donderdag 27 februari 2014

DE RUIF START ZATERDAG

LAAT GEWERKT

Zaterdagavond om 7.30 uur zal de QUIBUS FIVE voor het eerst in de nieuwe ontspanningsgelegenheid De Ruif aan de Nieuweweg spelen. Twee maanden geleden begonnen de 19-jarige Roel Quint en de 20-jarige Gerard Brinkman, geholpen door drie kameraden, aan een grondig herstel en een originele inrichting van het oude parochiegebouwtje nabij de roomskatholieke Willibrorduskerk.

Het betreft hier beslist geen overhaaste uitvoering en dan zo als zo vaak een snel vervliegend enthousiasme. Deze twee jeugdige organisatoren hebben hun schouders gezet onder een prijzenswaardige opzet en alleen al de wetenschap dat zij er zelf enkele duizenden guldens voor over hebben gehad, pleit voor de degelijkheid van deze nieuwe bar-dancing.

Het idee van De Ruif is ontsproten aan de inrichting van een Spaanse dancing.
Roel Quint en Gerard Brinkman vertelden dat zij vaak in Veenendaal en omgeving gingen dansen en dat hen het gebrek aan dansgelegenheden vanzelfsprekend ook opviel.
Tijdens een vakantie in Spanje bezochten ze eveneens dancings en één daarvan heeft hen dermate geïnspireerd, dat hun eerste gedachte was: als dat in Nederland, in Veenendaal eens kon.
Wel, het kon. Van het kerkbestuur van de Willibrorduskerk (hoewel de jeugdige organisatoren volkomen onafhankelijk zijn) kregen zij toestemming om gebruik te maken van het oude vervallen parochiegebouwtje.
Zij zijn aan het werken geslagen; het plafond lekte als een vergiet en kon alleen overdag gerepareerd worden, terwijl zij zelf 's avonds na hun werk tot dikwijls diep in de nacht aan de inrichting werkten. Zelfs verrees er een complete bar.
De inrichting is vrij origineel voor Holland.
Namaak-vruchten aan het plafond, zadels en andere paardenattributen aan muren, schemerlampen van hoefijzers en dergelijke.
Het gebouwtje kan ongeveer honderd jongeren bergen. Meer is ook mogelijk, maar dat zal volstrekt niet gebeuren, benadrukken beide organisatoren.
"Wij verhuren het zaaltje aan een band, die zal dan zorgen voor het innen van het entree-geld.
Als wij echter zien dat er zo'n honderd jongens en meisjes zijn, dan laten wij er niet meer naar binnen".
(De Vallei, 5 oktober 1966)

GEDAANTE- EN NAAMSVERANDERING.
De r.k.-parochie te Veenendaal had naast het kerkgebouw aan de Nieuweweg reeds lang een jeugdgebouw, destijds het Aquarium gedoopt.
Dit Aquarium is in alle opzichten veranderd.
Men heeft het gebouw gemoderniseerd en door de aankleding van het geheel is er een gezellige sfeer geschapen.
Tegelijk met deze veranderingen heeft men het gebouw ook een andere naam meegegeven, nl. De Ruif.
Niet alleen de jeugd, maar alle afdelingen van de parochie kunnen thans van het gebouw gebruik maken.
De gebruikelijke dansavonden zullen zoveel mogelijk op zaterdag en zondag gehandhaafd blijven.
De gelegenheid om er 's zondags na de mis een kopje koffie of een glaasje bier te drinken blijft bestaan.
(De Vallei, 7 oktober 1966)

THE QUIBUS FIVE SPEELT WEER
Zaterdag 22 oktober (1966) zal de beatgroep The Quibus Five weer spelen in de dancing-bar De Ruif aan de Nieuweweg. In verband met de komst van een vermakelijkheidsbelastingambtenaar moest de eerste dansavond onderbroken worden.
(De Vallei, 7 oktober 1966)

INSTUIF IN DE RUIF
Zondagavond wordt er in De Ruif, het voormalige Aquarium aan de Nieuweweg weer een in instuifavond gehouden.
De instuivers uit Elst (Gld) komen die avond op bezoek. The Sunshiners uit Gendt zorgen voor de muziek.
(De Vallei, 27 oktober 1966)

Geen opmerkingen: