dinsdag 11 februari 2014

JEUGD RHENEN

Ook in Rhenen roerde de jeugd zich, getuige onderstaande ingezonden brief. Ook daar  geen ruimte voor de jeugd.

Jeugdsoos

Geachte redactie.
Ondergetekenden willen een paar woorden richten tot de gemeenteraad van Rhenen, via De Vallei, want zonder de geniale hulp van de gemeenteraad bestaat voor ons geen kans om een jeugdsoos te krijgen.
Het moet gewoon mogelijk zijn een dergelijke soos van de grond te krijgen.
Om maar iets te noemen: een soort "Weerwolf", zoals destijds in Leersum, waar jeugdige personen zich konden amuseren met muziek, films, t.v., optreden van beatgroepen en dergelijke.

Om problemen als lawaai, burengerucht etc. lachen wij.
Kortom, In principe moet alles mogelijk zijn.
De meest uiteenlopende activiteiten moeten kunnen worden ontplooid.
Alles moet In het werk worden gesteld om het hier voor de jeugd zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Waar wij dus zo verlangend naar uit zien is, dat dit het begin van een nieuw leven zal worden, en dat het ontstaan van een ludieke creatie werkelijkheid zal zijn.
Laten we hopen dat dit de gemeenteraad tot daden zal brengen, want de jonge generatie hier, en misschien ook in omliggende plaatsen, wil wel eens wat.

Uit welingelichte kringen vernemen wij dat de gemeente Rhenen die teleurstelling van de jeugd over het uitblijven van een geschikt ontmoetingscentrum heeft geproefd.
We zouden willen besluiten met de mededeling dat deze voornemens op z'n minst gezegd ambitieus zijn, en ze moeten te verwezenlijken zijn.

Wij hebben alleen de vage hoop dat u na zorgvuldig kennis nemen van onze ideeën tot de slotsom zult komen, dat het allemaal nog niet zo gek is, en dat er misschien wel wat in zit. Indien dit het geval mocht zijn, hopen wij dat de gemeenteraad ons uitnodigt naar hem toe te komen opdat we eens kunnen praten over hoe gek het plan dan toch wel is, en wat er precies in zit.

O. Delfin, B. Schras, J.J. Huizinga, G.T. v. Capellen, Rhenen
(De Vallei, 19 november 1970)

Geen opmerkingen: