zondag 22 maart 2009

POLITIEKE SOOS ALS EXPERIMENT

Organisatoren Henk Slagter en Cees Croes 
"Ik had verwacht en gehoopt dat het nog wat feller zou toegaan"' was de reaktie van drs. H. Hiensch, voorzitter van de ARP gisteravond, na Veenendaals eerste informele politieke praatavond voor jongeren in de Soos bij de Brugkerk.
Dat was ruim twee en een half uur na het begin van discussies over een breed scala van onderwerpen tussen ruim twintig jongeren en drie representanten van de Veenendaalse politiek.
Het was een experiment, uitgevoerd door de Soos, maar oorspronkelijk op initiatief van drs. Hiensch, en het heeft er alle schijn van dat het geslaagd is. Met omfloerste popmuziek op de achtergrond verdeelde het gezelschap zich aan het begin van de avond in drie groepen, die bij toerbeurt één van de drie "politieke figuren" in hun midden kregen: Drs. Hiensch (ARP), mevrouw Buddingh (VVD raadslid) en Drs. Coïni (D66). Gespreksthema's waren "Openheid en Duidelijkheid", "De Confessionele Politiek" en "De Democratie in Nederland".
De gedachtenwisseling beperkte zich daar niet toe, maar reikte o.a. van partij-ideologie in het algemeen, via naturisme en woningbouw in Veenendaal tot dienstweigering en nevenfuncties van parlementsleden.

Geen resoluties, moties of politieke manoeuvres in dit gezelschap, dat in prettig verlopende gesprekken zich met hulp van de drie gasten op velerlei gebied inleefde en oriënteerde.
Wat nu precies de bedoeling was werd verschillend over gedacht.
Drs. Hiensch: "Het idee voor zo'n avond heb ik aan het Soosbestuur doorgegeven, en mijn eigen bedoeling is in feite geweest de jongeren meer bij de politiek te betrekken, ze te laten meedenken.
Dat is vanavond dacht ik aardig gelukt, ofschoon ik mij niet helemaal bevredigd voel: ik had wat vuriger discussies verwacht. Overigens doet het er weinig toe of ik mij persoonlijk tevreden voel over het verloop vanavond, want het is in de eerste plaats een zaak van de jongeren zelf. 
Met de ARP heeft het als zodaning ook niets te maken".
De meerderheidsopinie van de soosbezoekers: een leerzame avond, interessant en zeker voor herhaling vatbaar.
Er gingen al stemmen op om van de "Politieke Soos" een regelmatig terugkerend verschijnsel te maken, maar of dat te realiseren is moet nog worden afgewacht, zelfs na dit, volledig geslaagde, experiment. Het activiteitenprogramma van de Soos laat slechts één "bijzondere avond" per seizoen toe, en die is dan nu achter de rug. Het bestuur overweegt echter of er toch niet iets te regelen is.

Het einde van de Politieke Soos, nat gehouden met up-drank, koffie en cola, kwam met een forum, dat echter spoedig werd beperkt tot een toch wel luchtig debat tussen mevrouw Buddingh, Drs. Coïni en Drs. Hiensch.
Om beurten verdedigden zij met meer of minder vuur hun standpunten.
De belangstelling voor de bijeenkomst overtrof de verwachtingen.
Het was niet zo druk dat niet iedereen een zitplaats had, maar toch wel zo ruim bezet dat menige politieke partij in Veenendaal er jaloers op zou zijn geweest.
(De Vallei, 23 januari 1970)
Politieke praatavonden bevallen jeugd goed.

Vijf Veenendaalse gemeenteraadsleden hebben zich tot dusver bereid getoond een gesprek met de jeugd te beginnen. Dat gebeurde in een variant op een "Politiek Café", waarmee de Soos nu tweemaal heeft geëxperimenteerd. Het resultaat is enthousiasme van beide kanten, en het Soosbestuur onder voorzitterschap van Cees Croes overweegt inmiddels nieuwe wegen in te slaan om de politieke praatavonden voor de jeugd nog aantrekkelijker te maken.

Dinsdagavond waren ongeveer vijftig jongeren in de Soos verzameld, met in hun midden de raadsleden C. van Genderen (CHU), C.G. van Hal (PvdA) en H. van Manen (ARP), om samen te praten over partijvorming in Nederland.
Evenals bij de eerste maal in januari, splitste het gezelschap zich in verschillende groepen.
Iedere politicus kreeg daarmee gelegenheid zijn standpunten te poneren en toe te lichten.
Ook Drs. Hiensch was er weer, eigenlijk als bezoeker - zoals het iedere al of niet volwassene vrijstaat de bijeenkomsten bij te wonen, maar gezien het grote aantal jongeren werd hij nogmaals uitgenodigd zijn politieke inzichten naar voren te brengen.
De ARP voorzitter is ook de initiatiefnemer van de Politieke Soos.
Enkele maanden geleden verzamelde hij een aantal jongelui om zich heen, met wie hij zijn plan besprak.
Men voelde er wel voor, maar toen diende het ruimteprobleem zich aan.
Er werd gesuggereerd de lokaliteit van de Soos te gebruiken en dat bleek te realiseren.
De onverwacht grote belangstelling van de kant van de jeugd schijnt nu opnieuw een probleem te scheppen.
  "Het blijkt allemaal zo goed in de smaak te vallen, dat we zo langzamerhand naar een grotere ruimte moeten uitkijken", zegt soosvoorzitter Cees Croes.
 "We willen verder ook nagaan of we vertegenwoordigers van de landelijke politiek naar Veenendaal kunnen halen", vult zijn vriend Henk Slagter aan, "want de plaatselijke partijen hebben we nu wel gehad, met uitzondering dan van bijvoorbeeld de SGP, die dinsdag niemand kon afvaardigen, en Binding Rechts, die niet wilde meedoen". 
Henk Slagter, geen soos-lid, maar toevallig bij de politieke activiteiten betrokken geraakt, trad beide avonden op als presentator en inleider. "Het is onze bedoeling de jeugd wat meer in contact te brengen met de politiek. De meesten onder ons weten er gewoon te weinig van om er een zinnig woord over te kunnen zeggen. Het politieke bedrijf staat te ver van de jeugd af en dat moet veranderen".
Cees Croes: "Bovendien willen we met de Soos de jeugd wat meer meegeven dan alleen beatmuziek en andere ontspanning. Een kennismaking met de politiek is één van de middelen daartoe. Overigens is het nog te weinig bekend dat iedereen op zo'n avond welkom is, dus ook niet-leden".
Henk Slagter: "We hebben beide avonden de nadruk gelegd op duidelijkheid. Om te beginnen vroegen we de politici de specifieke doelstellingen en eigenschappen van hun partij uiteen te zetten. Het einde van de avond kwam met een soort forum, waarin de gasten met elkaar konden discussiëren. De raadsleden vertelden ons na afloop het allemaal erg prettig te vinden".

Animator van de politieke activiteiten in de Soos is nog altijd ARP-voorzitter Hiensch: "Het plan is eigenlijk geboren in het bestuur van onze partij. Ik heb toen op mij genomen om jongelui te zoeken die er iets voor voelden. Er werd toen een soort werkgroep geformeerd uit vertegenwoordigers van de Hervormde, Gereformeerde, Chr. Gereformeerde kerk en Sola Fide. Ik wist toen nog niet dat sommigen van hen als 't ware annex waren met de Soos. Zo is de politiek in feite toevallig daar onderdak gekomen. Dat is erg gelukkig, want zoiets kun je niet ergens in een kale ruimte organiseren".
Drs. Hiensch is blij met de resultaten tot nu toe.
Hij zorgde beide malen voor bemiddeling bij de raadsleden, en hij wil dat graag blijven doen. "Sommigen hebben mij nu gevraagd ook eens de buitenbeentjes in de politiek uit te nodigen, ik vind dat best, maar geloof toch dat we niet te veel stuntwerk moeten doen door er iets sensationeels van te maken. Toch zou het voor de afwisseling misschien wel eens aardig zijn".

Het soosbestuur beraadt zich nog deze week op nieuwe stappen in de politieke wereld.
De eerstvolgende avond wordt waarschijnlijk in de Pinkstervakantie gehouden.
(De Vallei, 3 april 1970)

Geen opmerkingen: