vrijdag 27 maart 2009

SUZIE Q

EINDELIJK EIGEN GEBOUW VOOR VRIJE JEUGD
Er is eindelijk een gebouw voor de ongeorganiseerde jeugd.
De strijdbijl is begraven.

B&W hebben hun belofte gestand gedaan, en ervoor gezorgd dat jongeren hun intrek kunnen nemen in een voormalig atelier van de Koninklijke VSW.

De gemeente zal het verhuren aan de Stichting Jongerencentrum in oprichting.
Er is al een groep jongeren bezig met de inrichting van de zeer ruime hal. Dat is hard nodig, willen zij op tijd gereed komen.

Het is namelijk de bedoeling het eerste muzikale festijn al op tweede kerstdag te organiseren.

Waarschijnlijk op 7 januari krijgt de gemeenteraad nog een voorstel van B&W te behandelen om op deze wijze een einde te maken aan een jeugdprobleem dat langzamerhand een slepend karakter heeft gekregen.
Het vloeroppervlak van het jeugdcentrum is ruim bemeten: 480 vierkante meter.
De jongeren verzorgen zelf de inrichting, met onder meer een podium en een bar van twaalf meter lang. De ingang is bereikbaar via de Oranjestraat.

Het bestuur van de jongerenstichting, bestaande uit Henry Bruitsman, Henk van de Berg, Hans Slotboom en Frank van de Veen heeft voor tweede kerstdag meteen maar drie bands gecontracteerd, die hun optreden verzorgen tussen twee uur 's middags en twaalf uur 's nachts.

Het zijn de Mailer Mackenzie Band, Machine en The Flag.
Het is de bedoeling ook op Oudejaarsavond geopend te zijn.

Bar-dancing Suzie Q is de naam van het jongeren ontmoetingscentrum.

De stichting zal de zaak volledig self-supporting moeten runnen, waarbij het niet de bedoeling is er een cent aan te verdienen.

De winst die eventueel toch zou ontstaan wordt gebruikt voor investeringen in volgende avonden.

Suzie Q zal in ieder geval geopend zijn op woensdag-, vrijdag- en zaterdagavonden.
Over de zondag wordt nog nagedacht.
Het stichtingsbestuur toonde zich bij monde van Henk van de Berg en Henri Bruitsman erg ingenomen met het resultaat van de bemoeiingen van de gemeente.
Vol lof zijn zij nu voor de medewerking die is verleend, en die gestalte heeft gekregen in de "huurbemiddeling" bij de VSW.
Het huurcontract waarover de raad zich nog moet uitspreken, geldt weliswaar voorlopig voor een half jaar, maar de jongens hebben er alle vertrouwen in dat het daarna zal kunnen worden verlengd.
Meer dan anderhalf jaar vol spanning lijkt nu achter de rug te zijn.
De accomodatie waarover de jongeren met hun Suzie Q nu kunnen beschikken is wellicht meer dan waarop zij tot voor enkele maanden hebben durven hopen.
Zelfs in vergelijking met de Willibrordusschool aan de Nieuweweg, die eerst voorbestemd was om als jongerencentrum te gaan dienen, zijn ze beter terecht gekomen.
Eén van de jongens die in de hal aan het werk was:
"Het werd tijd dat er iets beschikbaar kwam, maar achteraf bekeken is het wachten wel de moeite waard gebleken".
(16 december 1970)

Suzie Q had vliegende start


Woensdagavond zullen Veenendaals gemeenteraadsleden zich een oordeel kunnen vormen over het gloednieuwe jongerencentrum Suzie Q, de bar-dancing die op tweede kerstdag voor het eerst zijn poorten opende.

Die avond zijn ook alle belangstellende ouders welkom.

Suzie Q heeft een vliegende start gehad. Drie bands zorgden er op tweede kerstdag voor dat de honderden jongelui zich volgens hun eigen stijl konden vermaken.
Achter de bar werden uitstekende zaken gedaan.
Het bestuur van de stichting in oprichting, die de dancing exploiteert kon het werk nauwelijks aan. Verscheidene raadsleden hebben vast een kijkje genomen. Zoals bekend is, zal de gemeenteraad op 7 januari een beslissing nemen over de huurtransactie volgens welke het voortbestaan van het jongerencentrum verzekerd zal zijn.
De zaken liepen zo goed dat ook gisteravond Suzie Q de jongeren verpozing kon bieden, zonder dat entree werd geheven.
(28 december 1970)

Slechts enkele gemeenteraadsleden gaven acte de présence in bar-dancing Suzie Q, ofschoon het bestuur de hele raad in de gelegenheid had willen stellen kennis te maken met deze aanwinst voor de ongeorganiseerde jeugd.

De speciale "ouderavond" schoot dan ook aan zijn doel voorbij.
Het merendeel van de bezoekers bestond gewoon uit jongeren.

Wel aanwezig waren o.a. de liberale fractieleidster mevrouw Buddingh, in gezelschap van haar partijgenoot de Ruiter, en Drs. Hiensch van de ARP.

Geen opmerkingen: