donderdag 12 juni 2008

DE SALVATOR BAND


De beatmis en alles wat daar mee samen hing was een leuke muzikale happening.
In feite waren de actieve mensen vooral in de muzikale component van het treffen geïnteresseerd, en was het religieuze aspect van sterk ondergeschikt belang.

Ik denk dat het de bedoeling was om jongeren te interesseren voor kerkelijke vieringen, of misschien is het beter te stellen dat de pastoor/kapelaan zich niet verzetten tegen deze activiteiten om te voorkomen dat veel jongeren zich definitief van de kerk zouden afkeren.

Waarschijnlijk was de beatmis voor veel oudere mensen vreselijk om aan te horen, wijzelf hadden nergens last van.
In een van de brievenboeken van de volksschrijver Gerard Reve is nog één en ander terug te vinden over de Veense beatmis.
Hij woonde destijds aan de Boslaan en was kerkganger in de Salvatorkerk.

Vanwege de beatmis heeft hij op hoge poten een brief naar de pastoor gestuurd waarin hij aankondigde niet meer ter kerke te gaan om die barbaarse muziek.
Ik dacht dat dat terug te vinden is in het boek "Brieven aan Simon Carmiggelt".

Regelmatig deden ook niet-katholieke jongeren aan de beatmis mee, kortom, we waren onze tijd ver vooruit destijds!
IJnze den Hengst heeft vanwege dat meespelen in de 'roomsche' kerk nog flink mot met zijn steil-gereformeerde vader gekregen en mocht op een gegeven moment niet meer meedoen.Overigens waren die beatmissen en vooral de uren na de beatmis prachtige muzikale festijnen.
Wat klonk dat electronische orgel schitterend!
Rob de Vos)

Rob de Vos speelt bas, Gerard Pas speelt gitaar. Gerard Faber drums en  later doen ook Peter van Tuil en Kees van de Klift soms mee.

Geen opmerkingen: