dinsdag 10 maart 2009

Het 'SOOS'VERHAAL

De pastorie naast de Brugkerk

Gereformeerde kerk droeg pastorie over aan jeugdbestuur.

Zaterdagavond 18 september 1965 werd de pastorie naast de oude Gereformeerde Kerk Vaartbrug officieel overgedragen aan het jeugdbestuur, en veranderd in een soos, die na het officiële gedeelte door de jeugd in gebruik genomen werd.
Door een lint door te knippen dat voor de deur van de voormalige pastorie gespannen was, verrichtte ds. Ytsma, daarbij geassisteerd door ds, van Enk, de officiële openingsceremonie, die bijgewoond werd door ds. Overduin, de kerkeraad, de commissie van beheer, het ouderbestuur en het jeugdbestuur.

Overdracht
Na de koffie droeg de kerkeraad, in de persoon van de heer Anbeek, de pastorie over  aan het jeugdbestuur, door de heer T. Hoekstra jr. een grote koperen sleutel aan een rood lint om de hals te hangen. Deze dankte ieder die meegeholpen had de soos in orde te maken, de commissie van beheer voor de zorg voor de financiën.
Do Hoogenboom, die de kunstafdeling voor zijn rekening nam, en de heer Sukkel, koster van de gereformeerde kerk, die samen met zijn echtgenote al de avonden waarop de jongelui bezig waren met het inrichten van de soos, voor koffie zorgden. Mevrouw Sukkel kreeg een bloemetje aangeboden.

Sooscommissie
Ds. Ytsma knipt, daarbij geassisteerd door ds. van Enk (links), 
het lint door dat voor de deur van de voormalige
 oude pastorie gespannen was, en die nu
 in gebruik is als Jeugdsociëteit
Acht jongelui, samen vormend de sooscommissie, werden ook deze avond geïnstalleerd. 
Hun taak is het beheren en leiding geven op avonden dat de soos voor de jeugd is opengesteld. 
Als ere-voorzitter van het jeugdbestuur werd drs. Hiensch benoemd, om zijn verdiensten als jeugdouderling en jeugdvoorzitter gedurende vier jaar.

Jeugd
Nadat de ouderen om half negen de soos verlaten hadden, kwam de jeugd aan bod. 
In de toekomst wil men de soos twee avonden per week openstellen, nml. op woensdag- en zaterdagavond. van half acht tot half elf. Verschillende spelen, tafeltennis, tafelvoetbal, dammen e.d. staan ter beschikking en de nieuwste kranten en periodieken zijn voorradig.


De eerste sooscommissie bestond (o.a.) uit Jacob Bredeveld, Nettie Coïni, Piet Anbeek en wellicht Anke, een dochter van bakker Hoekstra. Feitelijk was het de groep die ook de weekends op het landgoed Hoekelum organiseerden.

Overzicht van het Soosjaar 1968-1969

Genoeg te beleven

Zaterdag 14 september 1968 opende de soos weer haar deuren. De soos is een gelegenheid waar iedereen van ongeveer vijftien jaar en ouder welkom is, van wat voor gezindte of religieiuze overtuiging hij of zij ook is. Iedere woensdag- en zaterdagavond is men welkom.
Voorzitter van de soos is Cees Croes.
Met zijn mede-bestuursleden heeft hij de laatste weken hard gewerkt om het interieur van de soos een volledige metamorfose te laten ondergaan.
Er werd druk getimmerd, geverfd, gepast en gemeten, en zaterdag kon men de gasten verwelkomen in een sfeervolle, gezellige en moderne ruimte.
De Veenendaalse kunstenaar Do Hoogenboom zorgde voor enkele eigentijdse decoraties.

De jeugd zet zich in voor de jeugd. Enkele leden van het
bestuur van de soos aan het werk, om de sociëteit
nog gezelliger te maken voor de Veenendaalse jeugd. 
V.l.n.r.: Mieke Kroes, Henk Sukkel, Cees Croes, 
Hanneke van de Garde en Henk van Dijk.
Cees Croes vertelt over het doel van de soos.
"in de eerste plaats gaat het om de ontspanning. Men kan elkaar hier ontmoeten, wat praten of biljarten. Eens in de maand organiseren we een bijzondere avond, op zaterdag, dan kan er gedanst worden."
Volgens Cees merkt men in de soos weinig van de kerk, al heeft de gereformeerde kerk de stoot gegeven tot de oprichting van dit jeugdwerk: "Het is niet het directe doel om de jeugd naar de kerk te krijgen; indirect wel. 
Maar er komen hier geen ouderlingen en er worden geen speciaal georganiseerde gespreksavonden gehouden". 

Cees legt er de nadruk op, dat iedereen welkom is, van wat voor kerk ook" "Het gaat er niet om de mensen gereformeerd te maken".

De Sooscommissie bestaat uit zeven leden te weten: Nel Hootsen, Aline van Leeuwen, Mieke Kroes, Hanneke van de Garde, Henk van Dijk, Henk Sukkel en Cees Croes.

In de openingsweek (14 t/m 21 september) worden er drie speciale avonden georganiseerd:
- de openingsavond met soep
- op woensdagavond; gemaskerd bal
- op zaterdagavond: een avond met Rijk van Rotterdam

In de daaropvolgende weken neemt Aline van Leeuwen afscheid van de Sooscommissie en in haar plaats komt Ellen van Manen.
vlnr: Ellen van Manen, Bas van Capelleveen, Nel Hootsen, Cees Croes, Lettie Bos
We organiseren een pannekoekenfuif, die erg leuk verloopt en een dansavond (met kaarten!).
Op vijf december houden we een groot Sinterklaasfeest met een zwarte Sinterklaas en een witte zwarte Piet.
Inmiddels heeft ook Hanneke van de Garde heel ongemerkt het veld geruimd.
Voor haar wordt nog geen ander lid benoemd!
Eind december verdwijnt Mieke Kroes uit de Sooscommissie.
Zo duiken wij (als Sooscommissie) met z'n vijven de oud- en nieuwjaarsroes in.
Op de grens van oud en nieuw houden we 's nachts om half één een, zoals we het noemden, nieuwjaarsreceptie, die door velen werd bezocht.
Achteraf houden we met enkele bekenden nog een drankfuif.
Op 1 januari 1969 moeten we eerst de enorme chaos opruimen om 's avonds een nieuwjaarsbal te kunnen geven.
Ook deze avond wordt erg druk bezocht.
Op vier januari hebben we erg veel last van nozemachtige creaturen, die de inboedel willen afbreken.

's Maandags hebben we een vergadering met de jeugdouderlingen bij Dhr. Kroes-bergen.
Op 4 januari treed Snowy Wood op, de band van Cees van Hardeveld en Kees van de Klift.

Op 18 januari houden we, naar een idee van Henk van Dijk, een Paint-in. Het wordt een geslaagde avond!

Onder de bezoekers signaleren we steeds nieuwe gezichten.
We besluiten daarom lidmaatschapskaarten a f. 0,75 uit te geven.
Dit levert de kas ongeveer f. 95,- op.
Op drukke avonden hebben nu alleen leden (130 stuks) toegang.

Zaterdagavond 1 februari hebben we onze tweede avond met Rijk van Rotterdam.
Ook Freke Albrecht verleent medewerking.
Op 8 februari een disco avond en op de 22ste van dezelfde maand een dansavond, met een originele vloeistofdia lichtshow.
Henk van Dijk, Nel Hootsen, Els Wanders
Langzamerhand wordt het tijd dat we weer een zesde lid benoemen.
Uit verschillende kandidaten wordt op een zondagavond vergadering Lettie Bos gekozen.

Op 15 maart geven we een Bingoavond en op 22 maart zitten de meeste van de groep in Hoekelum.

26 april opnieuw een free-jazz optreden van Han Troost en zijn band.
12 mei hebben we een discjockey-avond van Henk Slagter en de week daarna staat in het teken van de bazar (Montati-wijn e.d.).
Jacob Brederveld, Nel Hootsen, Piet van Dijk,  Jeanette Coïni

De 26ste april: Free-Jazz met Han Troost, Dick Schoonderbeek en Paul van Kreel.

Inmiddels is het mei geworden en krijgen we te maken met een nieuwe stroming: "Perfume Garden", die op eigen verzoek op 17 mei een 'vreemde' avond met Chinese thee, Mens-erger-je-niet e.d. organiseren.

In de week van 18 t/m 24 mei komt de Soos, vanwege Perfume Garden in de publiciteit te staan.

We besluiten op de vergadering van 28 mei om Perfume Garden uit de Soos te weren, wat gebeurd!

We zijn in deze tijd ook druk bezig met de verbouwingsplannen.
Maar de bovenburen zullen eerst het veld moeten ruimen!
Op 14 juni plannen we een avond met Auke Ozinga en Dick Schoonderbeek, die echter op het laatste moment verhinderd zijn.
Ook op de slotavond (21 juni) kunnen ze niet verschijnen.
In hun plaats treedt dan een band met o.a. Peter van Dijk op.
We hebben die 21ste juni tevens een heerlijke barbecue.
Aan het eind van dit seizoen neemt Henk Sukkel afscheid als lid van de Sooscommissie.

HAN TROOST TRIO, Live in de Soos, vlnr Paul van Kreel, Dick Schoonderbeek, Han Troost


Enkele opmerkingen:
In dit seizoen was de Soos steeds 3 avonden per week geopend: op woensdag-, donderdag- en zaterdag avond.
In de eerste 4 maanden van 1969 halen we een omzet van f. 1050,-
We krijgen 2 gaskachels en een mooie geluidsinstallatie.
Tevens krijgen we de beschikking over het hele huis omdat de bovenburen op het laatste moment vertrekken.

Cees Croes, 20 juni 1969.

Overzicht van het Soosjaar 1969-1970

Nadat we op 21 juni het seizoen 1968/1969 hebben afgesloten is er, uitgezonderd op de zaterdag en de zondag, elke dag in de Soos gewerkt om deze een geheel ander aanzien te geven.
Ook de organisatie wordt grondig geregeld (huisregels, lidmaatschapskaarten).


Zaterdag 6 september luidde de Soos bij de Brugkerk aan de Kerkewijk het nieuwe seizoen in.
Een aantal genodigden hernieuwden de kennismaking met het Soosgebouw, dat een grondige opknapbeurt heeft ondergaan.
Bovendien beschikken de soosgangers nu over meer ruimte, doordat de hele bovenverdieping vrijgekomen is.

De openingsweek duurt tot 13 september, waarin een aantal bijzondere evenementen zullen plaatsvinden.
Woensdagavond bijvoorbeeld een fietsenrace met leden van de kerkeraad en zaterdagavond een paint-in.

In het nieuwe seizoen wil de soos elke maand een bijzondere avond organiseren.
In dat verband is al gedacht aan een barbeque party.

Een ander markant punt is de muizenrace.
Er wordt een bescheiden snelloop-circuit gebouwd, waarin muizen, voorzien van rugnummertjes, en misschien met karretjes achter zich aan, om het hardst over een baan met hindernissen in de richting van de finish moeten trippelen.
De soosbezoekers kunnen bij deze wedstrijden inschrijven op hun favorieten.

Handicap-race bij de soos

Gisteravond, 10 september, werd een amusante handicap-race-op-de-fiets gehouden als wedstrijd tussen de jeugd en de kerkeraad. Ruim honderd toeschouwers waren aanwezig op het door schijnwerpers verlichtte parkeerterrein achter het Soosgebouw, en luidruchtig werden de deelnemers aangemoedigd.
Dominee W. Blanken (zelf ook op de fiets) reikte na afloop de wisselbeker uit aan de gereformeerde jeugd, die de race op punten had gewonnen. 
De handicap-race vormde slechts een onderdeel van het jeugdwerk, welke het nieuwe seizoen inluidde.
Zaterdag was de soos aan de Kerkewijk reeds geopend, geheel veranderd en gezellig ingericht.
 "De soos is het centrum van het jeugdwerk", aldus Cees Croes, de voorzitter van de jeugdcommissie.
 "We hebben geweldig veel hulp gehad en maandenlang hard gewerkt om het hele gebouw nog voor de herfst klaar te krijgen en nu kunnen we de jeugd fijn opvangen en iets bieden".
Met Wim Kroesbergen samen piekert hij even over de vraag over de relatie tussen kerk, geloof en beatmuziek, die tijdens het gesprek in flarden door het roodverlichte vertrek galmt.
Gelijktijdig antwoorden ze dan dat het de bedoeling is om via een vorm van amusement of vrijetijdsbesteding de jeugd bij de kerk te betrekken.
Tidens de handicap-race toonde de heer G. Kap zich in een ere-rondje
de meest originele deelnemer.
 Wim Kroesbergen: "Vanuit de kerk willen we zorgen voor een eigen home voor de jeugd.
Vooral gesprekken met jeugd van andere kerken geven de mogelijkheid om toch weer de relatie kerk en jeugd tot stand te brengen. Let wel, het gaat niet georganiseerd maar spontaan, al stimuleren we dergelijke gesprekken natuurlijk wel.
Er worden van allerlei dingen aangesneden. Gewoonlijk over dingen die de jeugd bezig houdt, maar we zien ook niet op tegen een paint-in of we debatteren over de rehabilisatie van dominee Buskes. We hebben wel plannen om in de komende winter een paar maal iemand uit te nodigen die min of meer deskundig is".
De belangstelling voor deze vorm van jeugdwerk neemt sterk toe.
Cees Croes daarover: "het is duidelijk dat we over een dieptepunt heen zijn. Het amusement is dan wel de trekker maar door het komen van de jeugd is het mogelijk dat de kerk een greep op de jeugd kan blijven houden, om interesse te kweken. De kerkeraad en ouderen tonen grote belangstelling voor dit werk en werken er zelf volop aan mee als dat mogelijk is".
"De taak van de kerk is veranderd", meent zowel Kroesbergen als Croes. "De oude functie van de kerk wordt aangevuld en daarin krijgt de jeugd een eigen plaats. Dat begint al met de kinderkerk, vervolgens met de jeugdclubs, en dan voor de ouderen de soos, en alles wat daarbij komt. Tachtig procent van de jeugd die hier komt, zien we ook in de kerk terug. Niet alleen in de gereformeerde kerk, maar in alle kerken. Er komen hier jongeren van alle richtingen, vorig jaar zelfs iemand van Grieks-orthodoxe zijde. We zouden graag nog meer jeugd van andere kerken in Veenendaal ontmoeten, zoals we nu al samenwerken met de jeugd van Sola-Fide."
De goede sfeer en het gezellige samenzijn is voor de moderne jeugd volop aanwezig in de gereformeerde soos.
Bepaald geen duffe bedoening, daar zorgen de jeugdcommissie en de jeugdouderlingen wel voor.
Zij weten zich gesteund door de kerk en weten bovendien dat het altijd moeilijk zal blijken on kerk en jeugd tot elkaar te brengen.
Cees Croes pakt een handwagen met vreemde attributen van de fietsenrace en gaat de rommel opruimen.

De inrichting van het soosgebouw is inmiddels enigzins gewijzigd.
De bar is groter geworden. 
Op de bovenverdieping is een gezellige zitkamer ingericht, en alles staat fris in de felle verf
Alle avonden worden druk bezocht.

In de maand september vliegen de lidmaatschapskaarten de deur uit.
We krijgen ongeveer 160 leden. Henk van Dijk doet een gedeelte van zijn werkzaamheden (de drankaankopen) i.v.m. zijn studie, over aan Bas van Capelleveen, die met ingang van juni in de Sooscommissie is gekomen.
Begin oktober krijgen wij (eindelijk) tien nieuwe barkrukken.
We hebben in deze tijd veel last van ongewenst bezoek.

Ook in de Sooscommissie ontstaan enkele interne problemen, die we echter spoedig oplossen.
Op 18 oktober houden we weer een avond Free-Jazz.
We hebben nu een verkoop van zo'n f. 80,- in de week.
De inboedel van de Soos verzekeren we voor f. 10.000,-.

Enkele avonden:
Op 22 november hebben we een disc-jockey avond met Rob van Benthem (afgang).
Zaterdag 6 december houden we het Sinterklaasfeest met Do Hoogeboom als Sinterklaas en Gerard Davelaar en een zekere Wim Boers als Zwarte Pieten.

Op 19 december wordt besloten Henk van Dijk te ontlasten van bardiensten (studie).

Ook worden nu al namen genoemd van eventuele nieuwe Sooscommissieleden.

Op 24 december vieren we het Kerstfeest in de Soos met medewerking van dominee Blanken.

De donderdagavond (voor 19 jaar en ouder) wordt wegens de geringe belangstelling afgeschaft en we besluiten nu op vrijdagavond open te gaan (16 jaar en ouder).

Op 1 januari 's nachts om half een: de nieuwjaarsreceptie en daarna om 2 uur: feest van de Sooscommissie en aanhang.

Donderdagavond 1 januari houden we weer het traditionele nieuwjaarsbal.
Begin januari kopen we een zgn. koffiekraantjes kan (goed voor 24 koppen).
We krijgen in 1970 f. 300,- subsidie van de kerk.
o.a. Berend vd Wolf, Gerard Davelaar en Ike Takens
In deze maand wordt ook Gerard Davelaar gevraagd lid te worden van de Sooscommissie.

Op 1 februari maakt hij zijn eerste vergadering mee.
Omdat we in de zomervakantie 1970 de Soos willen verbouwen (uitbreiding!) bezoeken Henk en Cees architect Ploeg.

Er komen tevens plannen voor een Sooskrant en een Stripbibliotheek.

Op 12 februari hebben we een avond rond de z.g.n. Actiegroep X (hulp aan Heimerstein en de B.L.O.).
In februari organiseren we ook onze eerste politieke avond.
Onder leiding van Gerard Davelaar wordt een uitgebreide enquête gehouden om de mening over vele zaken, betreffende de Soos, bij de leden te peilen.
Vrijdag 13 maart en zaterdag 14 maart worden de enquêteformulieren op de soos ingevuld.


In maart wordt duidelijk dat Henk van Dijk, Lettie Bos, Nel Hootsen en Cees Croes in juni 1970 de Sooscommissie zullen verlaten.

Er wordt ijverig naar nieuwe leden uitgekeken.
Een eventuele uitgebreide verbouwing kan, om financiële redenen, niet doorgaan.
(We krijgen geen geld extra).

Half maart komt Cees Brederveld in de Sooscommissie.
Henk Prummel, Nel Hootsen

In de Paasvakantiezijn we, evenals in de kerstvakantie, een hele week geopend.

We organiseren in die week:
31 maart: de tweede Politieke avond
2 april: een voorlichtingsavond over het zusterstadproject (Lusaka).
3 april: een Amerikaanse verkoop
4 april: samen met de C.J.V. groep van Sola Fide een dropping.


Op dinsdag 6 april is de eerste Soosavond voor 14- en 15 jarigen.
Deze 4e soosavond per week wordt geleid door Karien Maas, Tiemy Hasselaar en Warner ten Kate.
In april krijgen we weer last van ongewenste gasten.
Alles blijft echter nog heel.

In deze maand krijgen we de Sooscommissie voor het volgend jaar enigzins voltallig.
Een uit 3 man bestaande commissie, met een voorzitter (Dhr. de Baat), een secretaresse (Ellen van Manen) en een penningmeesteresse (Nel Hootsen), zal de Sooscommissie begeleiden en de taak ervan wat verlichten (zorg voor de penning en de pen).
We vragen tevens Marijke van Rijswijk en Frans van Tuil om in de Sooscommissie te komen.

Op zaterdag 9 mei organiseren we voor de derde maal een avond met Han Troost, Dick Schoonderbeek en Paul van Kreel.

Wegens "onlusten" in- en om de Soos sluiten we die avond om 10 uur.
Zondag 10 mei valt de ingrijpende beslissing de Soos, wegens de toenemende spanning (door o.m. De Instuif, die sluit) op zaterdag- en ook op vrijdagavond gesloten te houden.
De sluitingsavond wordt vervroegd (van 20 juni naar 6 juni).

De dinsdag- en woensdagavonden blijven we normaal geopend.
De Witte Picknick bij het Egelenmeer
Op 2de Pinksterdag organiseren we een 'Witte Picknick' bij het Egelenmeer.

In mei hebben we verschillende vergaderingen met de nieuwe Sooscommissieleden. We bespreken uitputtend de organisatie voor het seizoen 1970/1971. (De Soos zal dan geheel een besloten club worden; er zal een Sooskrant onder leiding van Frans van Tuyl worden uitgegeven; de lidmaatschapskaarten worden duurder: f. 5,- per half jaar).

Op 5 juni hebben we de derde politieke avond en op zaterdag 6 juni hebben we onze slotavond met medewerking van Auke Ozinga en Dick Schoonderbeek.

We houden dan tevens een barbeque.
Zaterdagavond 13 juni organiseren we voor de hele Sooscommissie met aanhang en ook de jeugd-ouderlingenmet hun echtgenotes, een slotvergadering gevolgd door een afscheidsfeest.

De nieuwe Sooscommissie bestaande uit voorlopig zes man gaat dan met hulp van Dhr. de Baat en Nel Hootsen op eigen kracht draaien.

Op deze avond afscheid van Lettie Bos, Henk van Dijk en Cees Croes.

Cees Croes, 16 juni 1970.Opmerkingen:
Omzet van de Soos gedurende drie seizoenen:
1967/1968: f. 489,30
1968/1969: f. 2512,08
1969/1970: f. 3897,86

1970/1971, een gedeelte van het openingsartikel in het eerste nummer van de Moduulkrant

We starten dit jaar onder de naam "Moduul". "Moduul" is afgeleid van het Latijnse woord "modules", wat "afstand' betekent.
Dit woord is in allerlei opzichten te gebruiken, bijvoorbeeld de afstand tussen de oudere en de jongere generatie, de afstand tussen God en de mensen, enz.
Het vignet dat om het woord "Moduul" verwerkt is, stelt een hangend kruis voor, verbonden door het woord "Moduul", toch weer een eenheid vormend.
Gerard Davelaar, Fien van Capelle
Voortaan dus niet meer de Soos, maar "Moduul".

De commissie bestaat uit:
Henk de Baat (voorzitter),
Ellen van Manen (secretaresse),
Nel Hootsen (penningmeesteresse), Kees Brederveld, Gerard Davelaar, Bas van Capelleveen, Marijke van Rijswijk en Marjo Oskam.

Er komt nog een nieuw commissielid.
Bij het ter perse gaan van dit nummer was nog niet bekend wie.
De lidmaatschapskaarten worden uitgereikt in de eerste week waarin wij open zijn, op vertoon van de ingevulde strook en tegen betaling van het verschuldigde bedrag ad.
f. 5,- per half jaar.

De lidmaatschapskaart moet worden voorzien van een goedgelijkende foto en dient iedere keer meegenomen te worden.
Zonder kaart geen toegang.
Ieder lid mag een introducee meenemen, die dan f. 0,75 moet betalen.
We zullen proberen minstens 1x per maand een speciale avond te organiseren.
Deze kan bestaan uit: muziek, politiek, vrije expressie, discussie, film, theater, enz.
Deze speciale avonden zullen meestal op zaterdag zijn.
Als je ideeën hebt, leg ze voor aan de commissie.
Neem niet alles voor kennisgeving aan, bekijk de gang van zaken kritisch en spui je kritiek.
We zullen eigen initiatief en inspraak in de gang van zaken in "Moduul" stimuleren.
Je kunt altijd bij ons terecht met op- en aanmerkingen.
We zullen altijd luisteren en indien mogelijk je plannen uitvoeren of onze plannen veranderen. ....
.... Eind december openen we een stripbibliotheek in kamer 8.
Wanneer je hier aan mee wil werken, neem dan contact op met Evert of Frits Davelaar, die zetten hem op.
We hopen dat alles vlot zal verlopen en dat we hier samen een prettig jaar zullen hebben.
We zullen ons best doen.
De Commissie.

Openingstijden MODUUL:
Woensdagavond: half acht - half elf
Vrijdagavond: acht uur - elf uur
Zaterdagavond: half acht - elf uur
Dinsdagavond: half acht - tien uur


Voorjaar 1970 oefende het P.G. Huisorkest regelmatig op zaterdagmiddag in de Soos.

Er deden een wisselende groep mensen aan mee onder andere
Henk Prummel, viool,
Kees van Hardeveld, bas,
Jan de Boer, gitaar, Kees Brederveld, blokfluit, en verder een aantal neusfluiters en zangers/ zangeressen, Fien van Capelle, Gerard Davelaar.

Onder de naam Artificial Ear werd er zelfs een keer meegedaan aan een talentenjacht op de PA in Ede, met een groep van ongeveer 15 personen.

De jury wist waarschijnlijk niet wat ze hiermee aanmoesten en beoordeelden het optreden van Artificial Ear als goed genoeg voor een tweede plaats.

Brandpreventie
De commissie van beheer van de Gereformeerde kerk van Veenendaal is tot de conclusie gekomen, dat de brandpreventie in de soos - het jeugdgebouw gevestigd in de voormalige pastorie naast de Brugkerk - alles te wensen overlaat.
Direct noodzakelijk zijn brandhaspels, brandtrappen, brandblusapparaten, noodverlichting en mensen die weten wat hun, in geval van brand, te doen staat.
Zolang al deze voorzieningen er niet zijn durft de commissie de verantwoordelijkheid niet langer te dragen.
Alle voorzieningen - met inbegrip van nog enkele sanitaire - zullen minstens 8000 gulden vergen, een bedrag waarover men zonder extra steun van de gemeenteleden niet de beschikking heeft.

Eind 1970 werd de Soos plotseling gesloten, vanwege het ontbreken van een protocol voor de brandveiligheid en wegens vernielingen.
Er vond geen overleg plaats tussen de "Commissie van Beheer" en de Sooscommissie.
Het gebouw werd gewoon gesloten.
Wekelijks bezochten tussen de 150 en 200 mensen de soos voor hun vertier, en die konden nu nergens meer terecht.

Brandpiket
De commissie van beheer van de Gereformeerde kerk te Veenendaal besloot een poosje geleden dat in de soos de nodige voorzieningen in verband met de brandveiligheid moesten worden getroffen. Toen men daarna een onderzoek instelde, bleken de gebreken zo ernstig dat besloten werd om het gebouw in afwachting van de hoogstnoodzakelijke voorzieningen te sluiten. 
Zelfs de kachels waren niet helemaal in orde.
Intussen is het gevaar eraf en kon midden november de Soos weer opengesteld worden. 
Echter, wel onder enkele voorwaarden.
Alleen de eerste twee verdiepingen mogen worden gebruikt.
Verder heeft de Sooscommissie een brandpiket in moeten stellen. 

De leden van deze brandwacht zijn geinstrueerd hoe in geval van brand te handelen.

Na een brandbrief van de sooscommissie mocht de benedenverdieping weer open, maar het blijkt dat dit

Het begin van het einde was

Begin 1971 werd er een werkcommissie ingesteld, die vanaf 16 maart 1971 (in zes vergaderingen) in juni 1971 een lijvig rapport uitbracht waarin uitgelegd werd hoe Moduul weer 'ten nutte' van de gereformeerde jeugd kon worden gemaakt.
Men vond dat het werk van de huidige commissie nogal wat negatieve reacties in de gemeente had gewekt.
Men verweet de commissie
dat men oogluikend het gebruik van drugs en het lezen van sexblaadjes had toegelaten.
De werkcommissie, die dit moest onderzoeken wilde allereerst opmerken dat de sooscommissie als jeugd voor de jeugd heeft gewerkt en dat daarmee een brok enthousiasme bij voorbaat niet kan worden gekenschetst als "ondeugdelijk werk van langharig tuig", ook al gaat dat werk voor de jeugd logischerwijze vergezeld van fouten.

Na verschillende gesprekken met leden en informaties van buiten de soos, bleek dat daar, althans in het gebouw, geen sprake van was geweest.
De werkcommissie onderkende wel dat het organiseren van de zo gewraakte "thee-avonden" met gebruikmaking van wierook, een sfeer met zich brengt die het gebruik van -vooral- drugs in de hand k a n werken.
Tevens is zij van mening dat het probleem "drugs en sex" niet alleen een typisch probleem van de jongeren uit de soos is, maar een algemeen probleem, waaraan gezaghebbende bladen als Elsevier uitvoerig aandacht hebben besteed.
"Drugs en sex' kan daarom niet alleen aanleiding zijn de Soos-jeugd en het sooswerk te veroordelen. Dit ernstige landelijke probleem behoeft dringend duidelijke voorlichting van experts aan jeugd en ouders.

In een aantal paragrafen werden aan een aantal zaken aandacht gegeven. Allereerst een formulering van het doel van de soos, waar tot nu toe "algemeen ontspannings centrum" het best de lading dekte.

Men vond wel dat het programma voornamelijk gericht was op HAVO-jeugd, wat aan de soos een karakter gaf wat de MAVO- en werkende jeugd totaal niet aansprak.
De commissie was niet van zins hier verandering in te brengen, omdat deze jeugd niet 'paste'.
Men wilde dit doel ombouwen naar een "algemeen ontmoetingscentrum" waar de gehele jeugd van de gereformeerde kerk als doelgroep aangemerkt zou worden.
De samenstelling en samenspel van de Sooscommissie kwam ook ter sprake, men vond dat het verloop te groot was en dat men van 'blokvorming' kon spreken, waardoor nauw samenspel onmogelijk werd.
Men vond dat de 'vernieuwers' te veel de boventoon voerden.
Verder werd er te weinig op de financiën gelet, werden afspraken niet goed nagekomen, er werd te weinig aan onderhoud van het gebouw gedaan, en volgde men de ingestelde roosters niet.
Men wilde het positief christelijke element weer terugbrengen in de commissie, onder leiding van een zeer sterke leiding.
Ook zouden de vernieuwers een stap terug moeten doen.
De commissie zou moeten bestaan uit 12 leden, waarvan tweederde positief christelijk ingesteld is en de rest puur enthousiaste, werkwillige leden, die niet noodzakelijk van protestantse huize zijn. De voorzitter moet wat ouder (en gereformeerd) zijn en uitsluitend delegerend bezig zijn.

Het gebouw moet aangepakt worden, netjes maar niet luxueus zijn en zo ingericht zijn, dat velen voldoende ontspanningsmogelijkheden vinden, zonder dat men elkaar hindert.
Het maken van muziek, het draaien van films, het spelen van tafeltennis, dammen, schaken of andere spelvormen moeten vrijelijk kunnen worden beoefend.
Er moeten discussie-avonden, film-avonden en bingo-avonden kunnen worden georganiseerd, en daarvoor moet de tussenwand op de bovenverdieping verwijderd worden.
Omdat het pand nu aan de brandveiligheidseisen voldoet, kan het ook voor andere doeleinden worden gebruikt; denk aan Kinderdiensten, kinder-oppas en dergelijke.
De keuken
Uit het financiële overzicht blijkt dat er beperkte geldmiddelen zijn.

Er is te weinig geld om de gewenste activiteiten te financieren.
De totale omzet over het eerste halfjaar van 1971 bedraagt ongeveer f. 2.700,-.

Een aantal aanbevelingen:
- Stel de nieuwe sooscommissieleden in de gelegenheid om week-ends bij te wonen die gewijd zijn aan onderwerpen als: "hoe houdt men de jeugd verantwoord bezig", en andere onderwerpen.
- Uit een gehouden mini-enquête blijkt dat er behoefte bestaat om actie- en discussiegroepen te vormen.
Dit zou vanuit de soos georganiseerd kunnen worden.
- Een grote opknapbeurt van het gebouw, zowel buiten als binnen.
- Het opstellen van een huisregelement, zodat iedereen weet waar hij zich aan te houden heeft.

Veenendaal, juni 1971

HET EINDE

Op 28 augustus 1972 stuurde de Gereformeerde Kerk van Veenendaal een brief aan het bestuur van de Soos waarin het besluit van de Kerkeraad om de werkzaamheden van de soos te beëindigen, nader werd toegelicht.
Het blijkt dat de problemen die hierboven beschreven werden nog steeds als argument voor sluiting naar voren gebracht worden, met daaraan toegevoegd dat het gedeelte van de Gereformeerde jeugd wat naar de soos kwam, geslonken was tot een tiental personen.
Men vond dat "De Instuif" beter geoutilleerd was om als "de markt des levens" te fungeren, waar de soos niet tegenop kon concurreren.
Men vond ook dat de soossfeer teveel een "Underground" karakter had, wat veel potentiële bezoekers afschrikte.
Als laatste was er geen geld beschikbaar voor de broodnodige opknapbeurt van het pand.
Iedereen werd bedankt voor het werk wat voor dit 'kerkelijk experiment' gedaan was, en de activiteit werd beëindigt verklaard.
De tuin, achter het Soosgebouw

Ik was een trouwe bezoeker van de Soosavonden, waarschijnlijk al sinds 1966. 
Ik hielp als vrijwilliger mee met de verschillende verbouwingen die in het gebouw uitgevoerd werden. 
Later in de sooscommissie moet ik een van de 'vernieuwers' geweest zijn.

Op persoonlijke titel werd ik lid van het, landelijk opererende, Provadya netwerk, wat mij toegang gaf tot allerlei informatie en voorstellen voor het organiseren van activiteiten van uiteenlopende aard. 
Ook was ik lid van de werkcommissie in 1971, samen met jeugdouderling De Jong en Do Hoogenboom. 
De andere leden kan ik mij niet meer herinneren. 
Het rapport, wat ik hierboven voor het artikel heb gebruikt, heb ik indertijd niet gezien.
Onlangs leende Nel van Reenen-Hootsen mij dit, en het was de eerste keer dat ik het onder ogen kreeg, samen met het hier geplaatste fotomateriaal.
Gerard Davelaar.


Ik zat in de Sooscommissie van ca. 1968 tot 1971, samen met Ellen van Manen, Bas van Capelleveen, Cees Croes, Lettie Bos en Henk van Dijk.
Bij ons afscheid heeft Cees Croes ons een herinneringsalbum meegegeven met daarin een overzicht van wat er zoal gebeurd is gedurende die periode.
Helemaal met de hand geschreven in Cees’ zijn onmiskenbare, keurige handschrift!
Toen ik het weer doorlas, viel me op hoeveel we in die tijd organiseerden voor de Veense jeugd en zeker ook op het gebied van muziek, waarin jij (GD) toen ook veel bij betrokken bent geweest.
(Nel van Reenen- Hootsen)

Mijn idee en beleving van onze jeugd in Veenendaal is dat we veel neer hebben gezet (in het licht van het calvinistische Veenendaal) de Soos, maar ook de Wereldwinkel.
Vernieuwend bezig.
Ook binnen onze PA (Kees Brederveld en ik zaten daar) Het "Up against the wall ........ verhaal" met neusfluiten etc. was nieuws.
Anekdoten Soos;
de liefdes die er ontstaan zijn, Han Troost die free jazz introduceerde, jij met de introductie van  vernieuwende muziek. Ik mocht niet naar de PA, dat is een serieus onderwerp van discussie geweest, want ik zag er na een werkweek wat verlopen uit, zat in de soos in V'daal, dus zou wel drugs gebruiken.
Niet toelaatbaar op de PA.
En wat waren we onschuldig; theekamer, stripbibliotheek, witte picknick, "psychedelisch" was wel een trefwoord.
We spiegelden ons denk ik enorm aan Amsterdam en wat daar gebeurde in die tijd.
Marijke van Rijswijk

REUNIE HOEKELUMMELS 1999

Vanaf de jaren zestig (en zelfs al in de jaren daarvoor) zijn er door de ontspanningscommissie van de Gereformeerde Kerk in Veenendaal, weekenden voor de jeugd georganiseerd op het Kasteel Hoekelum te Bennekom.
In 1999 werd er een reünie georganiseerd voor mensen die regelmatig met de Hoekelum weekenden meegingen.
De reünie vond plaats op 25 september 1999 en werd op touw gezet door Pieter Anbeek, Marijke Brederveld-Lubbers, Marjan Hoekstra-De Haas, Jeanette Coïni, Teun Hoekstra, Nel Van Reenen-Hootsen, Jakob Brederveld en Henny Verwey-Bekker.
Men werd verwacht rond tien uur en het programma zou doorlopen tot 22.00 uur.
Mochten er mensen zijn die hier iets meer over kunnen vertellen, neem dan contakt op, ik zal er graag een stuk over plaatsen. Hieronder de foto (met dank aan Sjoerd de Jong)


Om te laten zien dat het veertig jaar geleden bij de ontgroeningsceremonie er iets anders aan toeging dan zitten voor een gebouw hier de enige twee foto's die ik kon vinden uit 1968.

Een ontgroening tijdens een Hoekelum weekend
Bedankt voor je tip over de weblog met muziek uit de jaren 60 en 70 in Veenendaal.
Veel herkenbare dingen, ook veel grijze gebieden voor mij.
Zo wist ik niet meer dat de Soos naast de Brugkerk omgedoopt werd tot Moduul, maar wel een o ja... gut... ik was daar bij, bij het verzinnen van die naam.

Frans van Tuil aan Gerard Davelaar:
Ik ken jou vooral van de Ichthus, beetje erg gristelijke school, en van de Soos, waar je aankwam met o.a. The Incredible Stringband, John Mayall, Dr. John etc.
Voor mij muziek van de (Veense) underground.

De muziek die in de Soos gedraaid werd heeft wel mijn muzikale voorkeuren bepaald.

In mijn milieu en bij mijn vrienden kende niemand deze muziek.
Ik was af en toe bij optredens van de band van Kees van de Klift uit Overberg, en ook Henk de Haas herinner ik me nu ook. Hij voetbalde in hetzelfde welpen-kampioenselftal van VRC en van de CNS 1-school van meester Dillingh, samen met o.a. Dirk vd Bovenkamp, Jaap Dillen en Arie Schans.

Leuk dat op de site het fotootje staat van een politieke bijeenkomst in de Soos, met mij als een van de deelnemers.
De foto heb ik overigens zelf al, uitgeknipt uit de Rijnpost of de Vallei.
Fien kende ik ook, zat die niet in mijn klas? Zijn jullie nog getrouwd of bevriend?
Gerda van de Bovenkamp, haar vriendin, was mijn overbuurmeisje. Jullie hadden zo'n apart groepje, een clan, een stelletje deugnieten.
Ikzelf was een brave borst van de Larikslaan, maar stond wel open voor de underground-cultuur.
Op mijn 19e jaar ben ik uit Veenendaal weggegaan.
Ik ging Nederlands studeren in Den Haag.
Jarenlang in Leiden gewoond en gewerkt en nu alweer 7 jaar in Enschede, als docent NT2.
Rob de Vos herinner ik me ook nog, die rossige bard.
Ook de beatband in de katholieke kerk waartegen Gerard Reve fulmineerde.
Die woonde toen op de Boslaan en keek uit op het klaslokaal van meester Klomp die met de klas psalmen zong.
Verder deed ik wel eens wat voor de Wereldwinkel, staat ook op de weblog.
Daarop staat eveneens dat Mik Thoomes jazz speelde.
Ik weet nog goed dat hij met zijn band in nota bene de Petrakerk een soort free jazz-concert gaf, met een hoop herrie.
Ik geloof niet dat de meesten het konden waarderen.
Ondanks dat ik al meer dan 35 jaar buiten Veenendaal woon, ben ik nog steeds geïnteresseerd in m.n. oud-Veenendaal. Ik verzamel oude foto's, oude documenten.
(Frans van Tuil)

Geen opmerkingen: