeweeks dansavonden georganiseerd, nu is het de studie die dat niet meer mogelijk maakt en komen wij alleen op zaterdag en zondag bijeen".
Als de muziek in de kelder ophoudt, dalen van bovenaf enkele muziektonen neer in de kelder.
Het komt van de zolder boven het pakhuis, de "Kolder-Zolder", die men bereikt langs een aantal leuzen en kreten aan de muren, die niet direkt fijnzinnig genoemd kunnen worden.
Ook de 'Kolder-Zolder" heeft een bestuur, bestaande uit Arian van Hardeveld, Frans Diepeveen, en Arie Kroesbergen.
"Als steeds meer dansliefhebbers zich aanmelden is het mogelijk dat, wanneer wij de beschikking kunnen krijgen over een ruimere dansgelegenheid, wij niet zullen aarzelen", eindigt Jan Slagman.

(De Vallei, 30 september 1966)

Geen opmerkingen: