donderdag 6 februari 2014

CUBY's BLUESBAND NAAR AMERONGEN

Ludiek Sentrum Hamadcha brengt pop om te luisteren.

De Nederlandse bluesgroep Cuby's Bluesband, beter bekend als Cuby & The Blizzards, treedt vrijdagavond 16 mei op voor het "Ludiek Sentrum Hamadcha" in het dorpshuis te Amerongen.
Om 19:30 gaat de zaal open.
Het is de derde avond die door het "Ludiek Sentrum" wordt georganiseerd.
Op de twee voorgaande avonden speelden Groep 1850 en Direction uit Amerongen.
"Hamadcha" werd enkele maanden geleden, toen "De Weerwolf" in Leersum juist gesloten was, opgericht door Marco van Bergen, Charles van Issenhoven, Martin van Keken en Rudy van de Veer.

'We wilden het anders doen dan de Weerwolf", waar de laatste tijd voor de sluiting steeds meer soul-muziek ten gehore werd gebracht. De mensen kwamen daar alleen maar om te dansen. Wij willen een minder commerciële aanpak. Betere popmuziek voor een publiek dat vooral komt om te luisteren."
Dat zegt Rudy van de Veer, één der oprichters.

De idealistische instelling van de jongens brent wel financiële moeilijkheden mee.
"De entreeprijzen en de prijzen van de consumpties moeten zo laag mogelijk blijven, zodat ze voor niemand een probleem vormen. Maar daardoor wordt het wel erg moeilijk om financieel rond te komen. We hebben veel onkosten moeten maken voor het gezellig inrichten van onze grote zaal in het Dorpshuis. Het is eigenlijk een gymnastieklokaal en het valt niet mee om zo'n lokaal echt gezellig te maken."
"We proberen nu vrijstelling van belasting te krijgen. Het is namelijk de vermakelijkheidsbelasting die ons de das om doet. Voor een groep als Cuby moeten we bijna driehonderd gulden vermakelijkheidsbelasting betalen. Dat gaat onze middelen toch werkelijk te boven."
Rudy van de Veer ziet de toekomst echter niet somber in:
"Ik verwacht echt dat die vrijstelling van belasting er wel door komt. De medewerking van de gemeente is steeds groot geweest."
In de grote zaal in het Dorpshuis, waar bijna achthonderd man in kunnen, creëert "Hamadcha" een fijne sfeer door te werken met vloeistofprojecties en lichtshows.
Ze werden tot nu toe gehuurd, maar momenteel zijn er plannen voor een eigen lichtshow.
Er zijn nog veel meer plannen.
"Na 16 mei worden we waarschijnlijk lid van Provadya-Holland in Amsterdam. Dat heeft o.a. het voordeel van reductie op groepen, doordat die gehuurd worden voor alle Provadya-clubs tegelijk. 
Voor de grote zomervakantie hopen we dan ook nog op een optreden van Brainbox en van Free Feeling uit Utrecht. 
De Free Feeling is een toneelgroep van tien man, die begeleid wordt door een groep die experimentele muziek speelt."

Na de grote vakantie hoopt het "Ludiek Sentrum" regelmatiger te gaan draaien voor de liefhebbers. "Nu draaien we alleen nog lachfilms, maar dan zouden we ook avondvullende betere films kunnen gaan vertonen. Een ander zaaltje richten we dan in als thee-tuin, waar de mensen Chinese thee en wierook kunnen krijgen en hun eigen grammofoonplaten kunnen draaien."
Tenslotte zijn er dan nog plannen voor een kleine "Flight to Lowlands Paradise".
Maar die zijn nog zo vaag en onzeker dat Rudy van de Veer daarover liever nog niets vertelt.

Een week later (op 20 mei) verscheen er een 'verweerschrift' van de Weerwolf,
geschreven door Henk van Ginkel:

Met grote verwondering en ontsteltenis las ik het stukje van "Ludiek Sentrum Hamadcha" in de Vallei van 14 mei j.l. Hierin werd de Weerwolf o.a. beschuldigd van een commerciële aanpak (vanwaar die onzin?) Maar onze "collega's" uit Amerongen doen zelf alles om wat centjes te verdienen.
Voor Cuby's Bluesband moesten de jongelui in Amerongen fl. 4,- betalen en kreeg men niet eens de eerste consumptie gratis, zoals het publiek in de Weerwolf gewend is en dit alles terwijl de groepen op vrijdagavond toch nog altijd goedkoper zijn dan op de zaterdagavond.
Toen Cuby's Bluesband in de Weerwolf was (op zaterdagavond) vroeg men fl. 3,50 entree en kreeg men de eerste consumptie gratis.
Het is dus een eenvoudig rekensommetje wie hier commercieel ingesteld is.
Oh ja, dit ook nog:
Dat er veel Soul-groepen naar Leersum komen is te danken aan het feit dat het publiek hierom vraagt, omdat Soul op dit ogenblik nu eenmaal "in" is. En in de Weerwolf kun je ook naar Blues luisteren, want bij Cuby, Fleetwood Mac (in de derde bezetting: Peter Green (zang, gitaar), Mick Fleetwood (drums), Jeremy Spencer (zang, gitaar), John McVie (bas), Danny Kirwan (gitaar, zang), (op 27 september 1968), etc. heeft er in de Weerwolf ook niemand gedanst, want dansen is in de Weerwolf nu eenmaal niet verplicht.

Veenendaal, namens de Weerwolf: Henk van Ginkel.

Dat kon Hamadcha natuurlijk niet op zich laten zitten en Rudy van der Veer schreef het volgende in de Vallei van 23 mei:

Met grote verwondering en ontsteltenis namen wij kennis van het stukje van de heer H. van Ginkel, ingezonden op 20 mei, die bij navraag aan Jaap van Kampen en Rudi Proos van de Weerwolf niet het recht heeft om namens de Weerwolf te spreken.
Er was geen sprake van een reaktie van de Weerwolf, maar een buitenstaander gaf een volkomen verkeerde voorstelling van zaken.

Het is ondenkbaar, gezien de goede verstandhouding tussen Hamadcha en de Weerwolf, dat zo'n tendentieus stukje namens de Weerwolf geschreven zou zijn.

Aangezien wij nooit hebben geschroomd opening van zaken te geven volgt hier onze "winstrekening":

Cuby: fl. 1000,-
Lichtshow/film: fl. 100,-
Zaalhuur: fl. 50,-
Reclame: fl. 40,-
Diversen: fl. 50,-
Pianostemmer: fl. 10,-
Totaal: fl. 1250,-

Van de personen, die de avond bezochten, a fl. 4,- kwam fl. 1300,- binnen.
De opbrengst van de barverkoop was fl. 70,-

Zetten we daartegenover de 600 bezoekers bij Cuby in de Weerwolf a fl. 3,50, dan lijkt ons hier verder commentaar overbodig.
Hiermee is niets onvriendelijks bedoeld tegenover de Weerwolf, want het is ons bekend, dat de Weerwolf voor een financiële strop ook niet gespaard is gebleven.
Tegenover de gratis consumptie, "trekpleister" van de heer van Ginkel, stellen wij: Lightshow, films, gratis garderobe en goedkopere consumpties.
Om in het vervolg voor dergelijke, op niets gebaseerde artikelen gespaard te blijven, zullen wij voortaan de heer van Ginkel bij onze financiële voorbereidingen uitnodigen.
Onze volgende avond is op 14 juni (1969) met The Bintangs, lightshow en films.
De entree bedraagt fl. 2,50.
Als van Ginkel aanwezig is, kan hij op een gratis consumptie rekenen.

Amerongen, Ludiek Sentrum Hamadcha.

Ik ben naar het Bintangs optreden geweest, en ik heb Henk van Ginkel daar, voor zover ik mij dat herinner, niet gezien.
Het was een prima concert, inderdaad in een aangeklede gymnastiekzaal, waar verder niets mis mee was.
Ik heb deze reacties geplaatst omdat het inzicht geeft in het toenmalige kostenplaatje van het organiseren van optredens.
Wat nu vooral opvalt is het ontbreken van een post 'beveiliging'.
Gelukkig was dat in die tijd over het algemeen niet nodig.
Ik bezocht jarenlang regelmatig optredens en kan mij niet herinneren dat er ooit ongeregeldheden waren, met uitzondering van de PvdA Festival in Utrecht, mei 1966, waar  ik hier eerder al over schreef.
(Gerard)

Geen opmerkingen: