woensdag 26 februari 2014

JAZZ SOCIËTEIT DOUBLE TROUBLE OPGERICHT

Start op 20 juni

Vorige week is in Veenendaal een jazz-sociëteit opgericht.
De nieuwe boreling kreeg de naam Double Trouble mee.
Aan de wieg stonden zeven, meest jonge Veenendalers, die van mening zijn, dat er voor een dergelijke soos wel degelijk belangstelling bestaat.
Men mikt op een publiek ouder dan achttien jaar, dat met ingang van zaterdag 20 juni terecht kan in een zaalruimte bij de R.-K. Kerk aan de Nieuweweg.

Alleen voor geselecteerd publiek
De initiatiefnemers zijn de heren H. de Graaf, J. van Son en H. Korenromp.
Met dit drietal als kern is er een bestuur gevormd, dat verder bestaat uit de heren J. Hensen, W. v. d. Bijl, F. Huibers en F. Bruidsman.
Dit zevental, dat druk bezig is met de voorbereidingen om volgende week zaterdag uit de startblokken te komen, is van plan er een serieuze zaak van te maken.

BESLOTEN
Spreekbuis over ontstaan en doel is H. de Graaf: "Het plan om een jazz-sociëteit op te richten is geboren tijdens de onlangs gehouden hearing over het gebruik van de Willibrordusschool. We zijn namelijk van mening dat er een grote groep jongeren en ouderen bestaat, die niet alleen maar beat prefereren, maar ook wel eens naar andere muziek willen luisteren".
Voor die mensen is de jazz-sociëteit.
"Het wordt een besloten club. Niet iedereen kan er lid van worden en iedere aanmelding wordt in een ballotagecommissie bekeken; kortom wij willen geen kinderen en geen rotzooimakers".
Teneinde ongewenste elementen te weren, zullen er lidmaatschapkaarten worden gedrukt.
Alleen zij die een dergelijke kaart met pasfoto kunnen tonen worden toegelaten.
Het begrip jazz moet niet al te letterlijk worden opgevat.
De leden kunnen zelf jazz-platen meebrengen en die afdraaien. Men kan er ook discussiëren over allerlei onderwerpen met jazz als achtergrondmuziek.
Voorlopig zullen ook al om financiële redenen - geen bands worden gecontracteerd.
Ook zal Double Trouble, voorlopig alleen op zaterdagavond tot half twaalf 's avonds geopend zijn.
H. de Graaf: "Als blijkt dat er behoefte aan bestaat zullen we zeker niet nalaten ook vrijdagsavonds en desnoods ook op woensdagavond de tent te openen. Voorlopig kunnen we maximaal 250 personen inschrijven".

DAMES
De eerste mogelijkheid daartoe bestaat zaterdagavond 20 juni van 19.30,tot 20.30 uur.
Naar wie de heren ook nog zoeken is een tweetal dames die bet bestuur willen komen versterken.
(De Vallei, 13 juni 1970)

DOUBLE TROUBLE GAAT STARTEN
Double Trouble gaat vanavond van start in de lokaliteit bij de R-K kerk aan de Nieuweweg.
Het heeft er deze week geruime tijd naar uitgezien, dat de vorige week geannonceerde datum van 20 juni niet haalbaar zou zijn, maar dank zij de spontane medewerking van gemeente en politie kunnen de initiatiefnemers hun plan toch ten uitvoer brengen.
Het bestuur van de jazz-sociëteit heeft ook met het R-K-kerkbestuur overeenstemming bereikt over schappelijke condities waartegen het gebouw kan worden gehuurd.
De mondelinge akkoorden zullen nog schriftelijk worden bevestigd met de bepaling dat Double Trouble naar een andere behuizing zal moeten omzien als de verkoop van de Willlibrorduskerk zijn beslag zal hebben gekregen.
Na morgenavond gaat de voormalige Ruif drie tot vier weken dicht om noodzakelijke verbouwingen te verrichten. Voor dansen is nog geen vergunning gekregen.
Wel mag er vanavond een biertje getapt worden
(De Vallei, 20 juni 1970)

DOUBLE TROUBLE WIL HET VERDORDE CULTURELE JEUGDLEVEN OPVIJZELEN
In het gebouw naast de katholieke kerk aan de Nieuweweg zal op zeer korte termijn een gelegenheid verrijzen, die tegemoet komt aan een leemte in de Veenendaalse samenleving.
Voor het eerst zullen de wat oudere Veenendaalse jongeren, die nu met hun ziel onder de arm lopen of gedwongen zijn uit te wijken naar plaatsen in de omgeving voor wat amusement en communicatie, terecht kunnen in het gebouw van Double Trouble.

Op dit moment wordt er nog met alle macht gewerkt om het gebouw op tijd klaar te krijgen, want de bedoeling van het bestuur is, om de ruimte op zaterdag 14 november officieel in gebruik te nemen.

Sociëteit voor de oudere jongere
De gedachten van het bestuur gaan uit naar een soort sociëteit, waar iedereen zich zal thuisvoelen.
Er komt ook een discobar, eventueel met een discjockey, zodat er ook gedanst kan worden, maar voor de mensen die rustig met elkaar willen praten is er ruimte en mogelijkheid genoeg.
"We zullen de muziek geen overheersende rol laten spelen", aldus bestuurslid H. de Graaf, "en we streven ernaar het publiek een beter soort muziek aan te bieden. Liefhebbers van Heintje en Wilma zullen hier niet aan hun trekken komen". 

Cultureel
"De kosten van deze hele onderneming zijn voor eigen rekening, maar we willen proberen een stichting te formeren, zodat wij voor voor gemeentelijke subsidie in aanmerking komen. We zijn toch net zo goed een culturele instelling! We hebben erg veel medewerking ondervonden van de politie en de gemeente, maar die mensen zitten ook opgescheept met al die wetjes en verordeningen.
We hopen dan ook dat maandag de ruimte wordt goedgekeurd, zodat niets ons meer in de weg staat om het verdorde culturele jeugdleven op een wat hoger peil te brengen".
De organisatie bestaande uit H. de Graaf, J. van Son, H. van Manen, J. Hensen en H. Kaasjager zal proberen een vergunning te krijgen om de gehele week geopend te zijn, zodat het sociëteitsidee nog dichter wordt benaderd.

Er zijn tussen het geluid van de hamerslagen en  het spatten van de verf dus veel hoopvolle geluiden te horen uit de monden van de enthousiaste cultuuropvijzelaars, en de heren rekenen er op, dat met de medewerking van de Veenendaalse jeugd het idee een groot succes zal worden.
"Het moet lukken, want er bestaat een grote behoefte aan ruimte in Veenendaal. Eindelijk zullen de jongeren ergens terecht kunnen"

Workshop
De openingsavond is gepland op zaterdag 14 november en vanaf 16.30 uur kunnen de belangstellenden al kennis maken met de nieuwe ruimte.
Het programma begint om 19.30 uur, en voor deze eerste maal zal er een band optreden, nl. een jazzworkshop bestaande uit:
H. van Hemert - tenorsax, H. Troost - altsax, D. Schoonderbeek - bas en P. van Kreel - drums.
Verder zal er mode worden geshowd door boetiek Signor  en heeft het bestuur nog een "verrassing" achter de hand.

Deze eerste maal zal Double Trouble voor iedereen vrij toegankelijk zijn, maar daarna zal men met een ledensysteem gaan werker De leden moeten dan wel ouder zijn dan achttien jaar.
Het lidmaatschap bedraagt vijf gulden per seizoen. Alleen leden zullen worden toegelaten, maar op kleding of uiterlijk zal niet worden geselecteerd en de consumptieprijzen zullen aan de lage kant worden gehouden (in de geest van een pilsje voor een piek).
Eindelijk dus een gelegenheid voor de Veenendaalse jeugd om te laten zien, dat het "verdord culturele jeugdleven" tot het einde behoort.
(De Vallei, 6 november 1970)

Opening Double Trouble  week uitgesteld
De sociëteit Double Trouble gaat morgenavond niet van start in het voormalige home van De Ruif aan de Nieuweweg. De eisen die de brandweerinspectie stelt na de recente ramp in Frankrijk zijn verscherpt met als gevolg dat deze week nog verschillende voorzieningen moeten worden getroffen.
Het tijdstip van opening is nu verschoven naar zaterdag 21 november.
(De Vallei, 13 november 1970)

Jazzsociëteit van start
GROTE PLANNEN BIJ DOUBLE TROUBLE

De jazz-sociëteit Double Trouble gehuisvest in de lokaliteit naast de R.K. kerk aan de Nieuweweg (bij veel jongeren beter bekend als de Ruif) heeft de brandweerverordeningen overleefd en gaat vrijdagavond 4 december pas goed van start.

Op de aanduidingen "nooduitgang" na is men aan alle strenge brandweereisen tegemoet gekomen en als definitieve startdatum is vrijdag gekozen in verband met het daags daarop te vieren Sinterklaasfeest. Daarna zal ieder weekend volop kunnen worden gedanst bij Double Trouble.
Er is, zoals het driemanschap M. van Manen, J. van Son en H. de Graaf het propageren, een aardige discotheek en een "fijne bar, waar tegen schappelijke prijzen zwak alcoholische dranken worden geschonken". De afgelopen weekeinden is er letterlijk en figuurlijk al met succes gedraaid en vrijdagavond is de laatste open avond. Dat wil zeggen dat danslustigen boven de achttien dan nog de kat uit de boom kunnen kijken voor ze zich als lid aanmelden. Dat is namelijk een vereiste om in de toekomst tot Double Trouble te worden toegelaten.
Het enthousiaste trio is ondertussen al volop bezig met het contracteren van bands.
Zo wil men in de eerstkomende weken een kerstbal en een Nieuwjaarsbal gaan organiseren.
Voorlopig gaat men eens per maand een band contracteren, tijdens de overige weekeinden kan er gedanst worden op muziek uit de juke-box.
(De Vallei, 1 december 1970)

Ten overvloede, Double Trouble gaat vrijdag 4 december officieel van start. Na een paar avonden proefdraaien is deze vrijdagavond de laatste gelegenheid om, na even rond te kijken, zich als lid aan te melden. Daarna is deze sociëteit alleen nog maar toegankelijk voor leden, die zich natuurlijk ook na 4 december nog kunnen aanmelden.
(De Vallei, 2 december 1970)

DIT IS IDIOOT DIT IS HOPELOOS
Eén gast hij Double Trouble 

"Nee, dit is bepaald geen afgang voor ons, maar wel voor de Veenendaalse jeugd. 
Jarenlang heeft zij gescholden en getierd omdat er in het Veen niets te doen is in de weekends en nu is er wat en dan laat men op een krankzinnige manier verstek gaan.
Dit is idioot, dit is hopeloos. Een 'enorme sof ..."

Emotioneel commentaar dat Henri de Graaf, samen met Joop van Zon en Mense van Maanen, oprichter van de nieuwe club Double Trouble.
Vrijdagavond leverde op de laatste open-avond van hun sociëteit in het fraai verbouwde De Ruif.
Het drietal had deze avond een grote toeloop verwacht, omdat de Veenendaalse jongeren de laatste kans kregen om zich als lid aan te melden van Double Trouble, doch het werd voor de initiatiefnemers één grote deceptie.

VERWACHTINGSVOL
Volstrekt niet verwonderlijk want er kwam vrijdagavond ook maar één gast naar de nieuwe sociëteit. De oprichters met hun dames zaten verwachtingsvol de stroom jongeren af te wachten, maar het bleef bij één jeugdige danslustige.

Joop van Zon: "Op de eerste twee experimentele avonden kwamen ongeveer 50 tot 60 mensen, maar dit is te gek.
We hebben al gedacht aan het feit, dat het een sof is geworden in verband met de viering van het Sinterklaasfeest, maar ook dat lijkt onwaarschijnlijk.
Nee we zijn niet teleurgesteld of ontmoedigd. Dat zijn niet de juiste woorden. We zijn eerder boos. Boos op de Veenendaalse jeugd met haar grote mond. Ze heeft tot vervelends toe geschreeuwd over het gebrek aan ontspanningsmogelijkheden, en als het een keer zover is dat er een nieuwe tent open gaat, laten ze je barsten.
Onbegrijpelijk... "

De initiatiefnemers willen nu binnenkort extra open-avonden organiseren, want zij geven het niet op.
Voorlopig vertonen de resultaten van hun dansavonden echter een verbazingwekkend grote gelijkenis met de naam die zij voor hun sociëteit kozen: Double Trouble.
(De Vallei, 7 december 1970)

Double Trouble bepaald niet jazzy
De oprichters van de nieuwe Veenendaalse club Double Trouble wijten de finaal mislukte zogenaamde open-avonden van het afgelopen weekend aan het feit dat men de naam van de discobar te veel associeert met een jazz-sociëteit.

Dat is volgens de initiatiefnemers volstrekt niet zo, want in de nieuwe club, die vrijdag-, zaterdag- en zondagavond weer volop wil gaan draaien, wordt voor het grootste gedeelte popmuziek gedraaid die bijzonder up-to-date is.
Het trio Henri de Graaf, Joop van Son en Mense van Manen wil dan ook nog eens extra benadrukken dat de gehele Veenendaalse jeugd, die wil kennismaken met Double Trouble, het a.s. weekend welkom is in De Ruif.

Voor de maanden december en januari hebben de oprichters van de club nog enkele 'zeer speciale" avonden gepland met bekende bands.
(De Vallei, 10 december 1970)

Paradise in Double Trouble
Aanstaande zaterdag houdt Double Trouble, Veenendaals jongste jongerensociëteit in het
voormalige Ruif-gebouw aan de Nieuweweg een open avond waarop de Arnhemse beatband Paradise optreedt.
Double Trouble is open van 8 tot 12 uur.
Op Oudejaarsavond staat de deur eveneens open, dan van 8 tot 11 uur en van 12.30 tot 3 uur.
Op Nieuwjaarsdag is men weer open van 8 tot 12 uur.
Medewerking verleent die avond de groep Cast Away.
Met Kerstmis is de sociëteit gesloten.
(De Vallei, 14 december 1970)

Geen opmerkingen: